Rešerše: datová centra (3Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

IT v praxi: Snižte radikálně spotřebu v datových centrech, Mel Beckman, Computer World 12/2011, str. 19-25

Autor popisuje 8 účinných metod úspory energie v datových centrech. Jedná se o metody s minimálními náklady, které bývají přehlíženy, protože vypadají neprakticky, radikálně a někdy dost jednoduše. Např. metoda zvýšení teploty datového centra může vypadat jako zásadní chyba, ovšem autor vysvětluje názorně rozdíl mezi zkrácením životnosti hardwaru a náklady na jeho pořízení na jedné straně a snížením spotřeby stále dražší energie na straně druhé, které mu dávají za pravdu.

IT v praxi: Pokročilá optimalizace chlazení datových center, Vladimír Houška – COMPLETE CZ, Computer World 12/2011, str. 21

Článek uvádí vhodné metody chlazení pro větší i menší datová centra včetně doplňků pro snadnou optimalizaci a zvýšení kapacity systému.

Trendy v chlazení datových center, Pavel Herout – Technology manager Altron, Computer World 13/2011, str. 8

Autor rozebírá aktuální přístupy k chlazení datových center a zmiňuje měřítka publikovaná organizací ASHRAE. Dochází k závěru, že ve současnosti se vzhledem k vyšší odolnosti hardwaru a zvyšujícím se nákladům na energie stává perspektivním využití free-coolingu. Ovšem na dveře již klepou nové technologie – např. chlazení serverů minerálním olejem, který má až 1200x větší přenos tepla než vzduch.

Zálohujeme dobře, zálohujeme rádi, Vít Petrjanoš, Computer World 13/2011, str. 15-19

Článek přináší přehled 15 softwarových nástrojů pro zálohování a obnovu dat, a to jak samostatně prodejné produkty, tak i software, který je součástí operačních systémů a virtualizačních platforem. Uvádí také doporučení a tipy pro volbu vhodného nástroje.

IT v praxi: Udržte si servery v maximálním provozním stavu, John Edwards, Computer World 15/2011, str. 22-25

Článek je sestaven z informací a doporučení IT manažerů významných firem, kteří řešili problém otázky provozuschopnosti serverů. Jejich rady se týkají kvalitního plánování, preventivní údržby, automatizace úloh, ochrany dat, důrazu na kvalitu hardwaru.

Privátní cloud, Bernard Golden, CIO Business World 7-8/2011, str. 22-25

Článek popisuje privátní cloud jako neplnohodnotnou verzi cloudu vzhledem k porušení zásad rozsahu zdrojů, výkonu bez závazku a platbě pouze za spotřebu. Nicméně jedná se o systém využívaný, pro který existuje vhodný software. Autor doporučuje firmám při zavádění privátního cloudu dbát na prvotřídní plánování kapacit, kvalitní systémovou administraci, robustní správu identit a nepomíjet hledisko bezpečnosti.

Nepleťte si SOA s cloudem, Rodney Gedda, CIO Business World 7-8/2011, str. 26

Autor definuje rozdíly a podobnosti mezi SOA (architektura orientovaná na služby) a could computingem. Základní rozdíl vidí v pojmu „služba“, když u SOA se službou míní software ve smyslu jeho aktivních komponent a objektů, v cloudu je pozornost soustředěna na službu probíhající mezi poskytovatelem a zákazníkem.

Zamračeno, Lukáš Erben, Stephanie Overby, CIO Business World 9/2011, str. 22-25

Článek se věnuje budoucnosti cloudu, rozebírá růst jednotlivých segmentů – IaaS, PaaS, SaaS. Samostatně uvádí situaci v České republice.

Případová studie: Virtualizace šetří ve společnosti Alliance Healthcare náklady na IT, CIO Business World 9/2011, str. 36-37

Společnost Healthcare se rozhodla virtualizovat IT systém s využitím technologie VMware a pro zálohování zvolila produkt Veeam Backup. Výsledkem je snížení počtu serverů o 60 fyzických strojů a zrychlení aplikací v průměru o 25%.

Případová studie: EMC zjednodušuje infrastrukturu České pojišťovny, CIO Business World 9/2011, str. 38-39

IT oddělení České pojišťovny zatěžovaly vysoké provozní náklady diskových polí, z toho důvodu proběhla jejich centralizace na platformu EMC Symmetrix. Výsledkem je snížení provozních nákladů o 60%, zvýšení rychlosti o 40% a zjednodušení managementu a monitoringu.

Sekce Datacentra
Košík