On-site audit: Požadavky GDPR

Audit: Požadavky GDPR a vaše firma

Co pro vaši organizaci znamená nová evropská GDPR směrnice? Tento audit vám přinese detailní odpovědi, včetně seznamu povinných kroků a způsobů jak efektivně začlenit požadavky GDPR do vašich interních procesů, dokumentace a systémů. Součástí výstupu auditu je doporučený kodex ochrany osobních údajů pro váš typ organizace a rámcový časový a finanční plán projektu implementace GDPR. Garantujeme rovněž 12 měsíců aktualizace doporučení dle legislativního a regulačního vývoje. Součástí nejsou právní služby.

Jistotu o plném souladu s GDPR nařízením vám i vašim zákazníků zajistí evropská GDPR certifikace.