Rešerše: datová centra (3Q 2014)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

Vyberte si vhodné úložiště, Stacy Collettová, Computer World 12/2014 – příloha Big data, str. 4-5

Jak se vyhnout potížím s úložišti pro velké objemy dat? Uložená data rostou ročně zhruba o jednu třetinu a pocházejí stále častěji z dokumentů, u kterých se neočekávalo, že budou zdrojem cenných informací. Článek uvádí zkušenosti firem Qucken Loads a Catalist, které dokázaly tento problém úspěšně vyřešit.

IT v praxi: Podnikové SSD: Výhody už převažují nad nedostatky, Matt Prigge, Computer World 12/2014, str. 19-20

V posledních letech našly SSD velké využití na trhu ukládání dat. Všichni hlavní dodavatelé storage systémů začali nějakou podobu SSD do svých úložišť integrovat. Mají však své nevýhody. První je omezená trvanlivost pro zápisy – každá buňka začne být po nějaké době nespolehlivá. Druhá potíž spočívá v tom, že paměťové buňky se musí před zápisem vymazat. Autor popisuje tři varianty řešení uvedených problémů včetně kalkulace nákladů a doporučení jejich využití.

IT v praxi: Investujte do storage inteligentním způsobem, Len Rosenthal, Computer World 15-16/2014, str. 28

Storage systémy využívající SSD představují technologii, která se v budoucnu bude standardně implementovat téměř ve všech datových centrech. Autor se věnuje vhodnému postupu analýzy požadavků s cílem sestavit optimální model zátěže infrastruktury, na jejímž základě lze stanovit efektivní model technologie. Analýzu sestavuje zvlášť pro úložné systémy NAS a SAN s různým scénářem zatížení.

IaaS, efektivní datová centra, Radek Kubeš, CIO Business World 9/2014, str. 50-52

Provozovat vlastní datové centrum je velmi nákladné a z časti i značně neefektivní. Co si celou infrastrukturu pronajmout a platit jen podle skutečné spotřeby? Kromě výhod se článek věnuje i nevýhodám v podobě vysoké závislosti na spolehlivosti dodavatele, bezpečnosti a případné nutnosti přepracovat některé aplikace. Představuje řešení společností Microsoft, Google a Amazon z hlediska ceny poskytnuté služby a uvádí výsledky testu zmíněných služeb, které provedla přímo redakce ComputerWorldu.

Český Master Internet rozšíří svůj cloud a datová centra, Jan Sedlák, www.connect.cz, 12.7.2014

Společnost Master Internet provozující datová centra v Brně a Praze plánuje své aktivity chce ještě více rozšiřovat. Plánuje se stát provozovatelem cloudových aplikací. Aktuálně má vlastní cloudovou infrastrukturu, na které postupně spouští aplikace jako službu za pravidelný poplatek. Článek se věnuje plánům a technologickým řešení, které se firma chystá implementovat.

V Česku vyroste největší datacentrum ve střední Evropě, www.connect.cz, 22.9.2014

V Praze vyroste největší datové centrum ve střední Evropě. Serverovou (zákaznickou) rozlohu bude mít čtyři tisíce metrů čtverečních, celkovou rozlohu pak dvojnásobnou. Jde o projekt společnosti TTC, která jej i sama řídí. Článek popisuje detaily řešení a plány budoucího rozvoje.

AutoCont a Microsoft v Česku spouští vlastní cloud, Jan Sedlák, www.connect.cz, 29.9.2014

AutoCont ve spolupráci s Microsoftem spustil v říjnu 2014 tuzemskou obdobu cloudu Azure nazvanou AutoCont Cloud. Zájemci o přesun svého IT do cloudu Microsoftu, kteří zároveň nechtějí svá data posílat mimo hranice, tak mohou využít lokální varianty. Systém běží ve vlastním datovém centru AutoContu v Ostravě. Článek popisuje využité instalované technologie a plány na rozšíření.

Sekce Datacentra
Košík