Rešerše: datová centra (2Q 2019)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Veřejný cloud: Reálné příklady strategického úspěchu

CIO Business World 03/2019, příloha Ovládněte svá data, str. II-IV, Clint Boulton

Manažeři v oblasti IT ukazují jak přejít na veřejné cloudové služby a dávají rady, které se jim osvědčili při jejich zřizování. Manažeři radí dobře si rozmyslet účel veřejného cloudového řešení, výběr spolehlivého provozovatele a jeho bezpečnostích opatření, ale i to kdo a jak ve firmě bude s cloudovým řešením pracovat. Popsané zkušenosti jsou z nadnárodních společností, které se věnují různorodým činnostem jako je Walmart, který provozuje řetězec velkých diskontních obchodních domů, Exxon Mobil, který vlastní síť čerpacích stanic nebo Harley-Davidson, výrobce motocyklů.


Multicloud se stává normou

CIO Business World 03/2019, příloha Ovládněte svá data, str. VI-VII, Marc Wilczek

Veřejný cloud je hlavní prioritou v podnicích v roce 2019. Podle průzkumu State of the Cloud Report 2019, 84% procent respondentů uvedlo, že nevyužívají pouze jednoho poskytovatele veřejných i privátních cloudových služeb, ale i více než čtyři. Mezi nejvyužívanější poskytovatele cloudových služeb patří AWS, Microsoft Azure a Google. Trendem je díky rostoucímu využití kontejnerů používání softwaru Docker. Jako nejzávažnější problémy vidí uživatelé cloudových služeb výdaje na cloud a řízení využití cloudu.


Cloudové služby: Vítězem je hybrid

CIO Business World 03/2019, příloha Ovládněte svá data, str. XII-XVI, Vít Petrjanoš

Jaké jsou trendy v českém cloudu? Podle odborníků ze společnosti VMware a KPC Group je trendem multicloud, podporující hybridní integrační platformy. V dnešní době ho hlavně využívají nadnárodní a středně velké společnosti. Používají buď tzv. redundantní přístup, tedy mají jednu aplikaci kompletně nasazenou u dvou nebo více poskytovatelů cloudových služeb, nebo mají kompozitní multicloudovou architekturu, kterou používají u aplikací, jejichž jádro je uložené u jediného cloudového poskytovatele, ale další služby provozují u jiného cloudového poskytovatele (např. externí API). Článek obsahuje také odpovědi na otázky ohledně hyperkonvergované infrastruktury, virtualizace sítě, efektivity datového centra a přináší i aktuální přehled dodavatelů cloudových služeb v ČR.


Datová jezera: Flexibilní správa pro big data

COMPUTERWORLD 6/2019, Andy Patrizio, str. 28

Jak spravovat big data? Jednou z možností je datové jezero. Datové jezero uchovává obrovské množství nezpracovaných dat v jejich nativním formátu. Má smysl ho nějak používat? Datové jezero není vhodné pro každou organizaci, není například vhodné pro práci v reálném čase a také není nijak organizováno. Naopak díky tomu je mnohem flexinilnější než datový sklad, který je řazen do složek, řádků a sloupců. Pro jeho využití je nutné si stanovit strategii, jinak jeho využití nemá smysl.


Data ukládá do cloudu třetina českých firem

www.cb-nn.com, 09.04.2019

Podle průzkumu agentury Atoda Telemarketing pro společnost Algotech třetina českých firem využívá cloudové služby. Pokud o nich tuzemské společnosti uvažují, polovina preferuje českého poskytovatele. Zásadní pro ně přitom není garance, že jsou data uložena v tuzemsku, daleko více záleží na podpoře v českém jazyce. Naprostá většina firem zná cloudová řešení, slyšelo o nich 9 z 10 společností. Patnáct procent českých firem o zavedení cloudových řešení uvažovalo, ale ve finále je nevyužilo. Čtvrtina firem je zamítla hned na začátku, protože považovala jejich pořizovací cenu za příliš vysokou.


Co by měli CIO vědět o budoucnosti datových center

www.dc-nn.com, 22.05.2019

Klíčovým požadavkem pro budoucnost datových center je flexibilita. Stále častěji jsou systémy firem nasazovány v hybridní architektuře a zároveň je potřeba aby individuální aplikace uměly bez problémů fungovat na jakékoliv platformě, ať jde o sídlo společnosti nebo o informace v cloudu. Vzhledem k tomu, že mnoho společností toto řešení preferuje, je důležité, aby jejich datová centra byla propojena a byla co nejflexibilnější. Datacentra by měla být v budoucnosti schopna nabídnout mnohem více možností z hlediska síťového připojení a přístupu k poskytovatelům cloudu.


Datová centra se musí přizpůsobit edge computingu

www.dc-nn.com, 13.06.2019

Důležitost edge computingu v oblasti telekomunikace a datacentra rychle vzrůstá, a to díky tomu jak stále více podniků přizpůsobuje své IT strategie technologickému vývoji. Jedním z těchto podnětů je zavádění aplikací s umělou inteligencí (AI), které vyžadují vyšší výpočetní výkon a rychlejší odezvu, což činí z edge computingu velmi výhodné řešení. Budoucnost těchto nových technologií je v okamžitém rozhodnutí na samotném zařízení (počítač, mobilní telefon, automobil) aby se předešlo riziku vysoké latence nebo přerušení spojení. Role klasického jádrového datového centra bude spočívat v řešení této rozmanité složitosti, aby bylo schopné propojit data z různých zdrojů a zpracovat je pro hloubkovou analýzu a další rozhodování.


Největší zájem o veřejný cloud mají poskytovatelé služeb, výrobní firmy a překvapivě i banky

www.itbiz.com, 26.04.2019

Studie IDC, která se věnuje veřejným cloudovým službám, se zaměřila na to jaké průmyslové obory do veřejného cloudu investují nejvíce. Těmito obory jsou profesionální služby, diskrétní výroba a bankovnictví. Všechny tyto sektory utratí za veřejný cloud přes 20 miliard dolarů. Co se týče jednotlivých modelů cloudu, prozatím se více než polovina vynakládá za verzi SaaS, následuje IaaS a PaaS je momentálně nasazováno nejméně. Hlavní aplikací dodávanou přes cloud je CRM, následuje řízení podnikových zdrojů (ERM), aplikace pro spolupráci a řízení obsahu a workflow. Největším trhem veřejného cloudu je USA a nejrychleji roste veřejný cloud v Číně.


Novinky, Sekce Datacentra
Košík