Rešerše: ERP/CRM/BI (1Q 2015)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů.

Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


ERP a in-memory computing

Luboslav Lacko, Connect! 1/2015, str. 12-13

ERP a in-memory computing Luboslav Lacko ERP systémy využívající klasické serverové technologie začínají narážet na strop výpočetní kapacity. Zvyšování výkonu pomocí škálování je investičně náročné a přitom ERP systémy vyšší výkon kvůli požadavkům na zpracování big dat nezbytně potřebují. Autor podrobně popisuje jedno z východisek – in-memory computing (IMC), tedy v podstatě styl IT architektury, ve kterém jsou všechny údaje potřebné pro zpracování umístěny v operační paměti výpočetních prostředí.


Šifrovaná data v cloudu? Mějte kontrolu nad klíči

Linda Musthalerová, Security World 1/2015, str. 33

Při použití cloud computingu je šifrování dat nezbytností. Otázkou však je, kdo by měl spravovat a držet dohled nad odpovídajícími síťovými klíči. Autorka popisuje zajímavé řešení společnosti Porticor, která používá při správě řešení rozděleného klíče, kdy Porticor drží jednu část klíče a druhou, hlavní část, zákazník. Pro přístup k šifrovaným datům musí dojít ke spárování klíčů, takže uživatel si nad daty udržuje kontrolu.


Big data a hledání kauzality

Vít Petrjanoš, Computer World 1/2015, str. 12-16

Kauza GFT, ve které došlo k irelevantní interpretaci výsledků analýzy big dat, vyvolala jistou míru nedůvěry. Analytici big dat se donedávna věnovali zejména korelacím, tedy vzájemným jevům, zatímco kauzalistika, tedy příčinná souvislost těchto jevů, byla v pozadí jejich zájmu. Článek přináší vyjádření několika odborníků z oboru, jak zmíněná kauza a některé jí podobné posunuly zpracování analýzy big dat.


Trendy v CRM I.

Ondřej Hanuš, specialista Microsoft Dynamics, IT Systems 1-2/2015, str. 26-27

CRM systémy prochází v posledních letech výraznou změnou. Zatímco dříve byly navrženy tak, aby centralizovaly a udržovaly znalosti o zákaznících, dnes vstupují do fáze, kdy musí pokrývat nové trendy. Autor se věnuje čtyřem dominantním z nich, kterými jsou mobilita, sociální sítě, spolupráce, behaviorální analýza.


Cloud z hlediska řízení rizik a nákladů III.

Milan Balážik, Corpus Solutions, IT Systems 1-2/2015, str. 40-41

Nejčastější obavy v souvislosti s cloudem vyplývají ze ztráty kontroly nad řízením informačních aktiv. Míra rizika se však liší dle typu cloudu. Autor porovnává míru bezpečnosti hostovaného privátního cloudu, nepravého privátního, hybridního a veřejného.


Hadoop aneb nové technologie business intelligence

Jakub Chovanec, IT Systems 3/2015, str. 20-21

Jak může firma zpracovat dostupné datové zdroje ve svůj prospěch? Ke zpracování big dat lze použít Hadoop. Článek popisuje tři roviny práce s touto technologií – datové úložiště, výpočetní výkon procesorů, rychlou operační paměť.


Cloud z hlediska řízení rizik a nákladů IV.

Milan Balážik, Corpus Solutions, IT Systems 3/2015, str. 30-36

Autor se v tomto článku věnuje rentabilitě a metodice migrace dat do cloudu. Doporučuje provést určitý audit poskytovatele s ohledem na požadavky klienta týkající se výkonu, kapacity, dostupnosti a popisuje vhodné postupy, jak takový audit provést.


Trendy v CRM II.

Ondřej Hanuš, specialista Microsoft Dynamics, IT Systems 3/2015, str. 40-41

Článek se věnuje modernímu trendu sociálních sítí a jejich využití při řízení vztahů se zákazníky. Vhodné zavedení CRM s důrazem na práci s daty sociálních sítí může vést nejen k rostoucímu prodeji, ale též samovolné propagaci značky a v konečném důsledku až ke snížení nákladů na technickou podporu a servis. Článek shrnuje aktuální chování zákazníků a přináší doporučení, jak je využít při budování tzv. sociálního CRM.


Lokální i globální trendy ERP pro rok 2015

Josef Basl, víceprezident České společnosti pro systémovou integraci, IT Systems 3/2015 – příloha ERP systémy, str. 8-10

Článek v sobě komprimuje pohledy na rozvoj tak, jak byly prezentovány v nedávných odborných studiích. Témata se dotýkají inovačního cyklu nasazení ERP, rozvoje mobility a konektivity, slučování ERP s CRM, chybovosti při implementaci.


Kritická místa ERP projektů

Jaroslav Janda, ředitel BM servis s.r.o., IT Systems 3/2015 – příloha ERP systémy, str. 12-13

Příprava a realizace ERP projektu je složitý proces, který nelze v případě selhání jen tak bez následků zopakovat. Je nutné maximálně aplikovat ověřené teorie řízení, udržet strukturovaný nadhled a nalézt kritická místa. Autor v článku upozorňuje na šest kritických míst při plánování a realizaci ERP projektu a přináší doporučení, jak je překonat.


Osm významných trendů v analýze big dat

Robert Mitchell, CIO Business World 1/2015, str. 36-38

Článek cituje studii Computerworldu, který se tázal IT odborníků na stěžejní technologie a trendy v oblasti zpracování big dat. Za pozornost stojí např. změny v přístupu Hadoopu, coby souboru nástrojů pro zpravování objemných souborů dat, který byl původně navržen pro běh na clusteru fyzických strojů, práce s tzv. podnikovými datovými jezery bez definice struktury dat či hloubkové učení umožňující rozpoznat požadované prvky ve velkých objemech nestrukturovaných a binárních dat a dovozovat vztahy.


Big data mění svět

Radek Kubeš, CIO Business World 1/2015, str. 40-41

Analýza obrovského množství dat odhaluje netušené souvislosti, které však při chybné interpretaci mohou znamenat nesprávně vyvozené závěry. Autor uvádí příklady z různých oborů analýzy big dat.

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík