Rešerše: datová centra (2Q 2012)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

IT v praxi: Kam směřuje business intelligence, Vladimír Kyjonka, Computer World 7/2012, str. 21-24

Autor si všímá posunu ve vnímání zpracování dat. Původní myšlenka budování jednoho datového skladu, který tvoří cíl a zároveň zdroj práce s daty, je opouštěna. Množství dat roste rychleji než disponibilní kapacity, tvoří se tedy nové koncepty přístupu k architektuře business intelligence – hybridní architektura ukládání dat a architektura předsunuté inteligence. Článek se věnuje popisu zmíněných metod včetně popisu jejich úskalí a omezení.

IT v praxi: Firemní data a cloud, Martin Bartolšic, Computer World 7/2012, str. 27

Článek upozorňuje na fakt, že mnozí manažeři podceňují otázku fyzického umístění dat při využití cloudu. Jednat přeceňují jejich bezpečnost na datovém úložišti a jednak se téměř nezaměřují na otázku, kde vlastně data fyzicky jsou. Může se stát, že jsou „zaparkována“ i v jiném státě, což přináší riziko legislativní ochrany osobních dat. Zejména se to týká rozdílu mezi vnímáním této otázky v EU a USA.

Případová studie: Cloudové řešení pro Škoda Auto, David Tomaier, Computer World 9/2012, str. 12-13

Automobilka reagovala na zvyšující se požadavky multimediální kvality webu využitím cloudové služby Azure a webové technologie Silverlight. Stávající řešení bylo již příliš složité z hlediska integrací aplikací externích partnerů, nízkou prostupnost síťového připojení a nárůstu nákladů spojených se stále se zvyšující kapacitou hardwaru. Díky implementaci cloudového řešení došlo navíc k centralizaci a standardizaci přípravy obsahu webových stránek a k snadnějšímu sdílení dokumentace napříč všemi trhy.

IT v praxi: Zkonsolidujte si UPS, zvýšíte si účinnost datových center, Dave Story, Computer World 9/2012, str. 27

Článek upozorňuje na nutnost sledovat efektivitu UPS systémů datových center. Mnohdy bývají UPS nasazovány ve chvíli, kdy je přidáno další zařízení a časem se může i kvůli klesající účinnosti stát systém málo účinný. Autor doporučuje pomocí navržené analýzy včas zhodnotit stávající situaci i prognózu vývoje a přistoupit ke konsolidaci záložních zdrojů.

IT v praxi: Správa výkonu virtualizace: Mýty a realita, Mary Brandelová, Computer World 11/2012, str. 38-42

Autorka se věnuje metrikám pro měření efektivity datových center. Již se neměří prostá energetická účinnost centra, ale i vliv na emise, spotřeba vody, schopnost znovu využít ztrátové teplo či efektivita jednotlivých procesorů v serverech. Slabinu v současnosti nejpoužívanější metriky PUE vidí autorka v tom, že nic neříká o typu práce datového centra. Popisuje několik moderních typů metrik, které lépe vystihují energetickou účinnost. Navíc článek popisuje pět snadných typů pro zlepšení efektivity datového centra.

IT v praxi: Datová centra: Hledá se energetický metr, Nathanael Iversen, Computer World 11/2012, str. 44-45

Správa výkonu se stala při snaze o maximalizaci virtualizačního projektu klíčovým prvkem. Přesto existuje mnoho mýtů, které mohou proces virtualizace narušit či dokonce zastavit. Článek uvádí na pravou míru některé nesprávné představy, např. zda musí být správa výkonu prováděna v reálném čase, zda jsou totožné pojmy plánování kapacity a monitoring systému nebo zda je možné zjistit návratnost investic do správy virtualizovaného systému.

Měříme výkonnost datových center, Radan Dolejš, Computer World 12/2012, str. 14-15

Rozhovor s ředitelem firmy Conteg, která otevřela v Pelhřimově testcentrum pro datová centra. Popisuje smysl a výhody testování v nasimulovaném prostředí, které je věrohodnější než počítačové modelování.

IT v praxi: Integrace v cloudu přináší úspory, Robert Mitchell, Computer World 12/2012, str. 22-24

Článek podrobně popisuje aplikaci SOA (architektury orientované na služby) při cloudové integraci podnikových B2B transakcí firmy Mohawk Fine Papers. Integrační práce zajistila společnost Liaison Technologies. Autor popisuje přednosti i nevýhody cloudové SOA architektury, nicméně v tomto trendu vidí budoucnost na úkor monolitických systémů typu SAP či Oracle.

Diskuze: Cloud: Dostupný, bezpečný a škálovatelný, Reseller Magazine 5/2012, str. 22-31

Kulatý stůl s cílem vytvořit přehled o trhu. Osm pozvaných účastníků z řad poskytovatelů cloudových služeb a provozovatelů datových center diskutovalo o aktuálních trendech a vývoji.

Cloud & virtualizace, CIO BUsiness World 5/2012, PŘÍLOHA

Příloha o 40 stranách se celá věnuje tématu virtualizace. Obsahuje rozsáhlý rozhovor s ředitelem IT České pojišťovny, která realizovala jeden z největších virtualizačních projektů ve střední Evropě. Věnuje se též otázkám praktického využití cloudových řešení a jejich výhod, např. v outsourcingu, práci v terénu. Dále rozebírá ITaaS služby včetně jejich aplikací v E-shopech a jinde.

Sekce Datacentra
Košík