Rešerše: datová centra (3Q 2019)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Řídit datové centrum softwarově?

CIO Business World 04/2019, Ľuboslav Lacko, str. 36-37

SDDC nebo-li softwarově definované datové centrum je datové centrum, které funguje na bázi virtualizace. Architektura SDDC je navržena tak, aby zaměřila všechny hardwarové zdroje do společného zásobníku kapacit. Tyto kapacity jsou pak následně bezpečně a efektivně přerozdělovány podle aktuálních požadavků aplikací. Toto řešení umožňuje jak expanzi výpočetních zdrojů, tak transformaci virtuální architektury storage a virtuální síťové infrastruktury podle potřeb aplikací. SDDC je řešení, které je připraveno i na nové postupy ve spojitosti s umělou inteligencí a umožňuje ekonomickou transformaci IT, aby nebyla jen nákladovou položkou, ale i klíčovou silou obchodu. Je schopné snížit náklady na správu a spotřebu energie.


Softwarově definované technologie nabírají dech

CIO Business World 04/2019, Vít Petrjanoš, str. 38-39

Odborníci z firemní praxe Ladislav Derych a Štěpán Bínek komentují softwarově definovaná řešení, kterými jsou SDN (softwarově definované sítě), SDS (softwarově definované úložiště) a SDDC (softwarově definovaná datová centra). U SDDC je nutné mít dobře dimenzované prvky síťové infrastruktury mezi jednotlivými prvky úložiště. Díky tomu může vzniknout výkonná soukromá nebo hybridní cloudová architektura datového centra. Mezi problémy s nimiž se může SDDC potýkat patří nedostatek standardů, vázanost na řešení od jednoho dodavatele a špatná integrace s dalšími softwarovými prvky v datovém centru.


Jak úspěšně migrovat do cloudu?

COMPUTERWORLD 7-8/2019, Jan Čechura, str. 24-25

Jak postupovat pokud se firma rozhodne pro přesun do cloudu? Prvním krokem je určení priorit, které má přesun přinést. To znamená udělat detailní vyhodnocení provozu existující infrastruktury (i datová centra) a stanovit metriky s jejichž pomocí lze vyhodnotit migrované aplikace. Hlavním cílem migrační strategie je příprava roadmapy, která bude obsahovat migrační fáze jako aplikační analýzu. Další etapou je analýza aplikačního portfolia a to z toho důvodu, že ne každá aplikace patří do cloudu. Pro vyhodnocení která aplikace do cloudu patří a která ne je vhodné použít strategii 6R vyvinutou Amazon Web Services. Dalším krokem je stanovení způsobu, kterým chce společnost přesunout své prostředky, je nutno brát v potaz datovou integritu a provozní kontinuitu společnosti. Zásadním rozhodnutím v celém procesu je pak výběr dodavatele cloudu. U něj je potřeba si zjistit skutečnosti jako jaké nástroje nabízí, jaké má zkušenosti a úroveň podpory migrace. Samotný způsob migrace částečně závisí na komplexnosti a architektuře dané firmy. Přes veškerou snahu migrace může přinést řadu úskalí s kterými je nutné počítat, jako je třeba bezpečnost citlivých dat a její vnímání vedením a zaměstnanci nebo neochota přijmout změny ve firmě. Klíčovým faktorem úspěchu je ucelená promyšlená strategie, která zajistí cíle firmy s minimálním narušením poskytovaných služeb.


Když jsou data v oblacích

Reseller Magazine 09/2019, Michala Benešovská, str. 22

Jaké jsou výhody cloudu oproti on-premise řešení? Data firem rostou exponencionální řadou a je potřeba je uchovávat tak, aby byla dostupná, použitelná a dobře zabezpečená. Co se týče dostupnosti, zaměstnanci jsou díky cloudu schopní se k datům dostat odkudkoliv, ukládat, spouštět aplikace a pohodlně pracovat. Flexibilita cloudového úložiště spočívá v možnosti přidávat, upgradovat a upravovat data neustále. Škálovatelnost je díky cloudu rychlá a neomezená. A co bezpečnost? Poskytovatelé cloudů si zakládají na vysokých bezpečnostních standardech. Vyžaduje to ale i spolupráci zákazníka, aby věděl jak udržovat svoje data a systémy zabezpečené. K výhodným opatřením cloudu patří i zálohování a obnova dat. Firmy si dnes vybírají cloudové úložiště nejen podle ceny, ale i dalších funkcí a je dobré si před výběrem cloudového řešení zanalyzovat situaci ve firmě.


Ukládání dat se mění – stíháte reagovat?

Reseller Magazine 09/2019, Jakub Špaček, str. 26-29

Článek přináší velmi podrobný rozbor řešení ukládání dat u sedmi firem, které působí na českém trhu a které nabízejí nová inovativní řešení. Jejich řešení jsou porovnávána na poli bezpečnosti, to jak vypadá jejich inteligentní úložiště či které speciální služby nabízí svým uživatelům. K takovým službám patří například kvalitní záruční servis, vlastní technologie firmy, bezvýpadkový provoz nebo virtualizační stanice. Výrobci se také vyjadřují k aktuálním trendům jako je řešení cloudového úložiště, vzájemné propojení aplikací v rámci systému nebo novým technologiím pro zlepšení výkonu a naznačují směr kterým se jejich strategie vyvíjí.


Jak získat konkurenční výhodu v éře rovnocenných technologií

www.cb-nn.com, 10.07.2019, Petr Koudelka

Malé a středně velké organizace v dnešní době potřebují síť, která nejenže zvládne každodenní úkoly a požadavky zákazníků, ale také dokáže uspokojit nároky kladené technologickým vývojem. Firemní aplikace hostované na cloudu jsou dnes naprostou samozřejmostí a společnostem, které je využívají, přinášejí citelné výhody. Pro koncového uživatele vzdálená správa a konfigurace hardwaru znamenají zkrácení doby nefunkčnosti sítě. A pokud je nezbytné síť dočasně odstavit z provozu, lze odstávku naplánovat dle potřeb organizace. Vzdálená správa navíc eliminuje výjezdy k zákazníkovi a nutnost dodržovat pevně dané časové plány. Pro dosažení skutečných výhod musí být síť chytře optimalizována tak, aby dokázala odkudkoliv těžit z všestrannosti a nonstop dostupnosti cloudu. Nový hardware by ideálně měl být naprogramován ještě před dodáním, měl by se spojit se sítí a aktualizovat se bezprostředně po zapojení. Správcům sítí, ať už lokálním nebo externím, centralizovaná správa také usnadňuje práci a poskytuje snadný přístup k reportingu a monitoringu, kdekoliv a kdykoliv ho potřebují a přináší komplexní přehled o síti.


Tipy pro zlepšení výkonnosti cloudu

www.cb-nn.com, 14.09.2019, David Linthicum

Než se pustíte do rozšiřování výpočetního výkonu a úložiště abyste zlepšili výkonnost vašeho cloudu, je třeba zvážit tři věci. První věcí je kontrola aplikace samotné. Nízký výkon cloudové služby je obvykle připisován nedostatečným zdrojům, ale jádrem problému je často špatně navržená, špatně naprogramovaná nebo špatně nasazená aplikace. K vyřešení většiny problémů s výkonem často postačuje jednoduchá změnu kódu a designu aplikace, a to při minimálním využití dostupných zdrojů cloudu. Druhou věcí je kontrola latence v rámci intracloudu (místní sítě). Výpadky spojení mezi pracovní stanicí a zdrojem dat mohou být způsobeny nedostatečnou šířkou pásma, ať už v rámci intracloudu nebo intercloudu (internetové přípojky). Problémy je nejlepší diagnostikovat pomocí cloudových nástrojů od poskytovatele cloudu. Třetí věcí je zkontrolování databáze. Podobně jako v případě aplikací, většina problémů s výkonem databází, ať už jsou založeny na cloudu nebo ne, pochází ze špatně navržené databáze a ne z nedostatečných zdrojů. Co budete muset udělat pro zlepšení výkonu nebo vyladění databáze, bude do značné míry záviset na konkrétní databázi.


Kam se ubírají datová centra

www.dc-nn.com, 29.08.2019

Ke trendům v datových centrech se řadí edge computing a IoT. Architektura edge computingu posouvá funkce pro zpracování dat co nejblíže ke koncových zařízením IoT, která shromažďují většinu dat. To umožňuje zkrátit dobu pro přenos dat a zařízením na základě získaných dat rychleji reagovat. Dalším trendem je pokles privátních datových center. Většina faktorů ovlivňujících tento trend, jako jsou propojovací služby, cloud computing a platformy SaaS, stále závisí na infrastruktuře datových center, což vysvětluje pokračující trend rozvoje datových center. Firmy nesmí opomenout ani flexibilitu sítě. Schopnost přístupu k datům a službám, kdykoli je to potřeba, je základní předpoklad pro úspěch jakékoli organizace. To platí zejména pro společnosti, které při poskytování služeb svým zákazníkům spoléhají na více poskytovatelů a platforem. Bez zajištění redundance, aby byla zajištěna maximální dostupnost sítě, se organizace vystavují možnosti výpadků a prostojů systémů. Dalším trendem je virtualizace síťových funkcí. Virtualizace serverů umožňuje výrazně zvýšit efektivitu a výkonnost výpočetní infrastruktury a současně snížit provozní náklady. A jako poslední trend je uvedena infrastruktura 5G. Technologie 5G bude mít klíčovou roli pro úspěch každé společnosti, která bude chtít poskytovat služby edge computingu nebo získat podíl na trhu IoT. Sítě 5G budou poskytovat stokrát vyšší přenosové rychlosti než stávající 4G sítě a budou podporovat miliony zařízení na čtvereční kilometr. Služby 5G budou také organizace stimulovat, aby vyvinuli aplikace schopné využít potenciál této technologie.


Chyby při chlazení datových center mohou zvýšit náklady o miliony

www.channelworld.cz, 13.9.2019, Zuzana Bičíková

Společnost Schneider Electric upozorňuje na nejčastější chyby při chlazení datových center, které generují provozovatelům zbytečné náklady za energii v řádu milionů korun. Takové chyby vznikají už při návrhu a konfiguraci. Při instalaci by měl být kladen důraz na stojan, jenž funguje též jako zábrana recirkulace horkého vzduchu vyfukovaného z IT zařízení. Pokud nejsou ve stojanech instalované zaslepovací panely, dochází k neustálému ohřívání vstupního vzduchu pro chlazení. Správná cirkulace vzduchu je také jedním z nejdůležitějších předpokladů k tomu, aby chlazení fungovalo co nejefektivněji. Pokud dochází k recirkulaci horkého vzduchu, tak se mimo jiné snižuje odolnost vůči dalším chybám. Ideálním řešením, jak omezit recirkulaci vzduchu, je rozestavění serverových skříní na horké a studené uličky. Umístění jednotlivých skříní je klíčové pro zajištění dostatku vzduchu o správné teplotě.


