Rešerše: ERP/CRM/BI (4Q 2014)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

Cloud z hlediska řízení rizik a nákladů, Milan Balážik, architekt technických řešení Corpus Solutions, IT systems 12/2014, str. 12-17

Autor se věnuje problematice umístění dat v různých typech cloudu, obraně před jejich odposloucháváním – kryptografii a otázce požadavků na přístup k datům ze strany státních institucí.

Svět ovládají zákazníci – od CRM ke Customer Experience, Ing. Daniel Burian, Consulting Manager Oracle, IT systems 12/2014, str. 18-19

Změny v nákupním chování přináší zvýšené požadavky na aplikace zaměřené na řízení komunikace se zákazníky. Článek přináší informace k nasazení komplexních systémů CX – Customer Experience, které jsou průnikem již dostupných technologií, aplikací (CRM systémy, UX, sociálních sítí atd.) i technologických inovací jako jsou cloudové aplikace a systémy pro rychlé zpracování big dat.

Pět projektů využívajících Velka data, jež mohou změnit váš život, Jeff Vance, CIO Business World 10/2014, str. 14-16

Zajímavý článek přináší informace o praktických možnostech využití big dat v oblastech, které ještě nedávno nebyly myslitelné – mapa lidského genomu zpracovaná na přání pro běžného klienta, jednotka intenzivní péče využívající systém pro kontinuální komplexní monitoring stavu pacienta, systém monitorující aktuální dopravu ve městě schopný upravovat průjezdnost pomocí semaforů a změn povolení parkovacích míst. Vždy je prezentováno konkrétní stávající využití se zkušenostmi nabytými provozovatelem.

ERP v praxi zpracovatelského průmyslu, Lukáš Kříž, CIO Business World 11/2014, str. 32-34

Článek se věnuje srovnání implementace ERP systémů ve zpracovatelském průmyslu a v ostatních průmyslových oborech. Opírá se o výzkumnou zprávu společnosti Panorama Consulting, která konstatuje, že zpracovatelský průmysl implementuje ERP systémy rychleji a komplexněji, ovšem za cenu vyšších nákladů.

ERP: Centrální mozek firmy, Alexander Lichý, ERP – příloha CIO Business News 11/2014, str. 4-8

Jaká je situace na českém trhu ERP systémů? Článek představuje aktuální trendy, jak je vidí šest významných dodavatelů a přináší přehled vývojářů ERP na českém trhu.

Kam směřuje ERP?, Radek Kubeš, ERP – příloha CIO Business News 11/2014, str. 12-13

Autor se věnuje vlivu moderních technologií jako jsou zvýšený výkon serverů a datových úložišť a in-memory computing na ERP systémy. Zabývá se výhodami a nevýhodami all-in-one ERP systémů v porovnání s oborovými řešeními.

9 tipů, jak vybírat a implementovat ERP systém, Jennifer Schiffová, ERP – příloha CIO Business News 11/2014, str. 20-22

Jak zvýšit šance na úspěšnou realizaci ERP projektu? Implementace je nákladnou záležitostí nejen z hlediska licencí a správy, ale i z pohledu vyčlenění potřebných zdrojů a času. Autorka s pomocí desítky odborníků sestavila přehled nejdůležitějších postupů, jak systém efektivně implementovat, včetně důrazu na mobilitu uživatele a propojení s existujícími podnikovými systémy.

Bezpečnostní aspekty virtualizace, Lukáš Kříž, CIO Business World 12/2014, str. 10-11

Virtualizovaná prostředí nejsou ohrožena o nic více ani méně než fyzická. Virtualizační technologie přinutili útočníky přizpůsobit své postupy a ti dokáží obcházet automatizované detekční systémy a oklamat i heuristické analýzy. Autor se věnuje specifikům virtualizovaných prostředí a přináší rady pro maximální efektivitu bezpečnostního provozu.

SDN a virtualizace sítí, Jim Metzler, CIO Business World 12/2014, str. 15-17

Softwarově definované sítě (SDN) se stále rozvíjejí, ovšem dosud nejsou masivně rozšířeny. Teprve se vyjasňují profily uživatelů a obvyklá hodnotící kritéria. Autor nabízí několik důležitých podnětů, které mohou pomoci při posuzování možnosti nasadit SDN – míru centralizace, škálovatelnost, otevřenost, interoperabilitu.

Perspektivy NFV, Lukáš Kříž, CIO Business World 12/2014, str. 18-19

Virtualizace síťových funkcí (NVF) patří vedle SDN k tématům, která dramaticky mění technologické pojetí telekomunikační infrastruktury. Článek přináší pojednání o konceptu NFV, coby novém pojetí architektury a implementace síťových funkcí vrstev L4 až L7 v podobě softwaru, jenž využije standardní hardware.

VDI zlevňuje desktopy až o 40%, Kim Lindros, CIO Business World 12/2014, str. 22-23

Na trh přicházejí kvalitní řešení pro virtuální desktopovou infrastrukturu. Článek se věnuje posouzení výhod a nevýhod tohoto konceptu. Mezi výhody řadí snížené náklady na desktopy, prodloužení životnosti hardwaru, snazší zálohování. Jako nevýhody uvádí propustnost sítě, kapacitu serverů, velikost diskových úložišť.

Cloudování není koulování, Vít Petrjanoš, Computerworld 17-18/2014, str. 16-19

Při přechodu na cloudové služby je třeba vzít v potaz, které aplikace do cloudu umístit, jak zajistit jejich bezpečnost a jak na nový systém připravit uživatele. Pomoci mohou tzv. cloudová brokeři, jejichž základní funkcí je agregovat více individuálních služeb do jedné virtuální služby a poskytnout propojení cloudových služeb s existující infrastrukturou. Autor přináší přehled těchto společností v České republice.

IT v praxi: Distribuce napájení pro IT infrastrukturu, Jindřích Bulva, Computerworld 17-18/2014, str. 31

Společnost Eaton představila v oblasti ITC technologií službu Your Business Live 365, kterou reprezentuje řešení Intelligent Power Pod. Článek představuje tento produkt zahrnující plnou integraci do nejběžnějších hypervizorů, které umožňují automatickou migraci virtualizovaných zařízení pro zajištění kontinuity provozu.

IT v praxi: Cloud computing v roce 2015, Marry Prattová, Computerworld 21/2014, str. 28-30

Cloud computing je na vzestupu, zatím však v podnikové sféře nedominuje. Článek cituje studie společností Computerworld a Forrester Reasearch týkající se přístupu vedení firem a doporučení odborníků týkající se bezpečnosti a správy IT v cloudu.

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík