Je lepší mít chatbota nebo voicebota?

V tomto článku se budeme zabývat rozdílem mezi chatboty a voiceboty, zaměříme se na jejich jedinečné aplikace, výhody a nevýhody, což umožní informované rozhodování a chytré investice. Začněme.

Co je chatbot? 

Chatbot, zkratka pro chatovacího robota, je počítačový program určený k tomu, aby se zapojil do konverzace s uživateli a napodoboval interakce v přirozeném jazyce. Textová rozhraní, jako jsou aplikace pro zasílání zpráv, webové stránky nebo specializované chatovací platformy, běžně využívají chatboty. Rozumí dotazům uživatele a odpovídá na ně pomocí předem definovaných pravidel nebo sofistikovaných algoritmů zpracování přirozeného jazyka (NLP). 

Výhody chatbotů 

Chatboti využívají pokročilé technologie k řešení dotazů uživatelů. Využití takové technologie nabízí vašemu podnikání různé výhody: 

Neustálou dostupnost: Chatboti jsou vám neúnavně k dispozici a poskytují okamžitou pomoc po celý den. To zajišťuje, že uživatelé dostanou podporu a informace, kdykoli je to potřeba, bez ohledu na časová pásma nebo pracovní dobu. 

Nákladová efektivita: Chatboti výrazně snižují pracovní zátěž lidské zákaznické podpory tím, že automatizují rutinní úkoly a odpovídají na běžné dotazy. Tato spolehlivost vede k výrazným úsporám nákladů pro podniky a umožňuje jim efektivněji rozdělovat zdroje. 

Zapojení uživatelů: Pokročilí chatboti vybavení technologií NLP dokáží porozumět nuancím lidské řeči. Tato technologie umožňuje přesnější odpovědi a vytváří personalizované a poutavé interakce, čímž zvyšuje uživatelskou zkušenost. 

Převládající příklady chatbotů 

Podívejme se nyní na některé reálné aplikace chatbotů: 

Siri: Siri od společnosti Apple je všudypřítomný chatbot, který reaguje na hlasové a textové příkazy a usnadňuje různé úkoly, od nastavování připomínek po posílání zpráv. 

ChatGPT: ChatGPT je založen na jazykovém modelu OpenAI a používá se v různých aplikacích, od interakcí se zákaznickou podporou až po generování obsahu, což ukazuje všestrannost chatbotů. 

Chatboti pro zákaznický servis: Mnoho podniků nasazuje chatboty pro zákaznický servis na svých webových stránkách nebo v aplikacích pro zasílání zpráv, aby uživatele provedli procesy, odpovídali na často kladené otázky a rychle poskytovali informace.

Co je to voicebot?

Voicebot, známý také jako hlasový asistent nebo virtuální asistent, je specializovaný chatbot, který funguje prostřednictvím hlasových interakcí. Využívá technologie, jako je automatické rozpoznávání řeči (ASR), porozumění přirozenému jazyku (NLU) a syntéza řeči, aby porozuměl mluveným příkazům a poskytl slyšitelné odpovědi. 

Výhody voicebotů

Voiceboti přinášejí revoluci do odvětví služeb. Mezi hlavní výhody začlenění voicebota patří: 

Bezdotykové ovládání: Hlasoví asistenti umožňují uživatelům komunikovat bez nutnosti ručního zadávání a poskytují tak bezproblémové a pohodlné ovládání. Tato hands-free funkce je cenná ve scénářích, kdy je fyzická interakce nepraktická, například při řízení auta nebo při plnění jiných úkolů. 

Multitasking: Hlasoví asistenti umožňují interakci bez odvádění vizuální pozornosti nebo použití rukou: uživatelé mohou provádět úkoly, když jsou v pohybu nebo jsou zaměstnáni jinými činnostmi. Tato schopnost multitaskingu zvyšuje produktivitu a pohodlí uživatelů. 

Přístupnost: Voiceboti přispívají k inkluzivitě tím, že nabízejí alternativní způsob interakce pro osoby s omezenou pohyblivostí nebo zrakovým postižením. Slyšitelná povaha hlasových interakcí rozšiřuje přístupnost nad rámec tradičních dotykových rozhraní. 

Oblíbené příklady voicebotů 

Amazon Alexa: Alexa, integrovaná do různých zařízení, reaguje na hlasové příkazy a ovládá zařízení chytré domácnosti, přehrává hudbu, poskytuje aktuální informace o počasí a provádí mnoho dalších úkolů. 

Asistent Google: Google Assistant: je součástí zařízení se systémem Android a chytrých reproduktorů a rozumí hlasovým příkazům pro vyhledávání, správu kalendáře a má bezproblémovou integraci s různými službami Google. 

Apple HomePod: Hlasový robot společnosti Apple umožňuje uživatelům ovládat zařízení chytré domácnosti, přehrávat hudbu a komunikovat se Siri prostřednictvím mluvených příkazů, čímž vylepšuje zážitek z chytré domácnosti. 

Chatbot vs. voicebot: Základní rozdíly 

Obě tyto konverzační technologie AI se liší v několika klíčových aspektech. Zde je tabulkové srovnání rozdílů mezi nimi:

Aspekt  Chatbot   Voicebot 
Interakční médium  Primárně textová komunikace pomocí psaných zpráv  Využívá hlasovou komunikaci, zpracovává mluvenou řeč 
Zapojení uživatele Vyžaduje obrazovku pro interakci; vhodné pro textové platformy Umožňuje interakci bez použití rukou; ideální pro scénáře, jako je řízení vozidla 
Případy použití  Vhodné pro platformy pro zasílání zpráv, webové stránky a aplikace Ideální pro zařízení bez obrazovky, jako jsou chytré reproduktory.
Implementace  Snadná integrace do webových stránek a aplikací s textovým rozhraním  Vyžaduje technologii rozpoznávání hlasu a může vyžadovat specifickou hardwarovou podporu
Personalizace  Personalizace prostřednictvím textových vstupů a informací poskytnutých uživatelem  Rozpoznává hlasy a může mít personalizované hlasové profily 

Voicebot nebo chatbot: Co je pro vaši firmu nejlepší? 

Volba mezi voicebotem a chatbotem závisí na několika faktorech, včetně vašich obchodních cílů, lidí, které se snažíte oslovit, a typů interakcí, které chcete umožnit. Podívejme se na klíčové úvahy: 

  1. Preference uživatelů 

Chatboti jsou vynikající volbou, pokud vašemu publiku vyhovuje psaní a čtení textových zpráv. Dobře fungují na webových stránkách a v aplikacích pro zasílání zpráv, kde jsou vizuální informace, stejně jako psané zprávy, klíčové. 

Hlasoví asistenti jsou ideální pro ty, kteří dávají přednost mluvené interakci bez použití rukou a nemusí být schopni nebo ochotni používat klávesnici nebo dotykovou obrazovku. Jsou vhodné zejména v případech, kdy je manuální interakce nebo přístup k obrazovce náročný, například při řízení nebo když mají uživatelé plné ruce práce. 

  1. Případy použití 

Chatboti se skvěle hodí pro poskytování zákaznické podpory na webových stránkách, platformách pro zasílání zpráv a v aplikacích. Vynikají v úlohách, jako je odpovídání na otázky, pomoc při transakcích a provázení uživatelů procesy pomocí textových rozhraní. 

Voiceboti zazáří ve scénářích zákaznického servisu, kde uživatelé musí používat mluvené příkazy a dostávat zvukové odpovědi, například při nastavování upomínek, přehrávání hudby a ovládání chytrých domácích zařízení. Dobře se hodí pro zařízení a prostředí bez obrazovek, jako jsou chytré reproduktory a automobilové systémy. 

  1. Přístupnost 

Chatboti jsou přístupní uživatelům se zrakovým postižením a těm, kteří dávají přednost tradičním textovým rozhraním. Mohou vyžadovat přístup k obrazovce a manuální interakci, což může být v některých kontextech omezující.

Voiceboti zlepšují přístupnost pro uživatele s omezenou pohyblivostí, zrakovým postižením nebo pro ty, kterým prostě vyhovuje interakce bez použití rukou. Podporují inkluzivitu tím, že nabízejí alternativní způsob interakce nad rámec tradičních dotykových rozhraní. 

  1. Kontext použití

Chatbotům se daří v prostředích, kde uživatelé pohodlně používají textový vstup a mají možnost jej zadávat, jako jsou aplikace pro zasílání zpráv a webové stránky. Bez problémů se integrují do platforem s textovými rozhraními. 

Hlasoví asistenti vynikají ve scénářích, kde hlasové příkazy nabízejí přirozenější a pohodlnější interakci. Jsou ideální pro zařízení a systémy s nepraktickým nebo nedostupným přístupem na obrazovku. 

  1. Technologie a implementace 

Implementace chatbotů je poměrně jednoduchá a zahrnuje integraci do platforem s textovými rozhraními. Mezi klíčové technologie patří NLU pro interpretaci a generování textových odpovědí. 

Implementace hlasových asistentů vyžaduje pokročilejší technologie, jako je ASR pro převod mluvených slov na text, NLP pro porozumění mluvené řeči a syntéza řeči pro generování zvukových odpovědí. Někdy mohou potřebovat specifickou hardwarovou podporu pro optimální výkon, zejména ve specializovaných zařízeních s hlasovou podporou. 

  1. Personalizace 

Personalizace v chatbotech závisí na informacích poskytnutých uživatelem prostřednictvím textových vstupů. Odpovědi lze přizpůsobit na základě údajů, které uživatelé poskytují v písemné podobě. 

Voiceboti rozpoznávají jednotlivé hlasy a mohou nabídnout personalizovanější zážitek na základě jedinečných hlasových charakteristik každého uživatele. 

  1. Integrace platformy 

Chatboti umožňují snadnou integraci do webových stránek, aplikací pro zasílání zpráv a různých aplikací s textovým rozhraním. Podporují multikanálovou integraci a zajišťují konzistentní uživatelskou zkušenost na různých platformách. 

Voiceboti se dobře hodí pro zařízení bez obrazovek, což vyžaduje integraci do platforem s hlasovou podporou, jako jsou chytré reproduktory, systémy v automobilech a další hlasově orientovaná prostředí. 

  1. Zapojení uživatelů 

Chatboti zapojují uživatele prostřednictvím textových konverzací, takže jsou vhodní pro vizuálně orientované platformy, kde uživatelé aktivně čtou a odpovídají na zprávy. Dobře fungují ve scénářích, kde mají uživatelé čas a chuť účastnit se písemných konverzací. 

Voiceboti usnadňují interakci bez použití rukou, což zvyšuje zapojení v případech, kdy je vizuální pozornost omezená nebo nežádoucí, například při řízení, vaření nebo cvičení. Jsou ideální pro uživatele, kteří dávají přednost zvukové komunikaci a nechtějí se soustředit na obrazovky. 

Existují nějaká omezení při používání chatbotů nebo voicebotů? 

Chatboti a hlasoví asistenti sice nabízejí značné výhody, ale mají svá omezení. Pochopení těchto omezení je nezbytné pro informované rozhodování o jejich implementaci. Zde jsou některá klíčová omezení spojená s oběma typy: 

Omezení chatbotů 

Chatboti mohou potřebovat pomoc s pochopením nuancí lidské řeči, zejména v situacích, kdy je důležitý kontext. Mohou špatně interpretovat nejednoznačné dotazy. Efektivita chatbotů je závislá na kvalitě a rozmanitosti jejich tréninkových dat. Pokud jsou vhodně vyškoleni, mohou poskytovat přesné a relevantní odpovědi. Základním chatbotům navíc často chybí emoční inteligence, takže je pro ně náročné rozeznat emoce nebo pocity uživatelů a vhodně na ně reagovat. Zpracování složitých nebo mnohostranných dotazů může být pro chatboty výzvou. Mohou potřebovat pomoc, když čelí složitým požadavkům, které vyžadují hluboké porozumění konkrétním tématům. Nejednoznačné nebo vágní dotazy mohou vést k nedorozuměním a nepřesným odpovědím. 

Omezení voicebotů

Voiceboti se do značné míry spoléhají na přesné rozpoznávání řeči. Hlučné prostředí, přízvuk nebo rozdíly ve výslovnosti mohou vést k chybám v porozumění příkazům uživatele. Hlasové interakce vyvolávají problémy s ochranou soukromí, protože zahrnují nahrávání a zpracování mluvených slov. Uživatelé mohou mít obavy o bezpečnost svých hlasových údajů. Mnoho hlasových robotů vyžaduje pro přesné rozpoznávání řeči a generování odpovědí neustálé připojení k internetu. Offline scénáře mohou omezit jejich funkčnost. Na rozdíl od chatbotů, kteří vizuálně zobrazují informace, hlasoví asistenti omezují poskytování informací zvukově. Toto omezení může být nevýhodou ve scénářích, kde je vizuální výstup nezbytný. 

Zatímco hlasové interakce jsou hands-free, voiceboti mohou mít potíže s multitaskingovými příkazy. Zpracování složitých úkolů, které zahrnují více kroků, může být náročné. Přestože technologický pokrok některé z těchto problémů nadále řeší, je nezbytné nastavit realistická očekávání a v některých případech zvážit hybridní řešení, která využívají silné stránky chatbotů i hlasových asistentů, aby zmírnila jejich omezení. 

Které z nich si vyberete? 

To, zda implementujete chatbota nebo voicebota, výrazně závisí na vašich obchodních cílech. V mnoha případech může ideální řešení zahrnovat kombinaci chatbotů i voicebotů, aby bylo možné uspokojit širší publikum. V konečném důsledku je nejlepší volba v souladu s vašimi obchodními cíli, zlepšuje uživatelskou zkušenost a splňuje různorodé potřeby vašich zákazníků.

 

Zdroj:Bishakh Dutta, https://www.sprinklr.com/blog/chatbot-vs-voice-bot/
Novinky, Ostatní, Sekce AI/BI/chatbot
Košík