Rešerše: ERP/CRM/DMS (3Q 2022)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


ERP: Cloud versus legacy

COMPUTERWORLD 7-8/2022, Vít Petrjanoš, str. 17-23

Software jako služba SaaS a rozvoj podnikového cloud computingu přinesly do IT odvětví alternativní vizi poskytování softwaru potřebného pro zajištění podnikových procesů. SaaS jde v ruku v ruce s nativně – cloudovou softwarovou architekturou a mikro službami a umožňuje budování podnikových systémů jako alternativy k nákupu všech funkcí od jiného poskytovatele ERP.  V posledních letech se objevil koncept takzvaného průmyslového neboli oborového cloudu. Spíše než spoléhání se na jediný, vysoce integrovaný systém ERP podporuje oborový cloud spolupráci a partnerství, které umožňují vznik ekosystému předem integrovaných systémů. Rozšiřování ERP v cloudu brání dvě věci, a to firemní data a jejich předání mimo brány podniku a potom jsou to vyčíslené provozní náklady. Pronájem cloudového systému se obvykle sjednává na více let, a proto může být cena vyšší než za jednorázový nákup. Plusem cloudových systémů je zabezpečení chodu profesionály. Výpadky jsou kryté smluvními pokutami. Platí se jen za služby, které firma skutečně odebere. Spolehlivost provozu a rozvoj systému jsou na výrazně lepší úrovni. Nevýhodou může být nutnost stabilního připojení k internetu anebo již zmíněné umístění dat na cizím serveru mimo firmu. Mezi nejčastější problémy firemního ERP systému patří omezená integrace s externími systémy a dodavateli, problémy s výkonem, nedostupnost přes mobilní zařízení, nedostatečná podpora vertikálních odvětví, nízká škálovatelnost nebo nedostačující podpora více společností nebo lokalit. Firmy s těmito problémy zvažují upgrade svého softwaru ERP na novou verzi nebo jeho úplnou výměnu. Předtím než se podniky rozhodnou pro upgrade staršího podnikového systému, by si měli vždy vyžádat od svého dodavatele studii, která nezávislým pohledem zhodnotí podnikové procesy, současnou úroveň podpory systémem, vystopuje slabiny a popíše cílový stav za použití nové verze systému. O náhradě ERP systému lze uvažovat, pokud dosavadní systém ERP nesplňuje potřeby specifické pro dané odvětví nebo firma už současný software ERP přerostla. Pokud firma zvolí modernizaci staršího systému, měla by se řídit pěti přístupy. Tyto přístupy jsou přesun na jinou infrastrukturu, přepracování, úprava architektury, přestavba a nahrazení. Při implementaci ERP systému by se měli podniknout různé kroky, aby se vyhnulo rozšiřování rozsahu. Tyto kroky jsou například ověření požadavku před implementací, nastavení procesu přidávání nových funkcí, sestavení jasných časových plánů, vytvoření podmínek pro otevřenou komunikaci, podpora diskuze o prioritách, sledování potencionálních nových požadavků a rozvolnění harmonogramu. Systémy ERP by měli mít také dobře zabezpečená data. Určení členové týmu IT by měli minimálně provádět specializované skenování zranitelností pomocí skeneru síťových, webových a softwarových zranitelností.

 


Implementace ERP nemusí být trháním zubu moudrosti

IT Systems 7-8/2022, Petr Zavoral, str. 28-29

Projekty implementace podnikových systémů jsou komunikačně a vztahově velmi náročné, protože se předpokládá komplexní spolupráce mezi dodavatelem a odběratelem. Odběratel má většinou zcela jinou projektovou představu než dodavatel, což do projektu naší riziko. Celá akce bývá navíc většinou domluvená na úrovni firemního vedení, ne uživatelů systému. Další třecí plochou bývá způsob dodání díla a jeho metodika, například rozhodnutí o agilní dodávce systému založené na běžících sprintech musí být oboustranné. Tým dodavatele bude v tomto směru jistě lépe sehraný než účastníci ze strany zákazníka. Hlavně strana zákazníka musí souhlasit s agilitou ve smyslu proaktivního agilního chování, multifunkční v týmu a empirického inkrementálního plánování. Obě strany musí být zaměřeny na naprosto identické vyhodnocování úspěšnosti projektu. S výběrem a implementací ERP systému mohou pomoci celodenní volnočasové aktivity, kde se týmy zúčastněných stran více poznají a sblíží i mimo své pracovní povinnosti. U velkých a složitých projektů může být součástí projektové metodiky zapojení firemního projektového psychologa. Dobrá nálada a zábava vede ke snížení stresu a zvýšení angažovanosti účastníků ERP projektů. Faktory, které mohou přispět k hladce běžícímu projektu jsou branding projektu, budování týmu, vzdělávání týmu, oslava malých vítězství, ocenění jednotlivců, celofiremní akce a motivace týmu.


5 největších překážek úspěšné implementace CRM

IT Systems 7-8/2022, Kateřina Menšíková, str. 30

Co nejčastěji brání úspěšné implementaci CRM? Prvním rizikovým faktorem je nedostatek jasných cílů. K úspěšné implementaci CRM jsou potřeba jasné a měřitelné cíle, které lze snadno sledovat, analyzovat a vyhodnocovat. Cíle musí být stanoveny tak, aby tým věděl, o co usiluje a jak používat konkrétní software k dosažení těchto cílů. Druhým rizikovým faktorem je absence vedoucího projektu. Chybějící, neaktivní nebo neadekvátní CRM manažer vede k selhání implementačního procesu CRM. Musí být vybrán takový vedoucí projektu, který má vlastní zájem na úspěchu projektu a má pravomoce jej provést. Třetím rizikovým faktorem je žádná nebo slabá CRM strategie. CRM strategie by měla vytvářet výsledky orientované na zákazníka, které odpovídají a podporují obchodní strategii společnosti. Čtvrtým rizikovým faktorem je vnímání CRM jako softwaru.  CRM je strategie zaměřená na rozvoj vztahů se zákazníky. A tato strategie je podpořena technologií. Software CRM může být implementován bez doprovodné strategie, ale to, co se obvykle stane je, že výsledky sklouznou od strategických cílů k taktickým cílům a k vylepšení vztahu se zákazníky nedojde. Firma se pak vrátí v takovém případě k CDM neboli Customer Data Managementu. Ten zaostává v pomoci společnosti dosáhnout jejich nejdůležitějších obchodních cílů. Pátým faktorem je nevhodný dodavatel CRM řešení. Je nutné najít dodavatele jehož nabídka podpory nejlépe vyhovuje potřebám dané společnosti. Výběru nevhodného řešení se lze vyhnout tím, že před investováním do nového poskytovatele firma identifikuje svoje potřeby. Musí mít jasno v tom, co potřebuje a co je v nabídce, a vždy si software před závazkem vyzkoušet.  Nikdy není dobré hledat nejlevnější dodavatele nebo prodejce, který se zdá nejoblíbenější. Co může být vhodné pro ostatní, nemusí být nejlepší pro danou firmu.


Cesta k optimalizaci výroby? Tandem MES a ERP

IT Systems 9/2022, Jan Hofman, str. 19

MES (Manufacturing Execution System) je softwarové řešení, které přibližuje podnikový informační systém reálné výrobě. MES je primárně určen společnostem, které svůj podnikový informační systém již mají (nebo si ho plánují pořídit) a chtějí získat kompletní přehled o reálném stavu výroby. Jaké jsou tedy možnosti tandemu ERP a MES napříč výrobním spektrem? Šíři pohledu na vlastní produkci a její kontext včetně vyhodnocení dopadu na společnost jednoznačně ovlivňuje komplexnost podnikového systému. Primárně jde o rozsah jeho funkčností, MES lze totiž obvykle napojit na takřka všechny agendy, to znamená třeba APS, BI, sklady, personalistiku, účetnictví nebo servisní moduly. Ideální spolupráce mezi komplexním ERP a MES začíná evidencí zákaznické objednávky v kmenovém systému, následuje tvorba kusovníků a určení konkrétních postupů. V této návaznosti vzniká výrobní zakázka a dokumentace, ERP dále naplánuje průběh produkce. Nyní veškeré informace přebírá MES, který je zobrazuje přímo na displejích výrobních terminálů. Společně s informacemi získanými na pozadí (vytížení strojů, napětí, počet otáček, teplota, podezření na poruchu apod.) se data odesílají do ERP, kde jsou dána do souvislosti s ostatními administrativními údaji. Firma tak získává přehledy k různým oblastem v nejširším možném kontextu. Ucelený souhrn informací lze v praxi využít třeba k optimalizaci výrobních procesů. Takovýto dosah je možný pouze za předpokladu, že kmenové ERP je komplexní a disponuje propracovanou organizační strukturou a obchodními, ekonomickými, výrobními, skladovými i servisními moduly. Nejideálnější situace je, pokud dodavatel nabízí svůj MES integrovaný přímo ve vlastním ERP systému. Pozitivními důsledky jsou rychlejší implementace, větší garance spolehlivosti a přísun skutečně aktuálních dat z výroby. Dále také dochází ke snižování nákladů, zvyšování efektivity a zlepšování kvality produktů.


Nasazení ERP jako příležitost k podnikové revitalizaci

erpforum.cz, 9.8.2022, Erik Odvářka

Dostupnost a kvalita informací podmiňuje efektivitu firemních procesů. Pokud zaměstnanci využívají excelovské tabulky, aby monitorovali skladové zásoby, sledovali průběh nákupu materiálu a plánovali výrobu, je na čase nahradit účetní systém komplexnějším podnikovým systémem. Podobně, pokud zaměstnanci musí exportovat data do Excelu, tam je složitě upravovat a importovat zpět do ERP v jiném modulu, je čas provést reimplementaci systému spojenou s případným rozšířením funkcionalit. Konvenčním modelem bylo provozovat ERP na vlastní infrastruktuře, dnes už je trendem hostování ERP v cloudu. U provozování na vlastní infrastruktuře dominují kapitálové náklady spojené s pořízením infrastruktury, licencí a nasazením systému. Přechodem na cloud uleví firma podnikovým financím rozložením plateb v čase. Výdaje jsou především provozního charakteru. Výhodou cloudu je také snadná škálovatelnost řešení. Samotnému nasazení ERP by měla předcházet důkladná optimalizace hodnototvorných procesů v podniku. V tomto případě se může hodit jindy zatracovaný Excel, jelikož jeho vyladění pro potřeby validace procesů skýtá minimální náklady v porovnání s rekonfigurací jinak chybně nastaveného ERP. Důkladně nasazené ERP pomůže každému jeho uživateli v podniku, počínaje operátorem výroby, přes řadového pracovníka logistiky až po vedoucí pracovníky. ERP zajistí zaměstnancům nejen informační rozhled, ale především pomůže řídit jejich každodenní agendu.


CRM systémy pomohou firmě v mnoha ohledech. Navíc je na ně možné získat dotaci

cfoworld.cz, 26.8.2022, Jana Langerová

CRM systém je důležitou součástí digitalizace společnosti. Obecně je CRM používáno pro zlepšení vztahů mezi společností a zákazníky a jeho součástí je správa kontaktů a shromažďování důležitých informací o klientech. Prodejní týmy mohou pomocí CRM lépe porozumět zákazníkům, identifikovat, co funguje a co ne, nebo systém používat ke sledování výkonu týmu. Marketingový tým může zase CRM využívat k předpovědi prodejních trendů a zájmů, což jim může pomoci v cílení a volbě prodejních kanálů. V CRM systémech může sledovat konverze také zákaznický servis, a poskytovat tak podporu, kdy je potřeba, a zlepšovat tak vztahy ke značce. Také je možné díky CRM sledovat dodavatelský řetězec, a lépe tak řídit vztahy s dodavateli nebo zaznamenávat data o zaměstnancích a jejich náboru z hlediska HR. Cloud, ERP či CRM systémy nejsou cílem, jsou jen prostředkem, který firmě pomůže lépe zacílit a lépe pracovat s informacemi, jež od zákazníků přicházejí, a lépe jim dodat nějaký produkt či službu. Podnikatelé a firmy mohou navíc nyní na digitalizaci získat dotaci. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR spouští dotační program Digitální transformace podniků, jehož cílem je právě zvýšení úrovně digitalizace v českých firmách, která povede ke zlepšení vnitropodnikových firemních procesů. Pro podnikatele je v rámci dotačního programu vyčleněno 2,1 miliardy korun. Jedním ze současných trendů je samotné používání CRM systémů a také jejich integrování napříč společnostmi. Důležité je, aby jej firmy zapojily do svých procesů a pracovaly s nimi jako s jediným zdrojem dat. Rozmach sociálních sítí se projevuje také v této oblasti, a to zařazením platforem do CRM systémů. Od CRM nástrojů je také požadováno, aby byly mobilní a mohl se k nim kdokoliv odkudkoliv připojit. Je tedy nutné, aby fungovaly stejně dobře na různých platformách, operačních systémech i zařízeních, a navíc online i off-line. K dalším trendům patří technologie spojené s umělou inteligencí. Ta může v rámci CRM systémů například pomoci s prediktivní analýzou, upozornit uživatele na některá užitečná data nebo pomoci se segmentací zákazníků.


Co je ERP systém a jaké největší výhody vám jeho používání přinese

work-it.cz, 31.8.2022

Enterprise Resource Planning neboli systém pro plánování podnikových zdrojů, je software, jehož hlavní činností je správa firemních zdrojů a shromažďování dat a informací, které firma potřebuje k zvládnutí všech interních procesů. Poradí si tak se vším od účetnictví přes obchod, výrobu a využití firemních zdrojů až po řízení provozu i lidských zdrojů. Díky provázanosti firemních agend dochází k výraznému urychlení i zefektivnění práce všech zaměstnanců. Výhodou ERP pro plánování podnikových zdrojů je také jeho přístupnost kdykoliv a odkudkoliv. Překážkou tak není ani práce z domova. S pořízením ERP systému získá firma nejen nový software, ale i osobního konzultanta, který firmě ochotně pomůže s nezbytnými kroky souvisejícími s uvedením systému do provozu, ale i s jeho následným používáním. Systém navíc dokáže hlídat i všechny platné vyhlášky, směrnice a legislativu, která se neustále mění. Ušetří tak firmě spoustu starostí i případné potíže při jejich opomenutí. S rozvojem firmy lze také modifikovat a rozvíjet i ERP systém samotný⁠ tak, aby neustále přesně odpovídal firemním požadavkům a co nejvíce zefektivňoval a zjednodušoval vaši práci. Firma tak získá výborného pomocníka, který nemá absolutně žádná omezení.

Novinky, Sekce ERP/CRM/DMS
Košík