Rešerše: ERP/CRM/BI (1Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

Komentáře: Bát, či nebát se cloudu?, Jan Mikulecký, Computer World 1/2011, str. 5

Autor si všímá faktu, že řada bezpečnostních manažerů se cloudu bojí a stále považuje vlastní systém za bezpečnější. Rozebírá otázku, jak nejlépe cloud zabezpečit a jak odstranit předsudky před jeho nasazením.

Trendy: Model SaaS české firmy požadují, Jiří Remr, Computer World 1/2011, str. 12

Článek zpracovává informace získané výzkumem korporátního trhu na téma smysluplné SaaS řešení.

IT v praxi: Jak (ne)bezpečný bude tento rok?, Tony Bradley, Computer World 1/2011, str. 23-24

Autor je zabývá především hrozbami malwaru, popisuje některé z velkých bezpečnostních problémů roku 2010 a odvozuje, na co se výrobci škodlivého softwaru soustředí v roce 2011.

Seriál: Cloud je všude kolem, Jiří Karpeta – ředitel vývoje Microsoftu, Computer World 1/2011, str. 28

Článek popisuje vznik cloud computingu, vymezení jeho pojmu a rozdílů mezi cloudem a hostingem.

IT v praxi: Rok 2011: Velké změny pro ERP, Chris Canaracus, Computer World 2/2011, str. 20-22

Článek se zabývá otázkou cloudových řešení pro komplexní ERP systémy a sociálně stylizovanými úpravami ERP produktů. Dále se věnuje otázkám mobility aplikací a konsolidace ERP trhu.

Seriál: Různé vrstvy a distribuční modely cloud computingu, Jiří Karpeta – ředitel vývoje Microsoftu, Computer World 2/2011, str. 29

Autor zprostředkovává bližší pohled na čtyři vrstvy a čtyři typy distribuce cloud computingu. Zmiňuje se také o cloudových infrastrukturách a způsobech jejich nasazení.

IT v praxi: 2011: Nahradí virtuální desktopy fyzické? Paul Venezia, Computer World 3/2011, str. 17-19

Článek se věnuje popisu technologií VDI včetně problémů spojených s jejím masovým korporátním nasazením i finančními nároky. Mimo jiné porovnává výhody a nevýhody práce na virtualizovaném desktopu v porovnání s klasickým počítačem.

Seriál: Bezpečí dat v cloudu Jiří Karpeta – ředitel vývoje Microsoftu, Computer World 3/2011, str. 19-20

Článek se věnuje časté otázce zajištění bezpečnosti dat v prostředí cloud computingu. Popisuje různé nástroje – autentizaci, šifrování, certifikaci, redundance infrastruktury.

Podnikový software, Jiří Čejka, Computer World 4/2011, str. 13-16

Autor v článku uvádí přehled 6 produktů CRM a 13 produktů ERP významných dodavatelů.

IT v praxi: Vítejte v době cloudové, Chris Weitz, Computer World 4/2011, str. 19-24

Článek se obsáhle věnuje posunu v přijímání cloudových řešení. Vyzdvihuje pokročilé a nadstandardní funkce, které klasická řešení nenabízejí. Věnuje se otázkám marketingu cloudu, resp. jeho reálnosti a poctivosti a samozřejmě časté otázce bezpečnosti.

Seriál: Bez aplikací to prostě nejde, Jiří Karpeta – ředitel vývoje Microsoftu, Computer World 4/2011, str. 28

Autor popisuje vývoj aplikací určených pro virtualizované prostředí a věnuje se rozdílům mezi softwarem pro desktopy a aplikacemi určenými pro cloud computing,

IT v praxi: Mobilní podnikové aplikace poskytované v cloudu, Nancy Gohringová, Computer World 5/2011, str. 25-26

Autorka cituje průzkum, podle kterého trh cloudových mobilních aplikací vzroste mezi roky 2009 a 2014 cca o 90%. Popisuje výhody mobility v cloudu, např. synchronizaci bez potřeby VPN. Dále se článek věnuje zkušenostem 2 firem, které využívají mobilní aplikace pracující v cloudu.

Seriál: Nejvhodnější aplikace míří na komunikaci a zákazníky, Jiří Karpeta – ředitel vývoje Microsoftu, Computer World 5/2011, str. 29

Článek se zamýšlí nad nejvhodnějším využitím cloud computingu. Vidí jej v komunikaci, péči o zákazníky, účetnictví, CRM. Obrovskou výpočetní a úložnou kapacitu cloudu lze využít v procesech BI a ERP.

Jak zefektivnit svůj byznys prostřednictvím IT, Martin Noska, Computer World 6/2011, str. 8-9

Článek analyzuje přínosy cloud computingu pro korporátní klientelu. Ač se obvykle zmiňují zejména finanční úspory, autor vyzdvihuje možnost rychle a flexibilně reagovat na potřeby byznysu, např. při expanzi firmy či globální optimalizaci IT služeb. Část článku upozorňuje na pečlivé sestavení smluv s poskytovateli cloudových řešení.

Seriál: Reálné úspory pro firmy Jiří Karpeta – ředitel vývoje Microsoftu, Computer World 6/2011, str. 29

Autor v článku vyčísluje finanční přínos zavádění cloud computingu do praxe.

Hlavní technologické trendy roku 2011, Ondřej Marek – marketingový manažer Citrix, Connect! 2/2011, str. 74-75

Autor uvádí mezi priority roku 2011 virtualizaci desktopů, centralizaci zabezpečení a hybridní cloud computing, díky kterému dojde k optimalizaci nákladů, flexibilnímu nasazování aplikací a koordinaci využívání interních a externích zdrojů.

Připravte se na breberky – Zabezpečení zařízení v roce 2011, Jorge Steinfeld, víceprezident IS společnosti Check Point Software Technologies, Connect! 2/2011, str. 80

Článek popisuje virtualizační technologie, vrstvení ochrany a šifrování jako moderní druhy zabezpečení nezbytné pro přípravu kvalitní bezpečnostní strategie.

Všechno si to pohlídat – Novinky v ERP systémech v roce 2011, Rudolf Pleva – publicista, Connect! 2/2011, str. 53-55

Autor dotázal významné hráče oboru ERP, kteří mezi nejvýraznější trendy roku 2011 řadí SaaS (Software as a Service / software jako služba) a SOA (service-oriented architecture / architektura orientovaná na službu) ve spojení s datovými a výpočetními cloudy.

Řešení identit, Vladislav Janeček – nezávislý IT publicista, Connect! 3/2011, str. 78

Autor doporučuje zavádět ve firmách centrální správu identit, což ušetří velké množství času IT oddělení. Článek popisuje, jak takový systém sestavit a spravovat, jaká řešení jsou na trhu a zmiňuje se i o práci v prostředí cloudových aplikací.

Kulatý stůl: CRM, Reseller 1/2011, str. 22-30

Kulatý stůl na téma CRM dává prostřednictvím 5 výrobců a 2 prodejců odpovědi na otázky aktuálního přehledu trhu, vývojových trendů a technologií.

ERP v roce 2011, Čestmír Žák, CIO Business World 3/2011, str. 16-27

Autor dává v článku prostor mnoha odborníkům a analytikům, kteří zprostředkovávají pohled na vývoj ERP systémů v roce 2011. S pokračujícím snižováním obav z cloudových řešení předpokládají nárůst zájmu koncových uživatelů o přesun ERP do cloudu. Stále silnější roli budou hrát aspekty mobility sociálních prvků. Značná část článku se věnuje instalaci ERP systémů v České republice. Na závěr se přiložen 4stránkový detailní přehled dodavatelů ERP systému u nás.

Kroky při výběru ERP, které byste neměli vynechat, V. Bartoš, ředitel podpory prodeje firmy Minerva ČR, CIO Business World 3/2011, str. 28-29

Článek popisuje správný postup při výběru ERP systému a jeho implementaci ve firmě. Ač existuje mnoho cest, je dobré nevynechat zásady, které autor zmiňuje.

Sekce ERP/CRM/DMS
Košík