Rešerše: ERP/CRM/DMS/BI (4Q 2017)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Budou identity v cloudu?

David Čečelský, Security World 04/2017, str. 9

S narůstajícím trendem přesunu aplikací a služeb do prostředí cloudu je stále aktuálnější otázka vyřešení vhodného způsobu zajištění přístupu uživatelů v rámci distribuovaného prostředí, a to zejména v hybridním modelu. Autor se věnuje otázce autentizace včetně řešení externích poskytovatelů s využitím speciálních rozhraní typu OAuth, OpenID, SCIM.


Stínové cloudy jako neviditelné riziko

Maria Korolov, Security World 04/2017, str. 30-32

Když pracovníci obejdou firemní IT pravidla a začnou používat cloudové služby a aplikace po svém, vystavují firmu závažným bezpečnostním rizikům. Dle zprávy společnosti Netscope využívají zaměstnanci běžného podniku až 1000 různých cloudových služeb, z nichž více než 90% není interně schválených. Článek přináší doporučení v oblasti zabezpečení přístupu včetně informací o implementaci GDPR.


Internet věcí

Vít Petrjanoš, Computer World 11/2017, str. 16-19

S rozšiřováním internetu věcí bojují o své místo standardy přenosných sítí. Článek se věnuje srovnání technologií Sigfox, LoRa zaměřené především na přenosy dat z IoT zařízení, dále LTE Cat M1 a NB-IoT. U lokálních sítí prezentuje HaLow a 802.11ax. Na konkrétních případech představuje praktické využití IoT od běžné kanceláře až po úroveň chytrého města.


Nechybujte při analýzách big dat

Bob Violino, Computer World 12/2017, str. 20-21

Při analýze big dat lze udělat výrazné chyby. Autor přináší šest osvědčených postupů, jak se chybám vyhnout – např. vytvoření datového jezera, stanovení specializovaného nástroje pro analýzu, integrace zabezpečení do všech aspektů.


Informační systém K2 pomáhá s prodejem a distribucí střešních materiálů

CIO Business World 05/2017, příloha Kam směřuje ERP, strana IV-V

Případová studie řešení informačního systému prodejce střešních materiálů firmy První Chodská popisuje implementaci produktu K2. Cílem změn bylo zejména aktivně propojit 15 poboček s centrálou, možnost otevřeného přizpůsobení budoucímu rozvoji, zrychlení systému a možnost využití datového centra dodavatele.


Cloudová alternativa pro firmu

Esther Shein, CIO Business World 05/2017, příloha Kam směřuje ERP, strana VI-VIII

Software pro plánování podnikových zdrojů se čím dál častěji přesouvá z on-premises do cloudového prostředí. Dle předpovědi společnosti PwC se do roku 2020 stane normou hybridní ERP prostředí, kde poběží kombinace on-promises a cloudových modelů. Na příkladech z praxe autorka popisuje výhody a nevýhody migrace ERP do cloudu.


Deset signálů ERP katastrofy

Bruce Harpham, CIO Business World 05/2017, příloha Kam směřuje ERP, strana XII-XIII

Článek popisuje varovné signály, které je důležité nepřehlížet při implementaci ERP systémů. Doporučuje např. být obezřetný při aplikaci nejnovějších inovací, mít pod kontrolou přidělování výjimek, pečlivě kalkulovat s náklady a úsporami.


ERP: Novinky odrážení vývoj digitalizace ekonomiky

Alexander Lichý, CIO Business World 05/2017, příloha Kam směřuje ERP, strana XV-XIX

Článek formou vyjádření odborníků z firem Asseco Solutions, Minerva a K2 atmitec komentuje aktuální trendy jako je masivní zapojení business intelligence, maximální potřeba konfigurace uživatelského prostředí a přináší přehled dodavatelů ERP systémů v České republice.


Jak naplánovat CRM projekt odsouzený k nezdaru

David Taber, CIO Business World 06/2017, strana 12-13

Zajímavý článek uvádí charakteristiky teoretického projektu, který je odsouzen k nezdaru bez ohledu na platformu nebo zkušenosti projektového manažera. Je to v podstatě varování před chybně zvolenými vstupními parametry, přehnaným očekáváním výhod cloudu, překročením meze proveditelnosti.


Výhody a nevýhody cloudu

Josef Myslín, CIO Business World 06/2017, strana 16-17

Cloudová řešení jsou v módě, ovšem jejich nadužívání nebo chybné používání může vést k neúspěchu. Autor upozorňuje na momenty, které jsou považovány za výhody, ale které mohou negativně překvapit. Může to být získání pouze a přesně toho, co si klient zaplatil, odkázání pouze na to, co nabízí poskytovatel, komplikace s migrací při změně poskytovatele.


Všechno jako služba

Luboslav Lacko, CIO Business World 06/2017, strana 18-19

Jedním z klíčových pravidel při výběru modelu poskytování cloudových služeb je to, že čím více autonomie zákazník požaduje, tím více infrastruktury musí spravovat a zabezpečit. Autor popisuje nejznámější modely poskytování cloudových služeb seřazené podle jejich pozice v pomyslném řetězci CSVS (Cloud Services Value Chain).


Virtualizace: Pilíř konsolidace infrastruktury

Luboslav Lacko, CIO Business World 06/2017, strana 20-21

Virtualizace se stále častěji skloňuje v souvislosti s konsolidací IT infrastruktury. Autor popisuje nejpoužívanější scénáře efektivní konsolidace.


Od vlastnictví ke službám

Alexander Lichý, CIO Business World 06/2017, strana 29-33

Dle agentury Gartner podniky ve velké míře omezují výdaje na vlastnictví IT hardwaru a zvyšují výdaje na jeho využívání formou služby, což umožňuje posun od řešení technických problémů k obchodní analytice. Autor se v této souvislosti věnuje otázkám bezpečnosti, návratnosti a přináší přehled dodavatelů SaaS a outsourcingu.


 

Novinky, Sekce ERP/CRM/DMS
Košík