Cloud může zvýšit bezpečnost dat, podniky stále častěji využívají CASB

www.itbiz.cz, 09.09.2019, Aleš Pikora

Nástroje CASB (neboli cloud access security broker) poskytují základ firemního zabezpečení cloudu. Zajišťují viditelnost celého cloudového prostředí bez ohledu na to, jaký typ cloudu firma používá, a umožňují integraci cloudu se stávajícími bezpečnostními řešeními. Kromě vlastního zabezpečení dokáží tyto nástroje díky jednotnému řízení konfigurací také optimalizovat výkon. V nově zpracovaných analýzách, které se zaměřují na CASB, jako je i studie McAfee (Cloud and Risk Adoption Report) bylo zjištěno, že cloudové služby umožnily urychlit procesy v 88 % firem. Cloud je oproti vlastní IT infrastruktuře (prostředí on-premise) bezpečnější v 52 % případů. Pokud podniky používají řešení CASB tak mají navíc o 35 % větší šanci na zrychlení procesů, než bez jednotného přístupu k zabezpečení cloudu. Ve využití plného potenciálu cloudu dosud některým firmám brání otázky zabezpečení a problematika řízení rizik v případě dat uložených v cloudu. K přetrvávajícím bezpečnostním nedostatkům patří to, že firmy neumí zajistit prevenci ztráty dat a nedokáží řídit konfiguraci cloudu tak, aby měly přesný přehled o tom, jak jsou jednotlivá data sdílena. Firmy také neumí v režimu IaaS auditovat nastavení konfigurace a optimalizaci datacentra.


Šanon je stále víc než cloud či datacenturm

www.procomputing.cz, 21.08.2019, Jakub Špaček

Výzkum společnosti Canon v České republice ukázal, že české firmy jsou si vědomy důležitosti digitalizace dokumentů a jejich přístupnosti v cloudu. Zároveň ale polovina oslovených firem automaticky tiskne veškeré dokumenty, faxy a elektronické faktury dříve, než jsou postoupeny k dalšímu zpracování. Podobně zhruba každá druhá firma většinu důležitých věcí projednává v papírové podobě a stejně je tak i ukládá. V průzkumu se projevuje určitý konzervatismus českých kanceláří. Přitom polovina respondentů si ale také stěžuje, že je v práci zavalena papírem a papírovými procesy. Větší firmy si stále více uvědomují prostor pro navýšení efektivity svého provozu skrze posun do opravdu digitální kanceláře, menší firmy na digitalizaci tolik netrvají. V průzkumu najdeme různé motivace firem pro větší digitalizaci každodenních firemních procesů. Čtyři pětiny oslovených uvádí jako důvod k přechodu na digitalizaci časovou efektivitu, zatímco 73 % firem má na zřeteli především úsporu nákladů. Trojici nejzmiňovanějších důvodů uzavírá umožnění práce z domova, které má v českých firmách velkou podporu a firmy jsou na ní připraveny již nyní.


Infografika: Malé a střední podniky upřednostňují správu tisku v cloudu

www.rmol.cz, 09.09.2019, František Doupal

Y Soft zveřejnil výsledky celosvětového průzkumu Cloud Print Management, který zkoumal preference malých a středních podniků (SMB) v oblasti technologií cloudu a správy tisku založené na využití cloudových služeb. Použití cloudových řešení je všudypřítomné, veřejné cloudové aplikace používá 93 % malých a středních podniků. Z výzkumu dále například vyplývá, že polovina malých a středních podniků upřednostňuje cloud-first řešení. V průzkumu byl také zjišťován přístup k využití technologie edge computing, kdy jsou tiskové úlohy místo zpracování na úrovni centrálního cloudu odbaveny na lokální úrovni s využitím okrajového (edge) zařízení a do cloudu jsou odesílána pouze metadata o tiskové úloze pro uchování a potřeby reportingu. Tímto způsobem se zkrátí doba odezvy a zatížení datového pásma. Pro firmy, které znepokojuje otázka zabezpečení obsahu dokumentů a soukromí dat, přináší technologie edge computing výhodu, kdy citlivý obsah dokumentů zůstává v jejich lokální síti a nepokračuje až do cloudu. Koncová zařízení jsou navíc obvykle jednodušší zařízení, jejichž provoz je z hlediska nákladů efektivnější než provoz serverů. Dle studie 35 % malých a středních podniků již tuto technologii používá a 56 % upřednostňuje správu tisku v cloudu s využitím lokálních edge zařízení.

Novinky, Sekce Datacentra
Košík