World Summit AI 2019

Ve dnech 9. a 10. října 2019 proběhla v Amsterdamu konference World Summit AI, akce z cyklu World AI Week podporovaná britskou organizací Inspired Minds. Hlavním tématem letošního setkání bylo hledání cesty k etické umělé inteligenci a podpoře udržitelnosti – jak z hlediska spolehlivosti AI, přijetí veřejností, tak i zajištění přínosů pro společnost jako celek.

Vedle varování před přeceňováním aktuálních možností umělé inteligence znělo nadšení z rýsujících se AI řešení problémů se státní a městskou infrastrukturou, dostupností a spolehlivostí zdravotní péče, péče o krajinu a zemědělství či odhalování podvodů.

Představená řešení jasně ukazují  fungující oblasti použití AI: automatizace a personalizace obchodu, zákaznické péče a marketingu, vyšší automatizace vývoje, výroby a logistiky, zpřístupnění velkých dat a souvislostí netechnickým profesím ve firmě, umožňující dynamické řízení provozu.

Chytřejší virtuálních asistenti a chatboti čekají na vyřešení problému se správným zmapováním a uchopením kontextu – aktuální situace uživatele, fyzického prostředí, jazykové kultury a předchozí komunikace. Neméně důležitým problémem je ošetření méně obvyklých situací, které jsou však pro uživatele důležité. Na řešení pracuje hodně týmů, ale zřejmě nejvíce lidí nasadil Amazon – průběžné skóre: Alexa nyní dokáže šeptat, pokud uživatel hovoří potichu a zavolá mu na mobil, pokud doma slyší rozbíjení skla či alarm.

WSAI

Výrazným tématem byla demokratizace AI – roste dostupnost pokročilých frameworků a platforem pro analýzy velkých dat, nastavení vhodných nástrojů, programování modelů a implementaci a řízení výsledných modelů.

Problém, se kterým se setkává většina dodavatelů je (ne)pochopení možností AI nejvyšším managementem firem a organizací či zkušenosti s nastavením kritérií pro výběr a hodnocení řešení.

Stranou pozornosti nezůstaly ani politické konotace AI – hledání společného rámce podpory evropského vývoje umělé inteligence a sjednocení pravidel. Cílem je nejen udržet konkurenceschopnost, ale rovněž vytvořit bezpečné a transparentní prostředí, kde lidé nebudou cítit takové obavy ze sdílení svých osobních údajů. Koneckonců, s poptávkou po určení pravidel přichází i společnosti zpracovávající největší objemy osobních údajů.

Řešení vhodná pro český trh Asociace zařadí do katalogu. Na služby a produkty představené na World Summit AI 2019 se můžete podívat ihned zde:

appen.com
applica.ai
cloudfactory.com
cognitiveaffairs.com
cubonacci.com
deeptracelabs.com
digitate.com
etailgenius.com
H2O.ai
kirontech.com
macty.eu
machine2learn.com
nodeflux.io
prevision.io
proovstation.com
scaleops.ai
seldon.io
sentiance.com
valohai.com
wolfram.com
yepic.ai

Výtah z českého odborného tisku z oblasti AI, BI a chatbotů najdete zde.

 

Novinky, Sekce AI/BI/chatbot
Košík