Rešerše: ERP/CRM/BI (2Q 2014)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

Strasti ohledně datových úložišť, Marry Prattová, Computer World 4/2014 – příloha, str. 18-19

BYOD dramaticky zvyšuje užívání služeb osobních cloudových úložišť. Lidé totiž tíhnou k nejvíce funkčnímu, případně nejlevnějšímu řešení, a to jsou z perspektivy zaměstnance veřejné cloudové služby, které považují za výhodnější než kterýkoli z interních podnikových produktů. Článek se zabývá otázkami, jak firemní software co nejvíce přiblížit pracovníkům a jak je motivovat k využívání vlastních aplikací namísto veřejných.

VMware vládne trhu v oblasti mobilních řešení pro zaměstnance, Computer World 4/2014 – příloha, str. 24-25

Článek představuje integrovanou platformu VMware Horizon Suite určenou k podpoře mobility zaměstnanců, která spojuje koncové uživatele s daty prostřednictvím libovolného zařízení, a to bez nutnosti obětovat bezpečnost a kontrolu nad IT. Vzniklo tak jednotné unifikované řešení, které přeměnilo shluky technologií na centralizované IT služby a je plnohodnotnou náhradou za pracovní stanice.

IT v praxi: Deduplikace dat ve světě cloudu (2), Chris Poelker, Computer World 7/2014, str. 32-33

Autor se věnuje popisu několika metod technologie deduplikace – porovnávání souborů, delta verze ukládající pouze rozdíly, rozdílové verze založené na způsobu ukládání na disk a tzv. hašování, tedy vytváření matematického popisu konkrétní množiny dat.

Zajistěte si úspěch big dat, Teresa Leungová, Computer World 8/2014, str. 30

Daniel Yuen, vedoucí výzkumu v Gartneru konstatuje, že hlavním problémem pro nasazení big dat je nedostatečná strategie podniku, které očekávají odlišné výsledky, než které proces shromažďování a analýzy big dat přináší. Autor uvádí na pravou míru některé rozšířené představy o analýze big dat, jejím smyslu a vlivu na podnikání a chod firem.

IT v praxi: Hybridní cloudy se hlásí, Brandon Butler, Computer World 9/2014, str. 28

Podle výzkumu Gartneru bude do roku 2017 polovina z nejvýznamějších podniků provozovat hybridní cloud, tedy platformu založenou na pravidlech a určenou pro poskytování služeb využívajících zdroje interního i externího cloudu. Autor si všímá jistých komplikací v procesech a přístupu zaměstnanců a uvádí zkušenosti profesionálů s jejich řešením.

IT v praxi: Deduplikace dat ve světě cloudu (3), Chris Poelker, Computer World 9/2014, str. 33

Jakými metodami deduplikaci dat ve firmě implementovat? Vhodnost metod popisovaných dodavateli je závislá na účelu použití. Článek detailně popisuje celkem sedm způsobů, jak deduplikaci nasadit.

IT v praxi: SDN nebo virtualizace sítí?, Steve Garrison, Computer World 10/2014, str. 29-30

Jaký je rozdíl mezi softwarově definovanými sítěmi (SDN), virtualizací sítě (NV) a virtualizací síťových funkcí (NFV)? Článek se věnuje popisu jednotlivých technologií, smyslu jejich využití a doporučení pro nákup a implementaci.

IT v praxi: Vizualizace nestrukturovaných dat, Steve Kearns, Computer World 11/2014, str. 29-30

Za poslední dva roky vytvořily podniky více dat než za předešlých 60 let dohromady. Pouze 20% z nich je však strukturovaných. Článek se věnuje definování schémat, separaci a transformaci dat, datové inteligenci a následných typů výstupů. Doporučuje jednotlivé kroky vedoucí ke smysluplné indexaci a strukturalizaci big dat.

12 způsobů, jak ochránit životně důležitá data před katastrofou, Jennifer Lonoff Schiffová, CIO Business World 5/2014, str. 28-30

Jak zajistit bezpečnost kriticky důležitých dat v případě havárie? Neexistuje univerzální recept, nicméně lze přijmout opatření pro případ neočekávané události. Článek přináší sérii doporučení, která minimalizují riziko ztráty důležitých dat jako např. zpracování harmonogramu zálohování, uplatnění pravidla 3-2-1, výběr zabezpečeného cloudu.

Cloud v roce 2014: Deset klíčových předpovědí, Sharon Florentinová a Thor Olavsrud, CIO Business World – příloha Cloud & virtualizace, str. 4-7

„Zažíváme demokratizaci podnikových technologií“, jak trefně poznamenal David Small, víceprezident společnosti Verizon. Ano, uživatelé podnikových technologií hledají služby dodávané dle vlastního vyžádání, a to v místě, čase a způsobem, jaký si sami zvolí. Autoři v této souvislosti predikují vývoj, který se dotýká rozdělování kompetencí při výběru systémů a technologií, jejich testování, decentralizace a zvyšování nároku na přizpůsobivost dodavatelů.

Virtuální desktopy mají svá rizika i nesporné výhody, Kim Lindros a Ed Tittel, CIO Business World – příloha Cloud & virtualizace, str. 26-27

Po letech neúspěšných pokusů přicházejí na trh použitelné produkty pro virtuální desktopovou infrastrukturu. Jaká rizika a přínosy můžeme od zavedení VDI očekávat? Mezi nesporné výhody patří jednodušší proces distribuce záplat a aktualizací aplikovaný pouze na obrazy nebo prodloužení životnosti staršího hardwaru. K rizikům autoři řadí nároky na propustnost sítě, kapacitu serverů či nemožnost pracovat off-line.

SIEM: Trendem jsou cloud a big data, Aleš Pikora, ředitel divize DataGuard ve firmě PCS, CFO World 2/2014, str. 30-31

Správní systémy SIEM (správa bezpečnostních informací a událostí) patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti zabezpečení dat. Záběr těchto systémů je však mnohem širší. Správci IT mohou pomocí SIEM udržovat přehled o firemní infrastruktuře, monitorovat probíhající události, uchovávat a analyzovat příslušné informace. Zachycené záznamy transakcí slouží k bezpečnostním účelům, ale také umožňují dosáhnout shody s regulačními požadavky. Článek se věnuje dalšímu podrobnému popisu trendů SIEM systémů.

ERP systémy: Podnikové aplikace se mění, Mark Child, IT systems 4/2014, str. 6-7

Autor se věnuje srovnání off-premise a on-premise nasazení systémů. Konstatuje, že ač off-premise systémy přinášení v prvních letech vyšší úsporu nákladů, rozdíly se v delším časovém horizontu stírají a může dojít i k jejich reverzi. Doporučuje tedy zvážit a analyzovat fundamentálnější aspekty systémů a přináší řadu doporučení k posouzení varianty vhodné pro konkrétní typ businessu.

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík