Rešerše: ERP/CRM/BI (2Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

CERT / CSIRT, Andrea Kropáčová – šéfka bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, Connect! 5/2011, str. 58-59

Autorka popisuje význam týmů CERT (Computer Emergency Response Team) a CSIRT (Computer Security Incident Response Team). Nejdůležitějším úkolem týmu je být předem připraven na možnost narušení bezpečnosti a v okamžiku identifikace problému spustit předem definovaný a vyzkoušený záchranný plán, a ne teprve začít zkoumat, co je nutné udělat. Věnuje se též situaci v České republice.

Noční můra firemní komunikace – přehled vybraných CRM systémů, Jan Boček – nezávislý publicista, Connect! 6/2011, str. 53-55

Článek popisuje vývoj CRM systémů, které se začaly prolínat s prostorem sociálních sítí, čímž vznikl tzv. „sociální CRM“. Paul Greenberg,
autor řady knih o podnikových systémech, trefně podotýká: „Sociální CRM je reakce firmy na fakt, že zákazník kontroluje konverzaci.“ Autor uvádí přehled 15 vybraných CRM systémů doplněných o závěry dvou průzkumů propojení CRM a sociálních sítí.

CRM s inteligencí – Customer Intelligence, Ľuboslav Lacko – nezávislý IT publicista, Connect! 6/2011, str. 62-63

Autor definuje rovnici Customer Intelligence = CRM + Business Intelligence, která podtrhuje fakt, že moderní byznys vyžaduje přechod k procesovému modelu řízení, včetně řízení vztahů se zákazníky. Vyzdvihuje profit z maximálně využitých zákaznických údajů získaných z CRM systémů a věnuje se strategii budování zákaznických skladů.

Mobilně řízené vztahy – mobilní technologie v CRM, Helena Moravcová – produktová manažerka mobilní CRM a SAP, Connect! 6/2011, str. 68-69

Autorka se věnuje přínosům automatizace procesů pomocí nasazení mobilních CRM systémů ve spolupráci s mobilními zařízeními. Zabývá se stanovením vhodné platformy pro podnikové aplikace, vývojem mobilních aplikací i správou zařízení. Návratnost investic predikuje dokonce v řádu měsíců.

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík