Rešerše: datová centra (4Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

IT v praxi: Stěhování datového centra, Irwin Teodoro, Computer World 17/2011, str. 21-22

Článek upozorňuje na chyby, které mohou vzniknout při stěhování datového centra. Zejména vyzdvihuje nutnost inventarizace, zaměření nejen na infrastrukturu, ale zejména na data. Důležitá ke kooperace s manažery napříč firmou a soustředění se výhradně na stěhování, které by se nemělo spojovat s jinými projekty.

IT v praxi: Škálování virtuálních serverů, Michael Hayes, Computer World 17/2011, str. 24-25

Autor popisuje řešení problému zhoršení odezvy a dostupnosti aplikací ve chvíli, kdy server pracuje na hraně kapacity výkonu. Řadiče ADC (Application Delivery Control) dokáží tento problém ve spolupráci s virtualizačními nástroji řešit a dokonce umožňují automatické nasazení serverových prostředků na základně požadavků v reálném čase.

Síťová úložiště NAS, Vít Petrjanoš, Computer World 18/2011, str. 14-20

Článek uvádí přehled 13 NAS serverů. Popisuje moderní aplikované funkční vybavení (práce s více protokoly, širfování na úrovni svazků, dohledové centrum). Dále se věnuje předcházení výpadkům a doporučením pro běžný provoz. Zajímavým vstupem je článek na téma posuzování referencí dodavatelů, které bývají samozřejmě vždy kladné.

Cloud pro pokročilé: Jak na správu privátního cloudu a datacenter, Petr Váša – Microsoft, Computer World 18/2011, str. 49

Trend centralizace serverů přináší řadu výhod – ochranu proti neautorizovanému přístupu, výpadkům napájení, zvýšení efektivity využití fyzických serverů. Při nastavení interní SLA, tedy garance dostupnosti infrastruktury, je třeba mít pod kontrolou i další věci, kterým se věnuje článek. Rozvíjí důležitost automatizace procesů, filtrování, prioritizace a jednotného monitoring.

Firemní virtualizace: Management virtualizace, Igor Kopřiva – softwarový inženýr CA Technologies, Computer World 19/2011, str. 31

Autor se věnuje problému tzv. bujení, které nastává při ad hoc virtualizaci bez dostatečného projektu. Mezi jeho symptomy patří vypnuté, nepoužívané, nezařazené nebo málo využité VM. Článek popisuje i způsoby, jak situaci rozpoznat např. sledováním konzumace zdrojů či prodlužující se dobou řešení problémů a jak jí jí řešit.

Cloud pro pokročilé: Kdy je lepší použít aplikaci v cloudu, Robert Havránek – Microsoft, Computer World 19/2011, str. 32

Článek popisuje jednotlivé případy, ve kterých je nasazení cloudu ideální – nutnost masivního škálování, krátká životnost aplikace, potřeba externího úložiště dat atd.

IT v praxi: Objevte přínosy, které získáte s deduplikací, Petr Diviš – BRS technology consultant EMC Czech Republic, Computer World 20/2011, str. 26

Autor se věnuje nárokům virtualizované architektury na ukládání dat. Velké nároky na objem, optimalizaci a rychlost lze vyřešit technikou deduplikace, která redukuje kapacitu pro uložení záloh až o 92%. Článek popisuje výhody obou typů deduplikace – na zdroji i na cíli a funkci geografické ochrany dat pomocí tzv. replikace.

Přechod k virtualizovaným prostředím mění metody zabezpečení, Ellen Messmerová, Computer World 20/2011, str. 31

Článek popisuje nekolik zkušeností s nasazením bezpečnostních prvků ve virtualizovaném prostředí. Státní úřad v Novém Mexiku z obavy prolomení zabezpečení zavedl dvoufaktorovou autorizaci přístupu k serverům a tzv. air gaps pro úplné izolování subjektu od nezabezpečeného prostředí. Právnická firma RSIET nasadila aplikaci Vormetric pro správu šifrovaných klíčů kvůli nutnosti chránit data kreditních karet. Na Wellingtonské vysoké škole se rozhodli využít pro monitorování hostitelů založených na platformě VMware produkt ForeScout Technologies CounterACT, který skenuje LAN v reálném čase.

IT v praxi: Zabraňte zbytečným složitostem cloudů, Beth Schultzová, Computer World 21/2011, str. 21-23

Autorka se věnuje několika doporučením pro zvládnutí správy v prostředí cloudu. Rady týkající se konzistence datových modelů, týmu DevOps, kontroly správy nákladu atd. jsou doplněny popisem reálných situací z různých společností.

Firemní virtualizace: Management virtualizace, Igor Kopřiva – softwarový inženýr CA Technologies, Computer World 21/2011, str. 29

Článek se věnuje navrhování infrastruktury virtualizace firmy. Uvádí několik bodů, které je nutno mít na paměti pro úspěšnou aplikaci virtualizovaného prostředí, např. stanovení jediného přenosového média, prověření zátěže, identifikaci kritických míst. Také uvádí výhody a nevýhody použití jednoho či více hypervizorů.

Zvyšte efektivitu backupu deduplikací, Logan Harbaugh, Computer World 22/2011, str. 17-20

Test celkem 6 produktů zálohujících data pomocí deduplikace – 5 klasických zálohovacích zařízení a 1 on-line systém. Článek se věnuje i vývoji backupu od zálohy na pásky k moderním strojům a popisuje základní druhy deduplikace – metody in-line a postprocesing.

Cloud pro pokročilé: Možnosti privátního cloudu, Petr Váša – Microsoft, Computer World 22/2011, str. 30

Autor popisuje rozdíly mezi privátním cloudem, veřejným cloudem a virtualizovanou infrastrukturou. Zmiňuje se o vhodných okolnostech nasazení těchto řešení.

Mraky komunikují, Marek Vyklický – product manager PROFIcomms s.r.o., Connect! 9/2011, str. 48

Autor představuje moderní architekturu Ethernet Fabric cloud networking, která přináší větší škálovatelnost, flexibilitu, nižší latenci při přenosu paketů a řadu dalších výhod.

Každý na svém obláčku, Ondřej Marek – Regional Marketing Manager Citrix Systems, Connect! 9/2011, str. 54-55

Stále více pracovníků používá několik elektronických zařízení pro práci, z nichž je většina mobilních. Potřebují mít všechna data stále aktualizovaná, a to je úlohou tzv. personálních cloudů. BYO přístup uživatelů (bring your own), který jim umožňuje libovolnou volbu přístroje, ale přitom plnohodnotný přístup ke všem aplikacím, datům, kontaktům a službám vytváří tlak na poskytovatele těchto služeb. Článek přináší doporučení pro IT oddělení, jak personální cloudy zajistit.

Licencování v cloudu, Darina Vodrážková – MCTS DAQUAS, Connect! 9/2011, str. 56-57

Cloud dokáže mnoho problémů se softwarovými licencemi vyřešit, ani zde ale není všechno úplně jednoznačné. Článek formou otázek a odpovědí vnáší do této problematiky jasno.

Virtualizace ve víru bezpečnosti, Ondřej Marek, Security World 4/2011, str. 23-25

Autor zdůrazňuje nutnost průběžného vnitřního auditu firmy s cílem zjistit slabá míst zabezpečení, klasifikace potenciálních hrozeb a jejich eliminace. Definuje zásady systému bezpečnostní politiky. Cílem bezpečnostní architektury by mělo být přivést uživatele k datům, ne data k uživateli.

Trnitá cesta k virtuálním desktopům, Lukáš Erben, CIO Business World 10/2011, str. 26-27

Článek si všímá faktu, že zatímco virtualizace serverů byla poměrně jednoznačná a přímočará, virtualizace koncových stanic je o poznání složitější. Uvádí otázky k zamyšlení pro každého decision makera – např. zda je správnou cestou VDI či počkat na lokálně běžící klientské hypervizory? Virtualizovat pouze aplikace? A doručovat je nebo spoléhat na webová rozhraní? V této souvislosti popisuje projektů České pojišťovny a Penny Marketu.

Virtualizaci aplikací se nevyhnete, Lukáš Erben, Adam Nosek, CIO Business World 10/2011, str. 28-29

Autoři představují výhody virtualizace jako je šetrnost k operačnímu systému, nezávislost na platformě. Popisují i specifický problém kompatibility starších aplikací s Windows 7, který některé firmy dovedl až k rozhodnutí virtualizovat. Část článku se věnuje kritickým serverovým aplikacím donedávna považovaným za „nevirtualizovatelné“ kvůli složitosti a otázkám duševního vlastnictví a bezpečnosti.

UC (sjednocená komunikace) v cloudu, Tomáš Jirásko, David Binning, CIO BusinessWorld 10/2011, str. 35-37

Článek popisuje váhavý postoj k UC na straně firem. Za hlavního strašáka jsou považovány náklady a obava, co bude s komunikací v prostředí cloudu, které systémoví integrátoři nabízejí. Potíží je, že pro UC dosud obor IT v podstatě nenašel definici. Autor uvádí výhody v oblasti spolehlivosti a škálovatelnosti, které přes možné obavy převažují nad zápory.

Sekce Datacentra
Košík