Rešerše: datová centra (2Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

IT v praxi: Moderní podniková úložná řešení, Computer World 07/2011, str. 22-23

Článek se věnuje problematice uchovávání informací v různých vrstvách úložišť. Zatímco ještě nedávno převládal manuální způsob výběru vrstvy, v současnosti se postupně přechází na automatizaci systému pro tiering dat, který monitoruje způsob používání dat a dokáže dle stanovených parametrů určit vhodný typ úložiště a data na něj přesunout.

IT v praxi: Kompaktní úložiště NAS, Zdeněk Horáček – ředitel společnosti Kobe, Computer World 07/2011, str. 24-25

Autor se zabývá otázkou výhod nasazení NAS serverů, popisuje správu dat, zabezpečení a šifrování i způsoby zálohování.

IT v praxi: Přínosy datových center, Zbyněk Škopán – produktový manažer datových center ČD – Telematika, Computer World 07/2011, str. 26

Článek stručně shrnuje historii datových center a podrobně se věnuje výhodám nejmodernějších technologických řešení z hlediska ekonomiky, technologie, bezpečnosti a ekologie.

IT v praxi: FCoE – jednotná infrastruktura pro datová centra, Marek Kolín – systémový inženýr NetApp, Computer World 07/2011, str. 27

Autor popisuje technologii Fibre Channel over Ethernet, která sjednocuje, standardizuje a zjednodušuje infrastrukturu datových center.

Seriál: Bez komplikací to nejde, Jiří Karpeta – ředitel vývoje Microsoftu, Computer World 07/2011, str. 29

Článek přináší pohled na možné komplikace při nasazování cloud computingu a nabízí návod, jak jim předcházet v oblasti výběru dodavatele, způsobu připojení a druhu zálohování.

Testy: Těžké váhy ve virtuálním ringu, Paul Venezia, Computer World 09/2011, str. 13-18

Srovnávací test virtualizačních řešení pro velké podniky porovnával Citrix XenServer, Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V, Red Hat Enterprise Virtualization a VMware vSphere. Obsah testů byl velmi rozmanitý – reálné a umělé benchmarky výkonnosti pod Windows a Linuxem, testy administrace, konfigurace hostitelů, výkonnosti hypervizoru, rychlosti šifrování, zálohování.

IT v praxi: Přínosy standardizace datového centra, Ivan Hábovčík – obchodní ředitel Scneider Electric CZ, Computer World 09/2011, str. 24-25

Autor zmiňuje výhody standardizace datových center – vyšší dostupnost, pružnost a snížení nákladů na vlastnictví. Za základ standardizace infrastruktury považuje modularitu, která eliminuje problémy při opravách, omezuje výskyt lidských chyb a zvyšuje produktivitu.

Seriál: Cloud pro ochranu přírody, Jiří Karpeta – ředitel vývoje Microsoftu, Computer World 09/2011, str. 29

Článek zdůrazňuje úspory cloud computingu při spotřebě energie, chlazení, snižování produkce skleníkových plynů.

IT v praxi: Potřeba skutečného zabezpečení ve virtuálním světě, J. F. Rice, Computer World 10/2011, str. 27

Autor popisuje vlastní zkušenosti s řešením rizik spojených s přechodem na cloud computing. Klade důraz např. na certifikace dodavatelů SaaS, fyzické umístění firemních dat. Zamýšlí se také nad otázkou práce v cloudu při výpadku internetu.

Seriál: Virtualizace, emulace, simulace, Igor Kopřiva – softwarový inženýr CA Technologies, Computer World 09/2011, str. 28

Úvodní článek seriálu se věnuje důvodům, proč virtualizovat, dále popisuje úrovně virtualizace hardwaru, OS a aplikací.

Seriál: Cloud a mobilita pracovní síly, Jiří Karpeta – ředitel vývoje Microsoftu, Computer World 10/2011, str. 31

Autor se věnuje popisu rizikových situací při nasazení cloud computingu ve firmách s častým pohybem pracovníků vybavených notebooky mimo kancelář.

Testy: Privátní cloudy, Tom Henderson, Brendan Allen, Computer World 11/2011, str. 10-13

Test 5 produktů pro správu privátních cloudů – Citrix Lab Manager, Cloud-Stack, Eucalyptus Enterprice, Novell Cloud Manager a OpenNebula. Testy byly navrženy tak, aby bylo zřejmé, jak přístupné jsou aplikace pro správu privátního cloudu pro administrátory i pro běžné koncové uživatele.

IT v praxi: Mrazivé aspekty virtualizace, Robert Mitchell, Computer World 11/2011, str. 28-31

Autor popisuje obavy stále větší části manažerů z bezpečnosti virtualizovaných dat. Všímá si značných rizik, která se mohou náhle objevit i díky akcím jako je krátkodobé vytvoření virtuálního FTP serveru nebo dočasná migrace virtuálního stroje kvůli údržbě. Upozorňuje na nutnost pečlivé konfigurace hypervizorů, vytváření virtuálních firewallů a dalších prostředků pro zvýšení bezpečnosti.

