DMS systémy – řízení dokumentů

Správa dokumentů nebo také Systém pro správu dokumentů (Document management system (DMS) nebo Electronic Document management (EDM)), je počítačový systém určený ke správě elektronických dokumentů a/nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů, tj. např. dokumentů převedených do digitální podoby skenováním. Termín správa dokumentů se překrývá s termínem systém pro správu obsahu (ECM). Zatímco systémy pro správu obsahu obvykle pomáhají uživatelům s procesem tvorby dokumentu, systémy pro správu dokumentů oproti tomu obsah dokumentů neřeší a berou dokumenty jako atomické prvky.

Wikipedia

PŘEHLED DMS SYSTÉMŮ PRO FIRMY

DMS systémy – řízení dokumentů

Přehledy a recenze nejpoužívanějších DMS systémů pro řízení přístupu, vyhledávání a zálohování dokumentů.

Alfresco

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Canon Therefore

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Documentum ECM

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Autodesk Vault

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy

ELO Digital Office

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Konica Minolta dokoniCASE

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy

M-Files

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

DOCU-X DMS

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy

Microsoft SharePoint

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Onlio eDoCat

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

OpenText ECM Suite

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Košík