Rešerše: ERP/CRM/DMS/BI (4Q 2015)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů.

Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


PaaS: Cloud pro vývoj a testování

Josef Krejčí, Computer World 9/2015, str. 10

Dle analýzy Gartneru v loňském roce vstoupila na trh komplexní nabídka konceptu platforma jako služba – PaaS. Zákazník si v tomto případě pronajímá IT prostředí pro vývoj, testování i samotný provoz aplikací. Článek se věnuje výhodám využití, vhodnosti nasazení a popisu služeb poskytovatelů.


Příloha – Business Intelligence a datová analytika: Rizika separátních datových sil

Katherine Novesová, Computer World 10/2015, str. II

Systémy ERP měly vyřešit problém dat separovaných v různých informačních silech. Současný trend sebeobslužných analýz ale hrozí jeho brzkým návratem. Informační sila bránící sdílení dat s ostatními částmi organizace, které si vybírají různé nástroje bez ohledu na další podnikové služby či zdroje, se stávají pohromou. Autorka se věnuje důvodům tohoto jevu.


Příloha – Business Intelligence a datová analytika: Proč nejsou big data pro analýzy vždy tím pravým řešením

Katherine Novesová, Computer World 10/2015, str. IV-V

Big data tvoři kupodivu pouze asi 10% dat, která běžná společnost zpracovává. Zbytek tvoří nestrukturovaná či kvalitativní data, která mohou být chaotická, často textová a nelze je snadno kvantifikovat nebo převést na číselné hodnoty. Článek se věnuje problému, jak taková data analyzovat a prezentuje software NVivo společnosti QSR International vyvinutý speciálně pro kvalitativní data.


Jak si stojí platforma jako služba?

Vít Petrjanoš, Computer World 11/2015, str. 12-16

Koncept platformy jako služby vzbudil při svém uvedené nadšení. Záhy se však ukázalo, že její nasazení do podnikového prostředí nemusí být jednoduché. O PaaS uvažují organizace, které chtějí zrychlit vývoj aplikací a zároveň snížit náklady na infrastrukturu. Článek přináší přehled poskytovatelů PaaS na českém trhu a věnuje se kritériím, jak službu vybrat.


Příloha – Cloudová integrace: Jak zvládnout tři výzvy hybridní cloudové integrace

Eddie Cole, Computer World 11/2015, str. III

Firmy nasazující cloudové technologie často nakonec použijí hybridní přístup kombinující veřejný a privátní cloud, který vyvažuje podnikové potřeby s cíli infrastruktury. Hybridní cloudy však mohou přinést potíže s integrací. Autor představuje tři strategie, jak integraci efektivně provést.


Příloha – Cloudová integrace: IPaaS: Slibný přístup ke cloudové integraci

Craig Stewart, Computer World 11/2015, str. VI-VII

Autor srovnává integrační platformy poskytované jako služba se staršími řešeními cloudu a datové integrace, jako jsou například tradiční systémy ESB.


Implementace komplexního ERP systému jako náhrada jednoúčelového informačního systému

Jiří Loffelman, IT systems 10/2015, str. 28-29

Jedná se o první článek ze série, která na modelovém příkladu ukáže průběh implementace komplexního ERP systému jako náhrady jednoúčelového informačního systému pro řízení výroby. Autor v úvodu popisuje výchozí stav, pohled z hlediska vlastníka i uživatele a úvodní fázi řízení projektu.


SaaS: Na špici cloudového byznysu

Alexander Lichý, CIO Business World 5/2015, str. 43-45

I když je SaaS jen jedním z distribučních modelů pro poskytování cloudu, vzájemné vazby mezi oběma pojmy jsou velmi těsné. A tak se automaticky předpokládá, že služby nabízené jako SaaS jsou založeny na cloudu. Článek přináší přehled dodavatelů SaaS v České republice.


Příloha ERP: Oživení českého trhu

Alexander Lichý, CIO Business World 5/2015, str. 2-7

Článek přináší komplexní přehled dodavatelů ERP řešení.


Příloha ERP: ERP na rozcestí

Radek Kubeš, CIO Business World 5/2015, str. 14-15

Existující ERP systémy představují zpravidla na zakázku vytvořená, vysoce kustomizovaná řešení, která jsou spíše udržovaná a jen výjimečně rozšiřovaná. Autor popisuje výhody přechodu ke standardizovaným podnikovým aplikacím a on-premise či cloudovým ERP řešením.

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík