Rešerše: datová centra (1Q 2012)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

IT v praxi: Big data majestátně vstupují do firem, Stacy Collettová, Computer World 1/2012, str. 21-25

Článek se věnuje nové skupině technologií pro „dolování“ informací, které se stávají díky využití technologií superpočítačů dostupné pro stále větší množství organizací. Uvádí diskuzi na téma definice termínu „big data“ a popisuje způsoby práce s daty, jimž v současnosti vévodí platforma Hadoop založená na principu MapReduce. Na příkladu firmy TRA, která měří hodnotu televizní reklamy srovnáváním odvysílané inzerce s nákupním chováním spotřebitelů, je popsán typický způsob práce s obrovskými objemy dat, která lze nyní analyzovat až řádově rychleji.

IT v praxi: Strategie pro cloudové zálohování, Carol Coová, Computer World 2/2012, str. 30

Autorka popisuje rozdíl mezi cloudovým úložištěm a cloudovým zálohováním dat. Uvádí též 10 strategií pro vhodné nasazení cloudového zálohování dat.

Firemní virtualizace: Management virtualizace, Igor Kopřiva, softwarový inženýr CA Technologies, Computer World 3/2012, str. 33

Virtualizace je mimo jiné také o správě softwarových licencí, která je výrazně odlišná. Rozsáhlé frameworky, jako IBM Tivoli nebo CA Unicenter, nabízejí integrovaný management virtualizací vhodný spíše pro větší organizace. Zajímavější situace vzniká pro ty, kteří mají při volbě volné ruce – článek uvádí přehled 4 hlavních aplikací pro virtualizaci a zabývá se otázkou, kolik stojí licence v takto postaveném prostředí.

IT v praxi: Skutečné náklady na cloud, Bob Violino, Computer World 4/2012, str. 21-22+26

Cloud již mnohým začíná přinášet skutečné výhody na poli flexibility a agility. Přechod na tento model však může znamenat i nečekané výdaje. Poskytovatelé mohou zpoplatňovat odesílání i stahování dat, dlouhodobé ukládání atd. Dále je třeba uvažovat o ceně integrace softwaru od různých dodavatelů, stabilizaci systému ve virtualizovaném prostředí, úpravě softwarového kódu. Autor použil autentické situace firem Pacific Coast Building, Marist College. Zajímavou částí je úvaha nad nutností změny rozpočtových zvyklostí vzhledem k odlišnému způsobu kalkulace nákladů u klasického modelu IT výdajů a cloudu.

IT v praxi: Na kolik přijde navýšení kapacity datového centra, Vladimír Houška, COMPLETE CZ, Computer World 4/2012, str. 27

Autor se zabývá otázkou, jak zvýšit přidanou hodnotu datového centra se stejnými či dokonce nižšími náklady. Stěžejní oblastí je systém chlazení a napájení, který je největším spotřebitelem energie, jejíž ceny stále stoupají. Článek popisuje koncept optimalizace CDIA schopný dosáhnout nadstandardní úrovně chlazení.

IT v praxi: Prodlužte životnost datového centra, Sandra Gittlenová, Computer World 4/2012, str. 28-30

Typická perioda obnovy datového centra je 5 až 10 let. Ovšem životnost datového centra lze prodloužit i jinak než nákladným upgradem. Článek uvádí výčet strategií, které udrží centrum v kondici až 5 dalších let. Jedná se např. o rozdělení dat na strategická a nekritická a následné přemístění nekritických dat, standardizaci serverů a úložišť, audit zařízení a úložišť. O své zkušenosti se dělí několik firem – Olin College, hotel Marriot a Citigroup.

Firemní virtualizace: Pozor na uklouznutí, Igor Kopřiva, softwarový inženýr CA Technologies, Computer World 4/2012, str. 33

Autor se věnuje otázce ujasnění si důvodů, proč virtualizovat, kdy dát přednost virtualizaci provozovaných aplikací před virtualizací celých uživatelských stanic, zamezení manipulace s daty mimo kontrolované kanály (kopírování na USB, odesílání příloh e-mailem).

Kdo neclouduje, není Čech, Vít Petrjanoš, Computer World 6/2012, str. 14-21

Na českém trhu působí v současnosti okolo tří desítek poskytovatelů komplexních služeb cloud computingu. Článek uvádí jejich podrobný přehled včetně detailních informací o nabízených službách SaaS / PaaS / IaaS. Též zmiňuje výsledky průzkumů, které se týkají plánu firem využívat cloud, předpovědím vývoje trhu dodavatelů a odhadům známé analytické firmy Gartner o vývoji cloudu v roce 2012. Samostatná část se týká Cloud Cube Modelu vytvořenému asociací bezpečnostních profesionálů Jericho Forum, jeho účelem je zajistit bezpečnou kolaboraci v coudu a zmenšit rizika ohrožující práci s daty.

Bezpečný cloud – realita, nebo zbožné přání?, Zdeněk Lejsek, Security World 1/2012, str. 2-3

Autor se věnuje analýzám ústavu Apogeo Esteem, které ukazují, že za úniky a ztráty dat jsou ze 75% odpovědní zaměstnanci, nikoli vnější útoky. Ztráty způsobené nedbalostí či zlým úmyslem jsou tak až 10x větší než ztráty způsobené napadnutím zvenku. Článek také upozorňuje na zásadní rozdíl v přístupu k soukromí v Evropě a USA. Zatímco evropské (a potažmo české) směrnice přísně vymezují soukromou sféru a její nedotknutelnost, v USA díky zákonu „Pattriot Act“ jsou americké firmy bez ohlednu na teritorium působnosti povinny předávat zákaznické informace bezpečnostním složkám! K předání informací o evropských zákaznících se přihlásil již např. Google.

Ochrana dat ve veřejném cloudu, Christine Burnsová, Security World 1/2012, str. 4-5

Článek popisuje překážky hromadného přijetí cloudu na straně zákazníků. Obavy jsou směřovány zejména k otázce zabezpečení. Poskytovatelé služby jsou vystaveni tlaku klientů na implementaci silných metod zabezpečení a zároveň požadavku podrobně se se systémy zabezpečení seznámit. Tomu se poskytovatelé samozřejmě brání, proto začínají nastupovat nezávislá sdružení, např. Cloud Security Alliance (CSA), která nabízejí nezávislý audit a poskytnutí certifikátu jako SAS 70, ISO 2077 či PCI DSS. Standardizace a nastavení vzájemné důvěry však dle autorky zabere ještě dlouhý čas.

Největším bezpečnostním rizikem cloudů je sám uživatel, Dalibor Krčmář, manažer serverové divize Microsoft, Security World 1/2012, str. 6

Autor se věnuje otázce bezpečnosti cloudu z hlediska ztráty či poškození dat a jejich dostupnosti. Jde tedy o dostupnost IT systému jako celku. Datová centra pro cloud provozují největší světoví hráči. Microsoft zaměstnává tým odborníků, který se stále věnuje ochraně dat před různými způsoby útoků včetně fyzických ataků datového centra. Článek se snaží zmírnit obavy uživatelů popisem zabezpečení coudových řešení. Datové nosiče se nacházejí v zabezpečených kontejnerech, obsluha nemá k datům přístup, hesla si spravuje uživatel sám – nejsou dostupná ani administrátorovi atd.

Test: Iomega StorCenter PX – dostupná síťová úložiště pro náročné, Reseller 1/2012, str. 29

Recenze síťového datového úložiště s vysokým výkonem, škálovatelností a nízkými náklady na vlastnictví. Podporuje více úrovní polí RAID, používá technologii Personal Cloud pro připojení přes internet. Samozřejmostí je certifikace pro všechna v současné době rozšířená virtualizovaná prostředí.

Strategie pro cloud, Patrícia Brown, Lukáš Erben, Čestmír Žák, CIO Business World 1/2012, str. 34-37

Autoři upozorňují na nutnost stanovení jednotné strategie pro cloud, který by měly firmy využívat ne proto, že je moderní, ale s pečlivým plánem a stanovením cíle. Uvádějí různé druhy integrace veřejného a privátního cloudu a přinášejí přehled dodavatelů v oblasti virtualizace, hostovaných služeb a cloudu v ČR.

Bezpečnostní hrozby pro rok 2012, Čestmír Žák, CIO Business World 2/2012, str. 8-9

Mezi hlavní cíle ataků v roce 2012 autor řadí přístroje vybavené operačním systémem Android, na něž byl již v roce 2011 počet útoků zdvojnásoben. Dále upozorňuje na parazitující weby, které po vyplnění registračních údajů požadují platby poplatků, Black Hat SEO útoky optimalizující infikované stránky pro umístění na předních místech vyhledávačů. Též krádeže digitálních certifikátů jsou stále častějším kyberzločinem.

Sekce Datacentra
Košík