Rešerše: datová centra (4Q 2016)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů.

Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Datová centra pod drobnohledem

Vít Petrjanoš, Computer World 12/2016, str. 15-19

Ekonomická správa a optimalizace výkonu výpočetních prostředků a provozních zařízení jsou hlavní důvody zavádění nástrojů pro management infrastruktury datových center (DCIM). Samotná datová centra však od doby, kdy byl uvedený termín poprvé použit, prošla výraznou proměnou ve prospěch kolokačních a cloudových služeb. Článek přináší doporučení pro správný výběr DCIM, jeho implementaci, zajištění bezpečnosti a správu nákladů včetně přehledu vybraných řešení pro správu infrastruktury.


Virtuální datová centra

Professional Computing 4/2016, str. 4

Co je hlavní úlohou podnikového IT oddělení? Není to jen starost o IT infrastrukturu. Je to zejména starost o to, aby byznysová část firmy měla neustále k dispozici takový výkon, jaký potřebuje, a to s rozumnými náklady. Článek se věnuje ideálnímu řešení v podobě virtuálního datacentra.


Případová studie: Agrostroj slaví díky hyperkonvergenci vítězství

Professional Computing 4/2016, str. 12-13

Agrostroj Pelhřimov je největším výrobcem zemědělských strojů v České republice. Původní IT infrastruktura brzdila společnost v oblasti inovací, rozhodla se proto k přebudování svého datového centra. Jako řešení zvolila moderní softwarově definované datové centrum typu „all in one“ – Cisco Hyperflex, které je unifikované, škálovatelné a centrálně řízené. Výsledkem je snížení počtu fyzických serverů z 25 na 3, 20% úspora nákladů, zkrácení času pro nasazení nových aplikací z dní na minuty, snížení počtu administrátorů ze tří na jednoho.


KKCG a Foxconn otevírají nové datové centrum SafeDX

Alexander Lichý, CIO Business World 5/2016, str. 4

Nové datové centrum je umístěno v Praze – Vysočanech a zaměřuje se na zahraniční společnosti. Foxconn plánuje přestěhovat veškeré své IT aktivity z Německa právě do Prahy. Datové centrum je projektováno tak, aby splnilo požadavky Tier III, poskytuje další vrstvu fyzické ochrany objektu díky stavebnímu oddělení od dalších budov.


Distribuce výkonu

Radek Kubeš, CIO Business World 5/2016, str. 36-37

Datová centra klasické koncepce přestávají vyhovovat nárokům současných zákazníků. Nynější potřeby vyžadují kompletně on-demand infrastrukturu – tedy možnost flexibilního využívání kapacity, rychlou reakci na aktuální potřebu napájení či chlazení a možnost aktuálně nevyužívané zdroje přesměrovat jinam. Řešením jsou decentralizace distribuce kapacit, což nabízí hybridní cloud, který je však stále nákladný na vybudování. Autor se věnuje stále častěji prosazovanému konceptu tzv. mikrodatových mobilních center.


Návštěva mikrodatového centra aneb jak vypadá datacentrum v kontejneru

Karel Javůrek, www.connect.cz, 6.10.2016

Společnost Altron vyrábí kromě jiného vlastní mikrodatové centrum, chytré racky (Smart Rack) a ASMU (Altron Smart Management Unit). Pustila se ale i do řešení datacentra v kontejneru. Mít datacentrum v kontejneru znamená výhodu při transportu. Kontejner i s hardwarem je možné přemístit přibližně do 15 minut. Článek nabízí další detaily technického řešení.


Google chce v příštím roce dosáhnout 100% využívání obnovitelných zdrojů energie

Karel Javůrek, www.connect.cz, 7.12.2016

Google je největším podnikovým odběratelem energie všeho druhu. Elektřina je jeden z největších nákladů u datacenter, kterých provozuje Google celou řadu. Článek se zabývá plánem firmy dosáhnout příští rok 100% provozu na obnovitelné zdroje.

Novinky, Sekce Datacentra
Košík