Rešerše: ERP/CRM/DMS/BI (2Q 2017)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů.

Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Mějte data v coudu pod kontrolou

Esther Shein, Computer World 06/2017, str. 19-22

Nedávný průzkum společnosti UDC ukázal, že rostoucí počet organizací integruje data do hybridních prostředí a do prostředí výhradně cloudových. Autor popisuje zavedení cloudu ve zdravotnické organizaci CHS s 62000 zaměstnanci. Jeden ze stěžejních problémů byl zajištění stabilního připojení pro každodenní přesun mnoha gigabajt dat, který vyřešilo zakoupení vyhrazené linky. Zabezpečení dat bylo dosáhnuto pomocí standardu PCI Data Security, tokenizačními klíči a během přenosu pomocí šifrování. Samostatnou otázkou se stalo nařízení o ochraně osobních údajů GDPR s ohledem na fakt, že klienti pocházejí z různých zemí a některé z nich požadují uchování osobních dat na svém území.


Zmrtvýchvstání dat v cloudu

Fahmida Rashidová, Security World 02/2017, str. 02-04

Pozor na smazané soubory v cloudovém prostředí. Poskytovatelé cloudových služeb musejí složitě manipulovat s pravidly pro zachování dat, jejich zálohováním, uživatelskými preferencemi a legislativními požadavky. Princip dostupnosti cloudu zajišťuje, že vždy existuje několik kopií daného souboru. Článek rozebírá otázku, jak s definitivní jistotou smazat data v cloudovém prostředí.


Zlepšete zabezpečení virtualizačních kontejnerů

Gary Duan, Security World 02/2017, str. 06-07

Protože kontejnery umožňují rychlou virtualizaci pro aplikace, vyžadují bezpečnostní řešení pro run-time hlubokou znalost aplikace. Autor popisuje obecné hrozby týkající se kontejnerů – DDOS útoky, ransomware, SQL injection atd. a doporučuje efektivní strategii zabezpečení.


Můžete důvěřovat svému cloudovému poskytovateli?

Jamie Tischart, Security World 02/2017, str. 08-09

Zabezpečení by mělo být na samém vrcholu zájmu při hledání důvěryhodného poskytovatele cloudových služeb. Článek sumarizuje konkrétní body, které by měl být dodavatel schopen smysluplně vysvětlit – např.: Kdo má přístup k datům, a to nejen fyzicky, ale i virtuálně? Jak a kdy se data mažou? Šifruje poskytovatel data? Jaký je model redundance architektury databází a úložiště?


Počítejte s více dodavateli

Clint Boulton, Příloha Cloud&Virtualizace: CIO Business World 03/2017, str. IV-V

Zabezpečení by mělo být na samém vrcholu zájmu při hledání důvěryhodného poskytovatele cloudových služeb. Článek sumarizuje konkrétní body, které by měl být dodavatel schopen smysluplně vysvětlit – např.: Kdo má přístup k datům, a to nejen fyzicky, ale i virtuálně? Jak a kdy se data mažou? Šifruje poskytovatel data? Jaký je model redundance architektury databází a úložiště?


Bezpečnostní aspekty cloudu a hybridního IT prostředí

Luboslav Lacko, Příloha Cloud&Virtualizace: CIO Business World 03/2017, str. VI-VII

Článek se věnuje hlavním bezpečnostním rizikům cloudových řešení. Na příkladu datového centra Microsoftu v Dublinu poukazuje na vážnost, jakou poskytovatelé cloudu věnují zabezpečení. V centru pracuje několik týmů bezpečnostních expertů. Některé týmy se snaží vniknout do centra a jiné týmy se snaží je odhalit. Vyhodnocením těchto aktivit je stále zdokonalován systém zabezpečení. Autor konstatuje, že statisticky největší hrozbou jsou paradoxně vlastní zaměstnanci a v případě hybridních řešení nezvládnutá míra autonomie požadované zákazníky.


Sedm faktů o hybridním cloudu

Gavin McShera, Příloha Cloud&Virtualizace: CIO Business World 03/2017, str. XII

Na čem závisí úspěch hybridního cloudu, kde jsou zajišťovány IT služby pomocí více než jednoho hostingového modelu? Autor vidí základ úspěchu ve správně nastavených pravidlech a procesech a přináší konkrétní doporučení při přechodu na hybridní cloud s ohledem na životní cyklus podnikových aplikací.


Cloud: V centru zájmu opět bezpečnost

Alexander Lichý, Příloha Cloud&Virtualizace: CIO Business World 03/2017, str. XIV-XVI

Odborníci firem Red Hat a VMware diskutují na téma aktuálních trendů v oblasti cloudu. Shodují se např. na stále se zvyšujícím důrazu na bezpečnost i s ohledem na bezpečnostní direktivu GDPR týkající se především nakládání s osobními údaji, důrazu na spolehlivost systému, kde již 99,9% SLA není považováno za uspokojivý výsledek.


ERP směřuje do cloudu

Michael Nadeau, CIO Business World 04/2017, str. 20-24

Dříve stála v cestě zavádění cloudového ERP obava o bezpečnost, která se již zdá téměř vyřešená. Dokonce může být bezpečnost považována za přednost. IT oddělení by se tedy mělo začít chystat na to, že cloudové ERP převládne a lokální zastará. Jak zajistit hladký přechod? Autor dělí dodavatele cloudu na nativně cloudové, jejichž systémy byly od počátku vyvíjeny jako cloudové, a tradiční ERP dodavatele, kteří časem rozšířily nabídku o cloudová řešení a věnuje se výhodám nasazení v konkrétních situacích.


ERP: Směřujeme k podpoře rozhodování

Alexander Lichý, CIO Business World 04/2017, str. 25-29

ERP už dávno není jen chytřejší účetní systém. Funkcionalita některých ERP systémů natolik pokročila, že umožňuje přímé pokrytí potřeb managementu. Pět odborníků ze strany dodavatelů představuje moderní prvky svých řešení. Článek přináší také přehled dodavatelů ERP systémů v České republice.


Umělá inteligence transformuje ERP řešení

Bas De Baat, CIO Business World 04/2017, str. 31-32

Umělá inteligence (AI) bude mít záhy zásadní vliv na podobu systémů pro plánování podnikových zdrojů. Rovnováha procesů, technologií a lidí se změní a umělá inteligence převezme rutinní úlohy, které dnes vykonávají lidé. Autor na příkladu zákaznických služeb firmy KLM představuje možnosti implementace AI a jejího zdokonalování.

Novinky, Sekce ERP/CRM/DMS
Košík