Test: Atomový server, Karel Javůrek, Connect! 04/2011, str. 80

Test serveru SeaMicro SM10000-64 s 256 procesory Intel Atom. Dle testu je tento server vybavený „netbookovým“ dvoujádrovým procesorem Intel Atom N570 schopen při totožném výkonu ušetřit 75% energie a 80% prostoru ve srovnání se servery vybavenými klasickými čtyřjádrovými procesory.

Správa identit a přístupu pro cloud, Igor Kopřiva – softwarový inženýr CA Technologies, Security World 02/2011, str. 10-12

Autor rozebírá otázku bezpečnosti v rámci cloud computingu. Všímá si faktu, že řešení správy přístupu je pracovníky často odsuzováno pro svou složitost, množství hesel a úrovní, které se snaží pracovníci obcházet, a tím dále snižují bezpečnost firemních sítí. Článek se věnuje řešením IAM (Identity and Access Managemet) a požadavkům na spojení bezpečnosti a jednoduchosti.

Správa identit a přístupu pro cloud, Igor Kopřiva – softwarový inženýr CA Technologies, Security World 02/2011, str. 10-12

Autor rozebírá otázku bezpečnosti v rámci cloud computingu. Všímá si faktu, že řešení správy přístupu je pracovníky často odsuzováno pro svou složitost, množství hesel a úrovní, které se snaží pracovníci obcházet, a tím dále snižují bezpečnost firemních sítí. Článek se věnuje řešením IAM (Identity and Access Managemet) a požadavkům na spojení bezpečnosti a jednoduchosti.

Testy: Nové bezpečnostní produkty chrání virtuální stroje, David Strom, Security World 02/2011, str. 29-34

Test zabezpečení virtualizace obsahuje srovnání 5 produktů významných dodavatelů z hlediska reportování, správy hostitelů, správy uživatelů, funkce IDS (detekce narušení), řízení přístupu a ochrany proti virům a malwaru.

Virtualizace přináší úspory, Luboslav Lacko – nezávislý novinář, Reseller Magazine04/2011, str. 46-51

Článek se věnuje různým druhům virtualizace a rozebírá otázku konkrétních úspor. Všímá si faktu, že většina firem používá naddimenzovaný hardware a ne vždy ideální IT personál, virtualizací tedy lze dosáhnout zefektivnění a zvýšení spolehlivosti systému.

IT infrastruktura: Zelená datacentra mají zelenou, Petr Hromádko – technický ředitel Greendata, CIO Business World 06/2011, str. 12-13

Autor rozebírá moderní trend výstavby zelených datacenter. Na příkladech firem Yahoo a Google ukazuje, jak nápaditě lze ušetřit energii v provozu datacenter velkých firem. Popisuje metody chlazení a podmínky jejich nasazení – freecooling, DX systém, chiller. Všímá si převratné novinky firmy Green Revolution Cooling, která vyvinula systém Green DEF, tedy chlazení serverů ponořením do minerálního oleje.

Případová studie: L.A. ušetří s cloudovým řešením od CSC, CIO Business World 06/2011, str. 25

Město Los Angeles se rozhodlo nahradit současný e-mailový systém cloudovým řešením firmy CSC Computer Science s využitím aplikací Google Apps. Očekává úsporu 5,5 mil. dolarů během 5 let, což představuje cca 40% nákladů oproti současnému řešení.

Outsourcing nebo cloud?, Petr Špinar – ředitel společnosti CSC, CIO Business World 06/2011, str. 26-27

Článek rozebírá rozdíly mezi outsorcingem a cloudovým řešením. Obe dvě služby mají své místo, dá se však předpokládat postupný útlum využívání outsourcingu s přibývající důvěrou zákazníků svěřit svá data cloudu.

Cloud v roce 2011 – 5 předpovědí pro dodavatele, Lukáš Erben, CIO – příloha čísla 5 „Cloud computing & vizualizace“, str. 28-29

Článek si všímá přímo zběsilého tempa rozvoje a inovací cloudu, které tento rok stále roste. Předpokládá rozvoj cloudu na bázi open source a zřetelnou segmentaci trhu zákazníky.

Cloud v roce 2011 – 4 předpovědi pro zákazníky, Lukáš Erben, CIO – příloha čísla 5 „Cloud computing & vizualizace“, str. 36-37

Článek si všímá přímo zběsilého tempa rozvoje a inovací cloudu, které tento rok stále roste. Předpokládá rozvoj cloudu na bázi open source a zřetelnou segmentaci trhu zákazníky.

Případová studie: Cloud infrastruktura Českých Radiokomunikací, CIO – příloha čísla 5 „Cloud computing & vizualizace“, str. 38-39

České Radiokomunikace řešily otázku decentralizace dat, která byla uložena na osmi lokacích. Rozhodli se vytvořit virtuální datové centrum se 6 servery na bázi architektury vBlock. Virtualizační vrstvu tvoří VMware, serverové prostředí využívá technologii Cisco. Odhad návratnosti investice je 11 měsíců.

Případová studie: Letiště Praha je díky virtualizaci ve světové technologické špičce, CIO – příloha čísla 5 „Cloud computing & vizualizace“, str. 40-41

Pražské letiště konsolidovalo a modernizovalo IT infrastrukturu na bázi virtualizační technologie VMware. Zapojeno bylo 160 virtuálních serverů ve 2 datových centrech. Celková doba implementace trvala 11 měsíců.

Sekce Datacentra
Košík