Rešerše: ERP/CRM/DMS/BI (1Q 2016)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů.

Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Ještě rychlejší analýza dat, Radek Kubeš

CIO Business World 1/2016, str. 30-31

Význam analýzy neustále poroste s rozšiřováním zdrojů dat vhodných k dalšímu zpracování. Autor se věnuje trendu in-memory analýzy, která staví na využití operační paměti serverů, v níž probíhají všechny datové operace, aniž je potřeba načítat zdrojová data z pomalejších pevných disků. Popisuje technologie sloupcové komprese a analytických algoritmů optimalizace pro práci s komprimovanými daty. Otázkou se stává, jakým způsobem potenciál analyzování velkého množství dat v reálném čase využít v souvislosti s infrastrukturou a aplikacemi určenými pro koncové uživatele.


Business Intelligence: Od velkých dat k algoritmům

Alexander Lichý, CIO Business World 1/2016, str. 34-35

Analytici Gartneru označují za hlavní trend na poli BI posun od dat a analytiky směrem k automatizaci pomocí algoritmů. Je tedy otázkou, jakým způsobem se data analyzují a jak se analýza následně využívá. Autor jako ideální popisuje metodu automatického rozhodování a napojení na obchodní data a firemní procesy. Článek obsahuje studii Kalifornské univerzity týkající se zapojení BI k předvídání lokalit z vyšší pravděpodobností páchání trestných činů a přehled dodavatelů řešení Business Intelligence.


Klíčové atributy moderního ERP systému

Monika Vitásková, IT Systems 3/2016, str. 6-7

ERP systémy se v posledních letech proměnily. Trendem je postupný přesun ERP funkčností do cloudu. A vývoj jde dál – brzy bude další nezbytnou součástí podnikových systému podpora internetu věcí. Autorka se věnuje také odvětvovým cloudům s mikrovertikálními funkčnostmi obsahujícími specifická komplementární řešení lokálních partnerů a vzhledu uživatelského prostředí, kde začíná převládat styl sociálních sítí.


Správné informace ve správný čas a kdekoliv

Josef Kováčik, IT Systems 3/2016, str. 8-9

Autor se věnuje postupu při výběru ERP systému. Důležité je správně předvídat výběr technologie s ohledem na provoz, stabilitu a bezpečnost podnikového informačního systému a dohlédnout do blízké budoucnosti na cloud, in-memory technologie a využití mobilních aplikací.


Implementace komplexního ERP systému v reálné praxi – 3. část

Jiří Loffelmann, IT Systems 3/2016, str. 10-11

V minulých dílech z konce loňského roku byla popsána reálná implementace komplexního ERP systému ve středně velké firmě. Tento díl se věnuje vlastnímu spuštění systému a jeho uvedení do reálného provozu. Článek upozorňuje zejména na nutnost intenzivního testování, nastavení vnitřních pravidel, jednotnému nastavení parametrizace celé firmy. V několika bodech přináší také doporučení pro vedoucí projektu.


ERP formou hostingu? Dnes už ano!

Martin Kršňák, IT Systems 3/2016, str. 12-13

Větší firmy se cloudovým ERP řešením ještě nedávno vyhýbaly. Pokud používaly cloud, jednalo se převážně o cloud privátní. Trend se mění a autor rozptyluje obavy potenciálních uživatelů ohledně bezpečnosti, investic a spolehlivosti. Přitom se věnuje výhodám cloudu z hlediska mobility a servisu. K úvaze také dává otázky, zda použít vlastní servery nebo hosting při zálohování a jaké druhy aplikací je vhodné do cloudového prostředí převést.


Případová studie: Výroba s byznysem pro celou Evropu

Martin Kršňák, IT Systems 3/2016, str. 17

Studie týkající se sloučení podnikové agendy firmy Agor Tech do jednoho systému. Agor Tech je dodavatelem výrobků z plastů a pryže pro automobilový průmysl a mezi jeho cíle patřilo rozšíření informačního systému i do plánování a výroby, EDI komunikace se zákazníky, zavedení terminálů pro hlášení výroby a účelné nasazení bezdrátových čteček.


Přehled ERP systémů

IT Systems 3/2016, str. 18-24

Kompletní přehled ERP systémů na českém trhu a jejich dodavatelů.

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík