Asociace za lepší ICT řešení
 • Nabídka Asociace ICT

  Společně najdeme lepší řešení


  Využijte osvědčenou praxi, analýzy trhu a konzultanty ASOCIACE v oblastech výběru a optimalizace podnikových systému, správy a zabezpečení informací či datových center.
 • Datová centra

  Lepší datová centra


  Sekce datových center vám přináší klíčové informace o skutečně efektivních řešeních infrastruktury větších serveroven a datových center.
 • Podnikový systém

  Lepší informační systémy


  Sekce podnikových systémů ERP/BI/CRM/DMS analyzuje možnosti různých řešení, jejich návaznosti a osvědčené způsoby nasazení.

Kdo jsme?

logo complete


ASOCIACE je platforma pro výměnu zkušeností uživatelů a zviditelnění řešení, která jsou z technického i ekonomického hlediska skutečně přínosná.


ASOCIACE přispívá ke zvýšení efektivity institucí a firem a budování společnosti založené na znalostech a inovacích.


ASOCIACE sdružuje firmy a odborníky, kteří mají zájem podpořit sdílení osvědčených postupů a lepších - ekonomicky i technicky přínosných - řešení. Jedná se především o zkušené dodavatele řešení a služeb z oblasti ICT technologií a profesionály s bohatými znalostmi z praxe.

Co vám nabízíme?

Co vám nabízíme?

ASOCIACE pomáhá firmám a institucím nalézt lepší řešení jejich potřeb v oblasti ICT technologií.
ASOCIACE mapuje ICT řešení v českých firmách, analyzuje požadavky a shromažďuje koncepty osvědčené praxí.

Pro majitele a uživatele ICT řešení
 • podpora výběru konceptů a řešení
 • semináře s diskusemi a zkušenostmi z praxe
 • poradní týmy a užitečné dokumenty

 • Pro dodavatele a konzultanty ICT
 • podpora přípravy objektivních dokumentů
 • certifikace dokumentů a studií
 • organizace seminářů
 • Tweets

  Twitter Tweets Powered By Weblizar