Rešerše: datová centra (2010)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku

Technologie: Servery a datová centra v roce 2010, Robert Mitchell, Computer World 3/2010, str. 21-26

Autor reaguje na výsledky průzkumů, podle kterých většina společností plánuje v roce 2010 výrazně pokročit v procesu virtualizace. Na příkladech několika IT společností ukazuje, jakým směrem se při virtualizaci vydaly. Část článku se zabývá ohleduplností informačních technologií k životnímu prostředí.

Technologie: Budování datových center v Česku, Petr Synek – IBM ČR, Computer World 3/2010, str. 27

Článek se věnuje doporučením pro budování datových center, počínaje vytvořením strategie, eliminací rizik a zapojením inovací a moderních technologií.

Technologie: Snižování spotřeby energie v datovém centru, Lars Strong, Computer World 3/2010, str. 28-30

Autor popisuje způsoby vzniku ztrát při chlazení datového centra a uvádí několik doporučení, jak ztráty identifikovat a eliminovat.

Technologie: Rozhovory na téma „datová centra“, Computer World 3/2010, str. 25,27,29

Šest vložených rozhovorů s odborníky z oboru se věnují úsporám v provozu datového centra, technologické infrastruktuře, efektivitě cloud computingu, designu moderních datových center, optimalizaci a správě.

Testy: Přepínače zrychlují sítě datových center, David Newman, Computer World 4/2010, str. 13-18

Test 6 přepínačů, které obsahují alespoň 24 10gigabajtových rozhraní. Aplikováno 10 různých hledisek.

Testy: Nepřerušitelné zdroje napájení – US, Pavel Velecký, Computer World 5/2010, str. 16-20

Test 7 UPS zařízení s max. výkonnostní hranicí 1500 VA.

Testy: Rackové servery s procesory Nehalem, Andrew Binstock, Computer World 5/2010, str. 21-22

Test 3 dvouprocesorových rackových serverů.

Speciál – Trendy v podnikovém ukládání dat: Virtualizace SAN a NAS do hloubky, Steve Norall, Computer World 7/2010, str. II-III

Článek popisuje přístup a architekturu blokové virtualizace úložišť včetně souborové virtualizace.

Speciál – Trendy v podnikovém ukládání dat: Úspory v datových centrech, Petr David – konzultant be společnosti Symantec, Computer World 7/2010, str. V

Článek se věnuje popisu dvou forem úspor – deduplikaci a archivaci.

Speciál – Trendy v podnikovém ukládání dat: Ochrana dat uložených a zálohovaných, Marek Dědič – společnost Complete CZ, Computer World 7/2010, str. VII

Autor popisuje metody ochrany dat umístěných na serverech – kontrolu přístupu k serveru, datový sejf, zabezpečený rack.

Speciál – Trendy v podnikovém ukládání dat: Kompaktní NAS servery, Zdeněk Horáček – ředitel společnosti Kobe, Computer World 7/2010, str. VIII

Článek pojednává o NAS serverech určených pro podnikové ukládání dat. Věnuje se hardwaru, bezpečnosti, správě i zálohování.

Testy: Blade servery svádějí bitvu o virtuální datová centra, Paul Venezia, Computer World 8/2010, str. 15-20

Testy 3 blade serverů prováděné na platformě VMware.

Technologie: Moderní UPS sníží spotřebu datových center, Ed Spears, Computer World 8/2010, str. 23-25

Autor soustřeďuje pozornost na infrastrukturu datového centra, v níž hraje jednu z hlavních rolí napájení. Vzhledem k tomu, že se požadavky na klimatizaci stále zvyšují, je vhodné hledat způsoby, jak využít skryté kapacity. Článek popisuje řešení zaměřená na systémy UPS.

Technologie: UPS nabízejí rozšířené možnosti i pro virtualizovaná prostředí, Ivan Hábovčík, Computer World 8/2010, str. 26-28

Článek se věnuje výhodám moderních modelů UPS s vysokou škálovatelností, energetickou účinností a spolehlivostí.

Spotřeba datových center navzdory zelenání stále roste, Martin Noska, Computer World 11/2010, str. 12

Autor popisuje překážky úspornějších datových center – stále se zvyšující uživatelské nároky, setrvačnost při vývoji aplikací, nízká efektivita využití energie hardwaru, nadbytečná redundance IT infrastruktury.

Technologie: Energeticky úsporné jsou už i datové sítě, Robert Mitchell, Computer World 11/2010, str. 33-35

Článek popisuje síťovou infrastrukturu a zmiňuje se o možnostech implementace prvků s vyšší energetickou účinností. Ač byla tato oblast dosud ve stínu serverů a úložných systémů, v současnosti je jí věnována zvýšená pozornost.

Technologie: Ovládnou datová centra konvergované systémy? Robert Mitchell, Patrick Thibodeau, Computer World 12/2010, str. 26-27

Článek popisuje vysoce integrované unifikované výpočetní platformy s vlastními servery, systémy ukládání dat, síťovými řešeními a softwarem pro správu; někdy i včetně chladících komponent a řešení pro dodávku energie. Tato komplexní řešení mohou vést k usnadnění nasazení privátních cloudů. Článek se věnuje výhodám a nevýhodám těchto řešení a otázkám licencování softwaru.

Technologie: Spolehlivost a účinnost současných UPS, Chris Loeffler, Computer World 13/2010, str. 26-27

Článek se věnuje otázce výběru vhodné UPS technologie pro konkrétní datové centrum. Problém rozděluje na otázku napájecích okruhů, možnosti paralelního řazení, životnosti baterie a energetické účinnosti.

Testy: Zařízení UTM ochrání vaši sít, Jiří Čejka, Computer World 16/2010, str. 18-23

Test 6 UTM zařízení, která slouží k obraně proti útokům na síti.

Technologie: Optimalizace IT infrastruktury, Karel Macháček, Petr Kocura, Computer World 17/2010, str. 27-28

Článek se věnuje otázce finančních nákladů na IT infrastrukturu a možnostech jejich optimalizované alokace. Popisuje přínosy optimalizace a rozebírá jednotlivé kroky konsolidace serverů a datových úložišť.

Technologie: Síťové přepínání pro virtuální svět, Pavel Kroupa, Computer World 18/2010, str. 36-38

Autor považuje otázku podpory síťové infrastruktury v prostředí virtualizace datového centra za nedostatečně vyřešenou. Popisuje práci na standardech virtualizace přístupové vrstvy sítí a efektivity využívání kapacity linek. Část článku se věnuje problematice protokolu Spanning tree a jeho eliminace.

Technologie: Ukládání dat: Více za méně peněz, Robert Scheier, Computer World 19/2010, str. 23-26

Článek popisuje technologie pro zmenšení objemu uchovávaných dat – deduplikaci, kompresi, tiering, virtualizaci úložišť, optimalizaci thin provisioningu.

Technologie: Nástroje DCIM zvyšují efektivitu datových center, Jon Temple, Computer World 21/2010, str. 21-24

Článek popisuje skupinu řešení pro správu datového centra – DCIM, které pomáhá udržovat dohled nad provozními náklady a efektivně DC spravovat.

Technologie: Jak šetřit na datacentru a přitom neohrozit jeho provoz, Vladimír Houška – Complete CZ, Computer World 21/2010, str. 23

Autor se věnuje optimalizaci non-IT infrastruktury. Uvádí doporučení, která přinesou snížení provozních výdajů, zvýšení efektivity, vyšší stabilitu a ekologičtější provoz.

Správa a dohled podobojí, Pavel Řepa – IT konzultant pro oblast produktů Microsoft Systém Center ve společnosti Digi Trade, Connect! 1/2010, str. 36-38

Autor píše o nových funkcích v Systém Center Essentials 2010. V porovnání s poslední verzí je novinkou použití SC Operations Manageru 2007 R2 a SC Virtual Machine Manageru 2008 R2. Současně je možno spravovat až 590 serverů, 500 stanic a neomezený počet SNMP zařízení. Své využití má systém v proaktivním a retroaktivním dohledu, správě systémů a správě virtualizovaného prostředí.

Bezpečnost: Jak na rizika v datových centrech, Jan Dymáček – výkonný ředitel společnosti Gumguard, Connect! 5/2010, str. 61

Na nástrojích firmy McAfee článek rozebírá otázku zajištění bezpečnosti datových center pomocí systémů „risk and complience“.

Novinky v serverech a bladech, Patrik Veselík – externí redaktor časopisu Connect!, Connect! 7-8/2010, str. 20-22

Autor shrnuje nové technologie roku 2010 určené pro servery. Zmiňuje např. nová rozhraní úložišť, specializovaná propojení serverů, nové RAM moduly, nové patice procesorů, šifrování, serverovou grafiku atd.

Trendy v oblasti serverů, Vlastimil Waic – externí redaktor časopisu Computer, Connect! 7-8/2010, str. 24-25

Článek se věnuje posledním trendům na poli serverů – blade serverům, škálovatelnosti, virtualizaci. Uvádí mnoho statistických čísel a výsledků.

Sítě a komunikace: Jak a proč měřit teplotu serverů, ing. Jan Řehák – ředitel společnosti HW Group, Connect! 11/2010, str. 76-77

Článek obsahuje praktické informace o správném měření teploty a vlhkosti v datových centrech, umístění čidel a klimatizace, způsobech chlazení serverů.

Testy: Úsporný výkon, Antonín Trčálek – vedoucí testovacího centra v Computeru, Connect! 11/2010, str. 59

Server Thomas-Krenn Tower Intel Dual-CPU SR108 LowNoise

Systémy: Když data rostou – aktuální trendy úložných systémů, Michaela Filípková – marketingová manažerka divize systému
a technologií IBM Česká republika, Connect! 12/2010, str. 75

Mezi potřebnými vlastnostmi storage systémů autorka vyzdvihuje funkce deduplikace, škálování, automatizace diskových polí a energetickou efektivitu.

S jídlem roste chuť – úspory v datových centrech, Marek Erneker – výkonný ředitel IGNUM, Connect! 12/2010, str. 58-59

Autor popisuje vývoj spotřeby v oblasti IT, která nutně vede k potřebě úspor a kvalitního chlazení datových center. Snahy o úspory se soustřeďují např. na efektivnější získávání a distribuci studeného vzduchu, úsporu v prostoru, řízení výkonu procesorů moderními technologiemi.

Testy: Pořádná záloha, Antonín Trčálek – vedoucí testovacího centra v Computeru, Connect! 11/2010, str. 78-79

UPS Fortron UPS FSP Galleon 1500 VA rack 2U.

Případová studie: Duální datacentrum, Lukáš Kubín, Professional Computing 3/2010, str. 20

Autor uvádí dvě kategorie plně redundantních systémů, které se liší existencí a délkou odstávky aplikace a potřeby manuálního zásahu pro obnovení provozu při výpadku serveru.

ICT – komfortní nebo přesné chlazení, Professional Computing 11/2010, str. 12

Článek popisuje předkládá doporučení, kdy využít komfortní (split) klimatizace a kdy průmyslové klimatizace a chladicí jednotky.

Případová studie: Jak se staví moderní datový sál, Professional Computing 11/2010, str. 17-18

Článek popisuje budování moderního datového sálu počínaje projektem, přes instalované technologie, až k zajištění chlazení a bezpečnosti.

Více o tématice datová centra zde.

Sekce Datacentra
Košík