On-line audit: GDPR ano/ne

Audit: Vztahuje se na nás GDPR?

V jakém rozsahu se vztahují požadavky evropského zákona o ochraně osobních údajů GDPR na vaší společnost? Na co byste neměli zapomenout? V případě hraničních konstelací získáte informaci, se vyhnout některým náročným povinnostem vyplývajícím z GDPR nařízení o ochraně osobních údajů.

Na základě vámi zadaných informací on-line GDPR audit vyhodnotí aktuální situaci – výslednou zprávu s doporučeními a návody vám zašleme e-mailem.

Podrobnější rozbor situace s osobní účastní certifikovaného konzultanta a konkrétní návody, příklady a šablony řešení požadavků GDPR nařízení a GDPR dokumentace lze získat v rámci služby on-site GDPR audit.

   

 

GDPR audit – cesta ke spolehlivé dokumentaci

Podle nové zákonné úpravy již společnosti a podnikatelé nemusí každé zpracování hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů. O to důležitější se stává interní dokumentace o dosažení shody s GDPR, kterou v případě stížností či kontroly musí firma předložit a dokázat dodržování zákona. V menší firmě může bez problémů většinu těchto důkazů zachytit kvalitně zpracovaný GDPR audit.

 

Košík