Rešerše: ERP/CRM/DMS/BI (3Q 2016)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů.

Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Zabezpečte si virtualizované prostředí

René Pospíšil, Security World, 3/2016, str. 28

V současné době dochází ke značné migraci serverů z fyzického prostředí do cloudu. Bezpečnostní řešení, která jsou ve fyzickém prostředí efektivní a dostačující, nejsou přizpůsobená provozu v tom virtuálním. Výrobci v oblasti antimalwarové ochrany přicházejí se specializovanými řešeními pro ochranu virtualizovaných prostředí. Článek se věnuje trendům řešení na bázi multiplatformního přístupu s využitím tzv. lehkých agentů.


ERP systémy: Neusněte na vavřínech anebo není čas přepřáhnout?

Vít Petrjanoš, Computer World 7-8/2016, str. 13-17

V poslední době se dodavatelé ERP snaží svá řešení modernizovat. Autor se věnuje trendům, které mohou jednotlivé výrobce odlišovat. Značný důraz je kladen k uživatelské rozhranní, které má být maximálně intuitivní a popisuje hi-tech prvky typu přístupu přes chytré hodinky či inteligentní brýle, využití rozpoznávání hlasu nebo nové metody interakce. Věnuje se strategiím pro nasazení mobilního ERP, roli ERP v internetu věcí, rozhodovacímu procesu při úvaze o cloudovém ERP systému. Článek přináší také přehled některých ERP systémů dostupných na českém trhu.


Cloud jako primární podnikové úložiště

Barry Phillips, Computer World 9/2016, str. 24

Co vyžaduje nasazení cloudu jako základního firemního úložiště? Problémem je latence mezi úložištěm a uživateli, resp. aplikacemi, což se projevuje nízkým výkonem. Článek popisuje řešení v podobě nasazení vyrovnávací paměti cache, deduplikace a globálního uzamykání souborů.


Hadoop vs. Spark

Scott Carey, Computer World 10/2016, str. 22-24

Jaké jsou možnosti dvou klíčových řešení pro big data – Hadoop a Spark? Autor sice konstatuje, že se jedná o odlišné technologie s různými případy použití – Hadoop je databáze, Spark nástroj pro big data, přesto lze oboje porovnat, příp. ještě lépe společně využít. Obě technologie jsou v podstatě frameworky, Hadoop umožňuje data spolehlivým a bezpečným způsobem ukládat a Spark je roztřídí. Článek popisuje ideální synergický efekt společného použití, informace o vývoji na straně dodavatelů a příklady implementace u klientů.


11 osvědčených postupů v řízení vztahu se zákazníky

Jeniffer Schiffová, CIO Business World 4/2016, str. 42-45

Systém shromažďování údajů o zákaznících je v dnešním vícekanálovém světě důležitý, avšak pouhá databáze jmen, kontaktních údajů a historie není dostačující. Autorka vyzdvihuje nutnost budování dlouhodobých vztahů s klienty, čehož lze dosáhnout s pomocí sofistikovaných CRM systémů. Přináší přehled osvědčených postupů a vlastností CRM systémů, nezbytných k dosažení uvedeného cíle jako jsou např. sdílená historie kontaktů s klientem, rozpoznání fáze rozhodování klienta, stanovení odezvy přes nejvhodnější médium.


Moderní CRM mění marketing

Alexander Lichý, CIO Business World 4/2016, str. 47-49

Samotný název CRM již pomalu přestává vystihovat podstatu současných řešení. V kontextu péče o zákazníka se začínají objevovat požadavky na využití moderních trendů, jako jsou retargeting nebo RTM (Real Time Marketing). Tři odborníci z řad dodavatelů sdílejí své poznatky z praxe. Popisují změny postoje klientů, kteří preferují přenesení vyšší odpovědnosti za bezproblémovou funkčnost na stranu dodavatele a nárůst zájmu o cloudová řešení, kdy zákazníci konzumují CRM jako službu. Článek také přináší přehled některých dodavatelů klasických i cloudových CRM systémů.

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík