GDPR certifikace

Evropská GDPR certifikace

Ve spolupráci s certifikačními autoritami nabízíme kompletní certifikaci souladu organizace s požadavky evropského nařízení GDPR. V rámci certifikačního procesu můžete pod vedením auditora doladit své procesy, systémy a kodexy tak, aby plně odpovídaly GDPR směrnici a souvisejícím prováděcím předpisům. Certifikace je nezávislá prověrka zohledňující vaše potřeby.

GDPR certifikace je významný signál pro klienty a partnery, který buduje důvěru a jistotu dlouhodobé spolupráce. Proces certifikace zrychlí a zlevní předchozí audit GDPR požadavků.

Košík