Rešerše: datová centra (3Q 2016)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů.

Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


IT v praxi: Nastal čas pro hyperkonvergovanou infrastrukturu?

Matthew Finnegan, Computer World 7-8/2016, str. 26-28

Infrastruktura datového centra je často složitá a její provoz nákladný. Řešením mohou být hyperkonvergované systémy, které představují přístup k infrastruktuře kombinující funkce serverů, úložišť a síťových funkcí, přičemž vše se spravuje prostřednictvím softwarové vrstvy. Tím dojde k odstranění některých tradičních separací mezi částmi datového centra. Dodavatelé používají dva hlavní přístupy – předem definované hardwarové appliance nebo softwarové varianty ke stažení. Autor se věnuje jejich výhodám a nevýhodám a uvádí též konkrétní oblasti, pro které se hyperkonvergované systémy nehodí, resp. jsou u nich nutné další úpravy.


IT v praxi: DCIM zlepší efektivitu a sníží náklady na datová centra

Jeff Klaus, Computer World 7-8/2016, str. 29

Správa struktury datového centra DCIM (Data Center Infrastructure Management) nabízí vyšší úroveň automatizovaného řízení, a tím zjednodušuje plánování kapacity i alokace. Mnoho provozovatelů datacenter se snaží snížit výdaje za energie pomocí obnovitelných zdrojů či úspor při chlazení. Autor popisuje řešení pro zlepšení účinnosti využití elektrické energie (PUE, Power Usage Effectiveness), jež zahrnuje software a technologická řešení, která propojují funkce IT a funkce budovy. Nasazení middlewaru pro termální správu, konsolidace serverů, řízení proudění vzduchu mohou přinést úspory až desítek procent.


IT v praxi: Softwarově definované datacentrum

Roman Těšík, Computer World 9/2016, str. 22-23

Virtualizace je dnes připravená na klíčové firemní procesy. Přesto začíná zaostávat za požadavky byznysu kvůli nedostatečné flexibilitě, dynamice a absenci plné automatizace. Od moderního IT se očekává, že zásahy do infrastruktury budou vyžadovat minimální čas a provozní náklady. Autor popisuje jednu z možností, jak toho docílit – SDDC, tedy softwarově definované datacentrum, ve kterém jsou všechny prostředky kompletně spravované přes rozhraní API (Application Programmable Interface).


Od krádeže diamantů ke krádeži dat v datacentru

David Řeháček, Security World 3/2016, str. 32-33

Jak přistoupit k zabezpečení softwarově definovaných datových center, kde stále více procesů probíhá uvnitř datacenter samotných? Tradiční bezpečnostní přístup se soustřeďuje na ochranu perimetru a méně se zabývá vnitřním prostředím. Se zvyšujícím se provozem uvnitř datových center samotných se jeví jako řešení tzv. mikrosegmentace, která využívá označení a seskupování zdrojů v rámci datacentra, přičemž komunikace mezi těmito skupinami podléhá určitým dynamickým bezpečnostním politikám.


Datová centra: U elektráren vznikají datacentra

Jan Čihák, Security Magazín červenec/srpen 2016, str. 32-33

Skupina ČEZ a firma Centrepont Verne oznámili spolupráci při zajištění napájení průmyslové zóny, které bude vévodit velké datacentrum. Vzdálenost mezi datacentrem a dodavatelskou elektrárnou Prunéřov je pouhé 2 kilometry. Podobné sousedství se stává trendem i v dalších zemích. Autor popisuje projekty Applu v Severní Karolíně, Googlu v Alabamě nebo ruské jaderné společnosti Rosatom a rozebírá výši možných úspor, které takové partnerství při dodávce elektřiny vygeneruje.


Datová centra: Jak na zabezpečení firemní serverovny?

Martin Žídek, Security Magazín červenec/srpen 2016, str. 34-37

Čím začít při plánování stavby datového centra? Autor doporučuje na první místo zvolit zabezpečení, dále typ datového centra, kolik technologií je v plánu umístit, za jaké teploty budou stroje pracovat. Detailně popisuje rozdělení datových center dle dostupnosti v rámci systému TIER také s ohledem na fyzickou bezpečnost profesionálního datacentra a upozorňuje na možná bezpečnostní rizika před vnějšími i vnitřními útoky.


Foxconn a KKCG postavili nové datové centrum v Praze

Karel Javůrek, www.connect.cz, 30.9.2016

Výstavba nového datacentra začala teprve na začátku tohoto roku a bylo dokončeno za 9 měsíců. Celé datacentrum bylo postavené v budově bývalých ateliérů, konstrukce by měla splňovat standard Tier III s dostupností služeb 99,982 %. Hodnota PUE je projektována na 1,35 a příkon datacentra až 1,7 MW. Aby mohlo docházet k případnému budoucímu rozšíření, používá se modulární koncept. Datacentrum je rozděleno na tři hlavní části – budovu s transformátory, administrační část, část s racky, chlazením a záložními bateriemi. Nechybí ani dieselové agregáty, které dokáží udržet datacentrum v provozu po 12 hodin při plné zátěží. Datacentrum má rovněž jištěnou konektivitu, kdy využívá připojení od tří různých poskytovatelů.

Sekce Datacentra
Košík