GDPR workshop: Analýza rizik prakticky

 • GDPR Risk Assesment – analýza rizik osobních údajů
 • praktické aspekty analýz a řízení rizik při v kontextu s ochranou osobních údajů v organizaci dle GDPR
 • DPIA: Data Protection Impact Analysis

V rámci tohoto kurzu s praktickým nácvikem se naučíte identifikovat, analyzovat, vyhodnocovat a implementovat opatření rizik v oblasti ochrany osobních údajů i kybernetické bezpečnosti. Samotné analýzy rizik, byť i se zajímavými výsledky, nemají valný význam, pokud nejsou zjišťovaná rizika systematicky ošetřována. Naučíte se realizovat analýzu GDPR v celkovém kontextu řízení rizik. Zvládnete plánovat a specifikovat požadavky na detailní a problémově orientovanou analýzu rizik. Zkušený auditor vám představí rozličné přístupy i metodiky, jejich úskalí a doporučí vhodná řešení.

Osnova workshopu:

 • Proces řízení rizik bezpečnosti informací
 • Analýza dopadu (DPIA) na ochranu osobních údajů
 • Jak postupovat při analýze (určování) rizik: kvalitativní a kvantitativní odhady rizik, identifikace a ohodnocení aktiv, hrozeb a zranitelností, charakteristiky incidentu a jeho následků.
 • Vyhodnocení a reporting zjištěných výsledků analýzy rizik (Risk Assesment), jak sestavit manažerský report – seznam rizik podle jejich velikosti a charakteristik.
 • Způsoby ošetření rizik (snižování, strpění, vyhnutí se, přenos), správné postupy a kritéria akceptace rizik z pozice manažera bezpečnosti informací.
 • Kontext se systémem řízení rizik dle GDPR, možnosti a výhody komparace s ostatními riziky v organizaci za účelem přijetí potřebných rozhodnutí.
 • Praktické modely analýzy rizik bezpečnosti informací, seznámení se s generickými hrozbami a zranitelností, odvození rizika a jeho zhodnocení.

Jako bonus získáte následnou osobní 30 minutovou on-line konzultaci s DPO.

 • WORKSHOP
 • Oblasti
  GDPR, DPIA
 • Formát
  přednášky, předvedení, diskuze
 • Místo
  Praha Karlín
 • Cena
  8.700 Kč/os
 • 19.4.2018, 9:00 - 17:00
Akce
Košík