Rešerše: ERP/CRM/DMS/BI (3Q 2017)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Zoom – Operační CRM v Komerční bance

CIO Business World 04/2017, případová studie – str. 11

Případová studie transformace informačních systémů. Komerční banka se rozhodla vybudovat novou platformu, která se stane jednotným pracovním prostorem. Stávající systémová podpora byla komplikovaná, vyžadovala práci s více aplikacemi najednou, chyběla intuitivnost a systém byl náchylný k chybovosti. Článek popisuje výběr a přínosy zvoleného řešení postaveného na platformě Microsoft Dynamics CRM od společnosti Unicorn.


Bezpečnost v hybridním IT prostředí

Luboslav Lacko, CIO Business World 04/2017, str. 28-30

Éra cloudu charakteristická oddělenými privátními a veřejnými cloudy přechází zvolna do etapy hybridních propojených unifikovaných cloudů. Ovšem jen málo firem je připravených na úplnou migraci IT infrastruktury do cloudu. Používají zastaralé aplikace, které není možné efektivně do cloudu přesunout, brání jim omezená datová propustnost nebo prostě nechtějí ztratit kontrolu. Pro takové firmy existuje možnost hybridního prostředí, tedy kombinace cloudových řešení a tradiční IT infrastruktury. Autor se věnuje otázkám zálohování, zabezpečení a ochrany v takovém prostředí.


Práci se zákazníky se podřizuje celá firma

Lukáš Kříž, CIO Business World 04/2017, str. 42-44

Systémy pro řízení vztahů se zákazníky mění svou historickou roli. Z relativně samostatných aplikací se stávají klíčovou platformou, s níž pracuje celá organizace i její ekosystém. Tradiční systémy CRM poskytují služby postavené na pilířích – prodej / služby / marketing. Článek se věnuje modernímu pojetí informačních systémů komplexně ošetřujících všechny vazby, označovanému CEP (Customer Engagement Platform).


Náklady na CRM se vracejí rychle

Alexander Lichý, CIO Business World 04/2017, str. 46-48

Článek se formou vyjádření odborníků z praxe věnuje otázkám ideálního postupu implementace, stanovení návratnosti investice i problematice GDPR. Přináší také přehled dodavatelů CRM systémů v klasické verzi instalace u zákazníka a cloudového řešení.


Výměna ERP systému je byznysový, ne IT projekt

Martin Jaroš, Computer World 07-08/2017, str. 8

Výměna ERP systému nepochybně vyvolá vrásky na čele nejednomu manažerovi. Nastává však období, kdy budou firmy tuto otázku řešit stále častěji. Přechod na cloudová řešení, umělá inteligence, zpřísňující se legislativa EU v oblasti ochrany osobních údajů apod. jsou faktory, které výměně ERP přímo nahrávají. Autor přináší doporučení pro hladký a plynulý proces transformace.


Současné ERP: inteligence, cloudy a branžová řešení

Vít Petrjanoš, Computer World 07-08/2017, str. 18-23

Článek přináší formou vyjádření odborníků informace z oblasti zvyšování konkurenceschopnosti pomocí inteligentních ERP, porovnává nasazení branžových a univerzálních řešení, přináší přehled některých ERP systémů na českém trhu s odkazem na specifikace lokálních zákazníků.


Bitva o standardy internetu věcí

Bob Violino, Computer World 07-08/2017, str. 24-26

Bez platforem a standardů, které by byly základem pro vývoj produktů a služeb, by se svět internetu věcí mohl stát chaotickým. Je třeba stanovit standardy ve třech základních oblastech – vlastní zařízení / sítě / systém varování a analýz. Tyto systémy navíc musí spolupracovat. Autor popisuje vývoj v uvedených oblastech včetně nadějných projektů a aliancí, jako jsou 5G, LTE-NB, LTE-M, OTF v oblasti připojení nebo 3GPP a LoRaWAN v oblasti mobilních operátorů.


Když jsou data z IoT chybná

Stephen Lawson, Computer World 07-08/2017, str. 28

Desítky sesbíraných dat z IoT jsou nevěrohodné. Nemusí být chybná, může se však jednat o nepoužitelné např. duplicitní údaje. Autor se věnuje otázce, jak tato data odfiltrovat a zvýšit důvěryhodnost a vypovídající schopnost shromážděných údajů.


Ochrana osobních údajů v cloudových službách

Miloš Sochor, Computer World 07-08/2017, str. 33

Autor vysvětluje aplikaci nového nařízení EU v oblasti ochrany osobních dat (GDPR) v oblasti cloudových služeb a její specifikaci v případě vzdáleného přístupu. Věnuje se i otázce migrace dat a jejich předávání do jiných států.


 

Novinky, Sekce ERP/BI/CRM
Košík