Rešerše: ERP/CRM/BI (1Q 2014)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

Produkty a služby: Zálohovat bez obnovy nedává smysl, Vít Petrjanoš, Computer World 1-2/2014, str. 13-20

V současnosti se podniky zaměřují na disková řešení s rychlejším přístupem. Do obnovy dat začínají promlouvat cloudová řešení. Článek přináší doporučení, postupy při volbě vhodného způsobu zálohování, porovnává varianty on-site / cloud / mix obou a uvádí přehled nástrojů pro zálohování a obnovu dat dostupných na českém trhu.

IT v praxi: Jak na správu a virtualizaci v roce 2014, Petr Váša, manažer společnosti Microsoft, Computer World 1-2/2014, str. 37

Autor představuje novinky v technologii Hyper-V – Replica pro ochranu virtuálních strojů, Recovery Manager pro práci s replikovanými servery, Storage Tiering pro maximální efektivitu práce v kombinovaném prostředí klasických pevných disků a SSD.

Byznys procesy na cestě k efektivitě, Vít Petrjanoš, Computer World 3/2014, str. 8-9

Článek se věnuje roli řízení byznys procesů BMP (Business Process Management). Věnuje se konceptu míchání informací o procesech s dalšími daty z on-site aplikací a cloudu, přičemž zdůrazňuje nutnost zachování konzistence celopodnikových procesů. Stranou nezůstává ani otázka procesů připravovaných pro sociální využití nebo metod a nástrojů Six Sigma pro zvýšení efektivity.

IT v praxi: VDI: Lepší, rychlejší a levnější, Allen Bernard, Computer World 3/2014, str. 25-26

Jaké jsou výhody a nevýhody současné podoby VDI? Autor popisuje tři hlavní varianty  – terminálové služby, trvalé (persistent) virtuální desktopy a dočasné (non-persistent) desktopy. Konstatuje, že díky řadě vylepšení VDI došlo k masivnímu poklesu cen, což přineslo řadu výhody počínaje centralizovanou správou a konče snadnějším zaváděním a správou BYOD. Na příkladech American Electric Power a Florida Atlantic University ukazuje moderní způsoby nasazení VDI technologie.

Dotkněte se mraků, Vít Petrjanoš, Computer World 4/2014, str. 8-9

Cloudový model přinesl vyšší míru standardizace řešení, čímž klienti přišli o část výhod spojených s dříve implementovanými klasickými řešeními. Autor uvádí přehled potenciálních přínosů a ztrát při zavádění cloudových služeb. Poukazuje na potřebu jejich měření a vyhodnocování při dodržení konzistentního rámce, který umožní zachovat objektivitu. Takovým rámcem může být např. srovnávací index služeb (Service Measurement Index) konsorcia CSMIC (Cloud Service Measurement Initiative Consorcium).

IT v praxi: Budoucnost open source virtualizace, Lukáš Zapletal, softwarový inženýr Red Hat, Computer World 4/2014, str. 31-32

Článek se věnuje virtualizačním technologiím v prostředí open source – KVM a Xen, projektům pro správu virtuálních strojů – Libviert a oVirt a komplexnímu řešení pro tvorbu soukromého, veřejného i hybridního infrastrukturního cloudu (IaaS) – projektu OpenStack.

CRM systémy: Jak nepřijít o největší poklad – zákazníky, Vít Petrjanoš, Computer World 5/2014, str. 18-23

Článek přináší velký přehled dodavatelů CRM systémů na českém trhu. Zabývá se otázkami vývoje požadavků zákazníka, propojení se sociálními médii, cloudem a fenoménem big data. Každá oblast je doprovázena průzkumy a statistikami společností v oboru.

IT v praxi: Ovládnou cloudy i zabezpečení?, John P. Mello, Computer World 5/2014, str. 24-26

Snaha podniků přesunout svůj IT provoz do cloudu vytváří určitý vír, který do tohoto prostředí vtahuje mimo jiné i služby pro zajištění bezpečnosti, což vyžaduje novou generaci služeb vyšší třídy. Změny v oblasti rozložení pracovní síly a nárůst mobility způsobily přesun pozornosti zabezpečení na místo, kde se uživatelé se svými daty a zařízeními pohybují – do cloudu. Článek popisuje možnosti ochrany dat v cloudu včetně výhod jako jsou možnost čelit takovým hrozbám jako je distribuovaný útok odepření služby DDoS (Distributed Denial of Service).

IT v praxi: Deduplikace dat ve světě cloudu, Chris Poelker, Computer World 5/2014, str. 33

Kritickým parametrem ukládání, archivace či zálohování dat do cloudu je objem přenášených dat. Výraznou pomocí je využití deduplikace. Autor popisuje varianty a implementační metody konceptů deduplikace dat.

IT v praxi: Big data potřebují referenční model, Thor Olavsrud, Computer World 6/2014, str. 23-24

Uvidíme v roce 2014 vznik komplexní sady pro big data ekvivalentní tomu, co ve světě webu znamená LAMP? Autor se zabývá myšlenkou, že referenční vrstva se začne formovat již v tomto roce, předpokládá, že horní vrstvy bude tvořit více proprietárních prvků. Popisuje jednotlivé prvky, pracovně nazvané zkratkou DIAP (D – datová vrstva / I – integrační vrstva / A – analytická vrstva / P – prediktivní a preskripční vrstva).

Jak na Business Intelligence ve světě velkých dat, Robert Havránek, manager ve společnosti Microsoft, CIO Business World 1-2/2014, str. 25

Článek představuje chystaný SQL Server 2014 schopný dosáhnout až 30x vyššího výkonu na totožném hardwaru v porovnání s předešlou generací při několikanásobném poklesu zatížení serverového procesoru. Tím se rozšiřují možnosti práce s big daty pomocí interaktivních nástrojů Power BI.

Big Data a BI: Big data – Otázky bezpečnosti a soukromí stále nezodpovězeny, David Geer, redaktor CSO, CIO Business World 1-2/2014, str. 26-27

Je známo, že deidentifikace maskuje osobní identifikační údaje. Ovšem existuje i tzv. reidentifikace, která dokáže zmařit úsilí anonymizovat pohyb v kyberprostoru. Autor popisuje vzniklá rizika uvedeného problému a nastiňuje aktuální postupy při snaze minimalizovat možnost odhalení totožnosti.

Big Data a BI: Big data budou hnacím mechanismem průmyslového internetu, Thor Olavsrud, redaktor CIO.com, CIO Business World 1-2/2014, str. 28-29

Autor představuje vizi firmy General Electric (GE), která může přinést zásadní změnu životní postupů díky sbližování globálního průmyslu s možnostmi pokročilých výpočtů a digitálního světa. GE podnikla kroky k naplnění této vize vydáním nového softwarového balíku Proficy Monitoring & Analysis – integrovaného řešení pro správu a analýzu big dat.

Mobilita & Cloud: Budoucnost v oblacích, Lukáš Kříž, CIO Business World 3/2014, str. 8-9

Cloud prochází evolučním vývojem a vstupuje do druhé fáze, v níž se ekonomická stránka provozu stává samozřejmostí a není zákazníkem nijak zvlášť oceňována. Do popředí pozornosti se dostávají tzv. cloudová řešení, kde prim hraje výše přidané hodnoty, která spočívá v přechodu na komplexnost řešení a zvyšování konkurenceschopnosti.

Dodavatelům ERP systémů svítá na lepší časy, Alexander Lichý, CIO Business World 3/2014, str. 36-42

Článek přináší aktuální přehled dodavatelů ERP systémů na trhu doplněný komentářem profesionálů z oboru. Z jejich postřehů lze odvodit, že společnosti vnímají investice do ERP systémů jako strategickou součást zachování konkurenceschopnosti, zvyšují požadavky na kontroling, detailní řízení a maximální funkčnost. Věnují se i otázkám kvantifikace návratnosti investic, práce s mobilními zařízeními a lokalizace umístění dat.

Kybernetická bezpečnost pod taktovkou big dat, Brady Clough, Security World 1/2014, str. 37-38

Autor se věnuje poznatkům konference RSA Europe 2013 konané v Amsterodamu. Nástroje fenoménu big dat zásadním způsobem transformují oblast informační bezpečnosti a díky své „inteligenci“ dokážou již čelit i nové generaci bezpečnostních hrozeb. Svět kybernetického zločinu se dramaticky mění a není již problém pořídit si software „crime-as-a-service“ pro páchání počítačové kriminality. Článek zmiňuje postupy, zkušenosti a nástroje firem, které aktivně na tomto poli bojují.

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík