Rešerše: ERP/CRM/DMS (2Q 2019)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Na umělou inteligenci v ERP si ještě počkáme

CIO Business World 04/2019, Radan Dolejš , str. 14-17

Článek přináší rozhovor s Petrem Schaffartzikem, předsedou představenstva skupiny K2. Ten se zamýšlí nas aktuální informovaností o ERP v českém prostředí a jeho implementací do firem, ať už co se týče mobility, bezpečnosti nebo jeho provozování v cloudu. Upozorňuje, že ve většině českých firem je stále klíčovým impulzem k zavedení ERP až to, když něco ve firmě nefunguje. Umělou inteligenci zatím jako trend nevidí, kvůli jejímu stále nízkému užívání v podnikové praxi, jako trend spíše vidí sdílení dat více firem v jedné databázi.


Od Excelu ke kompletnímu řešení

CIO Business World 04/2019, Ľuboslav Lacko, str. 18-20

I v dnešní době mnoho firem používá pro svoji práci tabulky v Excelu. Firmy ale postupně rostou a přibývají jim zákazníci. Jak vyřešit nárůst dalších dat a komunikaci se zákazníky tak aby byli jak firma tak zákazníci spokojeni? Řešením může být nasazení CRM (ERP) systému. Implementace CRM ( ERP) by měla vyjít od managementu nebo provozních manažerů firmy. Je nutné definovat firemní požadavky, specifikovat jaké údaje se budou do systému zadávat a namotivovat zaměstnance k jeho používání. Výsledkem může být sjednocení procesů pro všechny zaměstnance, stejně jako centrální ukládání dat, které bude bezpečné, spolehlivé a umoží přístup z jakéhokoli elektronického zařízení.


ERP: uspějí nové trendy a technologie

CIO Business World 04/2019, Vít Petrjanoš, str. 23-30

Šest odborníků z předních řad výrobců ERP v České republice odpovídá na otázky ohledně implementace ERP a jeho budoucnosti. Shodují se na tom, že implementovat ERP vyžaduje pečlivou přípravu ze strany firmy a také vzájemnou aktivní komunikaci firmy s dodavatelem ERP. Vyjadřují se také k otázce kdy je vhodné zavedení ERP v cloudu nebo s jakými dalšími informačními systémy budou ERP konvergovat v budoucnu. Článek také obsahuje aktuální přehled dodavatelů ERP v ČR.


CRM: nastupuje uživatelská zkušenost

COMPUTERWORLD  05/2019, Vít Petrjanoš, str. 12-16

Implementace CRM (řízení vztahů ze zákazníky) systému by měla být dobře promyšlená a měla by mít jasně stanovený cíl, kterého chce podnik díky ní dosáhnout. Problémy, které se mohou objevit je nezájem ze strany uživatelů, kteří se systémem nechtějí pracovat nebo se provozovatel bojí ukládání dat do CRM podle předpisů GDPR. Řádná implementace by měla zohlednit zájem všech zainteresovaných stran a účel jejího zavedení. Liší se ale nějak CRM a CMX (řízení zákaznických zkušeností)? Mnozí výrobci CRM již CMX ve svých systémech zohledňují. Společným cílem je spokojenost zákazníka, jak díky využívání podnikových dat, tak důraz na jeho individuální potřeby. Článek také obsahuje doprovodnou tabulku některých CRM dodávaných na český trh.


Internet věcí: Boom pokračuje

COMPUTERWORLD  05/2019, Hannah Williams, str. 17-19

Jaké jsou trendy v IoT? Trh bude muset reagovat na 5G nebo rozvoj inteligentních měst a jejich složitější strukturu.K dalším trendům patří například IoT pro B2B, průmyslový IoT a RPA. Počet připojených zařízení neustále roste a přidává se k tomu i nárůst inteligentní automatizace. S tím je spojené téma bezpečnosti a soukromí uživatelů. IoT tedy přinese možnost poskytovat spoustu nových příležitostí se stále se zdokonalujícími technologiemi.


Co dělat, když dodávka „ERP“ už nestačí

www.erpforum.cz, 15.05.2019, Jiří Melzer

Majitel společnosti QI GROUP, která vyvíjí informační systém QI se zamýšlí nad budoucím vývojem systémů ERP. Zdůrazňuje že v dnešní době musejí být všechny ERP systémy komplexní a mít výbornou podporu ze strany výrobce. Také poukazuje na změnu chování zákazníků, kteří dnes požadují dodávku „řešení svých problémů“. Bohužel si ale neuvědomují, že práce spojené se správným nastavením procesů nejsou bezplané. Zásadní otázkou pro výrobce i dodavatele ERP dnes je, jak pokrýt obrovský rozsah požadavků na komplexnost systému a souvisejících služeb. Pomocí může být koncept, který obsahuje 3 části. První část je Vytvoření nové vývojové technologie (CASE nástroje) , druhá část  je Vytvoření vhodné organizační struktury pro uplatnění oborové specializace a třetí částí je Vytvoření vhodné organizační struktury pro uplatnění procesní specializace. Kombinace těchto tří částí uvedeného konceptu by měla zákazníkům zaručit, že dostanou přesně to, co chtějí.


Systémy pro marketing a prodej je třeba integrovat

www.itbiz.cz, 15.05.2019

Co chybí dnešním systémům CRM ať už ve všeobecné rovině, nebo v důsledku chybné implementace, nastavení a používání? Může to být špatná spolupráce mezi marketingovým a obchodním oddělením, díky které se může stát, že vzájemně nedostatečně spolupracují systémy CRM a nástroje pro řízení a vyhodnocování marketingových kampaní. Řešením může být zavedení CRM systému jako jádrové aplikace, které se přizpůsobí marketingové aplikace. Stejně tak by na sebe měly být navázány používané metriky a ukazatele výkonnosti.


ERP systémy využívá v oblasti obchodu, služeb, stavebnictví a výroby 43 % podniků

www.rmol.cz, 04.04.2019

ERP systémy v Česku využívá 43 % firem z oblasti výroby, stavebnictví, služeb a obchodu s obratem do 299 milionů korun. Přechod z jednodušších systémů na komplexnější řešení podniky nejčastěji řeší v souvislosti s růstem obratu. Ve zkoumaných segmentech se v Česku nachází necelých 22 tisíc firem a z průzkumu vyplynulo, že ERP systém aktuálně využívá 43 % z nich. Používání těchto systémů podle poznatků souvisí zejména s velikostí firmy a bez ohledu na obor vzniká potřeba jeho pořízení u firem s obratem nad 30 milionů korun.


Jak by mělo vypadat univerzálně dokonalé CRM?

www.systemonline.cz, IT SYSTEMS 4/2019, Miroslav Šlehofer

Každá společnost má mnoho informací o tom, jak její zákazníci využívají její produkty a služby, jak s ní komunikují, jaké komunikační kanály preferují a jak jsou s ní spokojeni. Zásadní pro obchodní růst společnosti je, jak je společnost schopná s těmito daty pracovat a využít je. K tomu by měl pomoci CRM systém, který bude mít správně nastavené analytické a operativní nástroje. CRM systémy by měli používat opravdu všichni zaměstnanci a měl by být schopný komunikovat v reálném čase. Univerzální dokonalé CRM ale neexistuje, protože vždy je ho potřeba nastavit dle individuálních potřeb společnosti.


V retailu je důležité nepotírat odlišnosti klienta

www.systemonline.cz, IT SYSTEMS 5/2019, Karel Pelc

V současné době je retail na informačních technologiích závislý. Jaké požadavky retail klade na ERP systém? Takový ERP systém by měl být stoprocentně spolehlivý, aby zajistil bezvýpadkový provoz. Také by měl umět správně sestavit sortiment a objem zásob. Firma potřebuje mít zboží vyskladněné a dodané ve správném množství, ve správnou dobu a na správném místě. Je také nutné udržovat v centrálním skladu takové množství zásob, aby bylo zajištěno plynulé zásobování. Dalším požadavkem je propojení kamenné prodejny s e-shopem, call centrem a zásobováním. Novými trendy, které se proto využívají v ERP pro retail jsou RPA, customer experience a AI cílená na zákazníka. Obecné řešení pro ERP systém pro retail neexistuje, vždy je potřeba přidat nové funkce dle potřeb konkrétní firmy.

Novinky, Sekce ERP/CRM/DMS
Košík