Udržitelný rozvoj a datacentra

Zajímavý přehled aktuálních východisek francouzské státní správy
Catherine Jagu, organizace Gimélec, prezentace na The Green Grid Technical Forum 2011

V rámci politiky trvale udržitelného rozvoje zavedla Francie koncept „Grenelle“, jehož současnou podobu ovlivňující skrze zákony a regulace celou francouzskou ekonomiku, shrnuje tato prezentace. Dá se očekávat postupné přejímání některých hledisek i do evropské a potažmo české legislativy. Celá 40stránková prezentace je zde.
Viz též: rozsáhlejší studie politik v UK, Německu, Nizozemí (2009, Richard Ellis, Victor Smith (Dell) a další, 60 str.)

Sekce Datacentra
Košík