Aktuálně

Jak to funguje?

ASOCIACE je nezisková platforma pro výměnu zkušeností uživatelů a sdílení osvědčených, technicky i ekonomický přínosných konceptů. ASOCIACE pomáhá firmám a institucím tvořit lepší ICT systémy, které podpoří jejich úspěšnou činnost.

 1. 1
  Konzultační týmy ASOCIACE

  ASOCIACE sdružuje odborníky, kteří mají zájem podpořit sdílení osvědčených postupů a lepších – ekonomicky i technicky přínosných – řešení. Jedná se především o zkušené správce a architekty řešení. Základní služby ASOCIACE jsou poskytovány bezplatně, větší konzultační týmy za úhradu.

 2. 2
  Podpora přípravy konceptu

  Základem všech lepších řešení je přesné zmapování potřeb firmy a vytvoření konceptu, jak je nyní i v budoucnosti řešit. Asociace za lepší ICT řešení o.p.s. připravila příklady lepších inovací, které již jsou v českém podnikovém prostředí vyzkoušené a lze je použít i u vás.

 3. 3
  Předvýběr vhodných řešení

  ASOCIACE je nezisková organizace, která mapuje ICT řešení v českých firmách, analyzuje zkušenosti a shromažďuje koncepty osvědčené praxí. Díky sdílení zkušeností podnikových uživatelů získáte přesnější představu o možném efektu pro fungování vaší organizace a větší jistotu při výběru.

 4. 4
  Reference na dodavatele

  Správná definice požadavků a přesné zadání pro vašeho dodavatele jsou klíčovým předpokladem úspěchu. Vybírat je však přesto lepší jen z dodavatelů, kteří mají s podobnými řešeními zkušenosti a zároveň prokázali schopnost adekvátně podpořit uživatele svých řešení.

 5. 5
  Podpora úspěšné realizace

  Konzultační týmy ASOCIACE pomáhají s úspěšným zadáním, ale též zprovozněním a optimalizací ICT projektů. Lepší podpora přináší spokojenější a výkonnější uživatele. Základní služby ASOCIACE jsou poskytovány bezplatně, větší konzultační týmy za úhradu.

ODBORNÍCI K TÉMATU

ROZHLÉDNI SE

Lepší řešení jsou všude kolem nás… Málo co zvýší konkurenceschopnost firmy tolik, jako chytré využití digitálních technologií. A nemusí to být zrovna umělá inteligence či zakázkové informační systémy. Dosažení shody s GDPR nařízením je ideální příležitost k modernizaci, která projde i přes CEO.

Konzultační tým Asociace pomůže zdarma i na plný úvazek.

Košík