Rešerše: ERP/CRM/DMS/BI (2Q 2016)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů.

Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


IT v praxi: Big data mění segment databází

Katherine Noyesová, Computer World 4/2016, str. 23-24

Inovace na poli databázových řešení se objevují rychle a nespoutaně. O tento klíčový segment podnikového trhu soupeří celá řada nových dodavatelů, kteří mají jedno společné – důraz na big data. Článek se věnuje novým typům alternativních databází NoSQL, NewSQL a porovnává je se stávajícími zaběhnutými modely.


IT v praxi: Trendy ve virtualizaci? Kontejnery, hyperkonvergence či disagregace

Jim Duffy, Computer World 4/2016, str. 28-29

Tento rok bude virtualizace ve znamení disagregace – tedy odstraňování hardwarových a softwarových závislostí, což umožní přepínačům využívat síťové operační systémy od různých dodavatelů; dalším fenoménem je hyperkonvergence – metoda konvergence výpočetních, úložných, síťových a virtualizačních prostředků do jedné virtuální IT entity. Článek popisuje také charakteristiky rozdílů mezi kontejnery a virtuálními stroji.


IT v praxi: Mýty o hybridních cloudech

Scott Brindamour, Computer World 4/2016, str. 31

Hybridní řešení infrastruktury umožňuje IT oddělením optimalizovat dodávky služeb a výkon s využitím nezávislých poskytovatelů. Lze tak např. podporovat zastaralé systémy, a přitom zajišťovat výkon a dostatečnou flexibilitu. Autor odstraňuje obavy týkající se složitosti správy, bezpečnosti a spolehlivosti hybridních cloudů.


Hybridní přístup k analytice

Radan Dolejš, Computer World 5/2016, str. 8

Autor představuje hybridní cloudové řešení firmy Teradata skládající se ze čtyř částí – Intelliflex, což je MPP architektura nové generace umožňující dodávat výpočetní potenciál a úložný prostor přímo na míru; Teradata Database běžící na Amazon Web Services, Managed Cloud a Teradata Services.


IT v praxi: Datová jezera zlepšují analýzu dat

Sandra Gittlenová, Computer World 6/2016, str. 22-24

Pomocí datových jezer lze přijímat, analyzovat a ukládat data způsobem, který na strukturovanost v podstatě neklade žádné nároky. Autorka na příkladu několika společností stahujících data z tisíců zdrojů popisuje potenciál datových jezer, strategii a kontext nasazení, rizika selhání.


Trendy v podnikových systémech

Jan Spěšný, Connect! 1/2016, str. 6-7

Jaké jsou trendy v podnikových systémech z pohledu jejich dodavatelů? Anketa oslovuje tři významné dodavatele, kteří se shodují na výrazném nárůstu zájmu o mobilitu, hybridní ERP a požadavky na komplexnost informačního systému.


Přenechejte taktickou část ERP cloudu

Vladimír Bartoš, Connect! 1/2016, str. 12

Analytická společnost IDC uvádí, že letošní technologické proměny budou stát na čtyřech základních pilířích – mobilitě, cloudových službách, analýze velkých dat a sociálních technologiích. Autor se věnuje též otázce částečného přesunu ERP do cloudu, což je řešení častých obav klientů o bezpečnost dat.


Tucet největších podrazů v cloudu

Fahmida Rashidová, Security World 2/2016, str. 10-13

Na nedávné konferenci RSA skupina Cloud Security Alliance představila dvanáct nejzávažnějších hrozeb cloud computingu. Autorka v článku popisuje jednotlivé hrozby jako jsou útoky APT, DoS, hacking rozhraní API a přináší doporučení, jak jim čelit.


Zabezpečte si data i při využití cloudu

Asaf Cidon, Security World 2/2016, str. 14

Přestože je cloud zabezpečený, nezaručuje imunitu vůči únikům dat. Významná, ale málo diskutovaná mezera v zabezpečení cloudu souvisí s používáním vlastních zařízením pro firemní účely  – BYOD. Jakmile totiž dojde k synchronizaci souborů s mobilním zařízením, zmizí výchozí šifrování poskytovatele a soubory z cloudu přestanou být chráněné. Jak upozorňuje článek, lze i tuto hrozbu překonat.


Co se děje uvnitř kontejnerů

Bill Ledingham, Security World 2/2016, str. 16-17

Jak organizace začínají používat virtualizační kontejnery, více pozornosti začíná být věnováno zabezpečení této technologie. Autor představuje funkci Content Trust, která je součást verze Docker 1.8 stejnojmenné firmy dodávající kontejnerová řešení. Využívá šifrování k zabezpečení kódu a verzí softwaru běžících v softwarových infrastrukturách uživatelů. Článek dále pojednává o vyhodnocení bezpečnostních rizik, „hygieně“ open source a budoucnosti využití kontejnerů.

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík