Rešerše: datová centra (1Q 2017)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů.

Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


IT v praxi: Prolomené limity úložišť

Lucas Mearian, Pavel Louda, Computer World 02/2017, str. 20-22

Jak budou vypadat úložné technologie v nejbližších měsících? Siva Savaram, víceprezident SanDisku tvrdí, že technologie flash bude již brzy levnější než rotační média. Článek představuje moderní technologie HAMR od firmy Seagate, 3D NAND, Resistive RAM, čipy Optane, schopné zvýšit efektivitu a kapacitu zápisu.


Potenciál pro růst datových center tu stále je

Computer World 03/2017, příloha Datová centra 2017, str. II-III

Kulatý stůl, u kterého David Rusín – business development manager Alef Distribution CZ, Martin Souček – manažer datových center České Radiokomunikace diskutují o tématech bezpečnosti, virtualizace, certifikace a efektivity datových center.


Jak strojové učení ovlivní datová centra

Matthew Finnegan, Computer World 03/2017, příloha Datová centra 2017, str. IV

Oblast problémů, které je nutno v IT řešit, je stále složitější. Grafy varování již přestávají být pro lidi použitelné, protože je nedokážou dostatečně rychle interpretovat. Článek popisuje možné východisko s využitím umělé inteligence, která potenciál automatizovat funkce. Strojové učení nabízí způsob, jak spravovat infrastrukturu a rychle reagovat na problémy bez lidského zásahu.


SSD v datových centrech

Tien Shian, Computer World 03/2017, příloha Datová centra 2017, str. VI-VII

Nově koncipované SSD umožňují škálování rychlejším tempem než pevné disky a jejich kapacita už překonává tradiční rotační disky. Autor popisuje průlomové technologie 3D NAND, komprese a deduplikace, díky kterým dokáží dodavatelé dosáhnout trojnásobné redukce dat pomocí SSD bez negativního vlivu na výkon.


Málo používaná data: Páska nebo cloud?

Mary Branscomb, Computer World 03/2017, příloha Datová centra 2017, str. VIII-IX

Páska má stále své místo v datových centrech. Je to historická spolehlivá a jednoduchá technologie ovšem s velmi pomalým manuálním vyhledáváním. Článek představuje cloudové technologie kompletně nahrazující a překonávající všechny výhody, které páska poskytovala – např. samoobslužnou obnovu, rozložení teplých a chladných dat, zálohování fyzické pracovní zátěže (SQL servery, Linux).


Trendy v datových skladech

Luboslav Lacko, Computer World 03/2017, příloha Datová centra 2017, str. XI-XII

Úkolem datového skladu je shromažďovat a uchovávat informační bohatství firmy za co nejdelší období, a to tak, aby se z nich daly vytěžit cenné informace na podporu rozhodování. Po příchodu big dat je důraz kladen na zpracování obrovského množství převážně nestrukturovaných dat. Autor popisuje nová řešení BI, kterými lze tento úkol splnit s pomocí internetu věcí, mobilními technologiemi, personalizací, logického datového skladu (LDW). Přináší také přehled nabídky některých provozovatelů datových center v České republice.


Snazší monitoring prostředí datových center

www.vseodatacentrech.cz, 1.3.2017

Článek představuje novinku firmy Schneider Electric – NetBotz 250 pro jednodušší fyzické zabezpečení a monitoring datových center. Finančně dostupné řešení pracuje v reálném čase a může být využito k samostatnému monitoringu prostředí, kontrole přístupu  nebo kombinaci obou činností.

Novinky, Sekce Datacentra
Košík