Spisová služba e-spis

Správa dokumentů nebo také Systém pro správu dokumentů (Document management system (DMS) nebo Electronic Document management (EDM)), je počítačový systém určený ke správě elektronických dokumentů a/nebo zdigitalizovaných papírových dokumentů, tj. např. dokumentů převedených do digitální podoby skenováním. Termín správa dokumentů se překrývá s termínem systém pro správu obsahu (ECM). Zatímco systémy pro správu obsahu obvykle pomáhají uživatelům s procesem tvorby dokumentu, systémy pro správu dokumentů oproti tomu obsah dokumentů neřeší a berou dokumenty jako atomické prvky.

Wikipedia

PŘEHLED DMS SYSTÉMŮ PRO FIRMY

Spisová služba e-spis

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

TreeINFO for SharePoint

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Košík