GDPR certifikace

Evropská GDPR certifikace

Ve spolupráci s certifikačními autoritami nabízíme různé varianty podpory k dosažení shody s požadavky evropského GDPR nařízení. V rámci certifikačního procesu můžete pod vedením konzultanta, architekta a auditora doladit své procesy, systémy a dokumentaci tak, aby plně odpovídaly GDPR a souvisejícím prováděcím předpisům.

GDPR certifikace je nezávislá prověrka zohledňující vaše potřeby v oblasti podnikatelských rizik, kybernetické bezpečnosti a image společnosti. Aktuálně nabízíme dvoufázovou certifikaci – více zde.

GDPR certifikace je rovněž významný signál pro klienty a partnery, který buduje důvěru a jistotu spolehlivé a bezpečné spolupráce. Proces certifikace zrychlí a zlevní předchozí audit GDPR požadavků.

Košík