Rešerše: datová centra (1Q 2016)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů.

Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Vybudujte si nedobytné datové centrum

Sarah Scaletová, Security World 1/2016, str. 36-37

Článek přináší rady, jak vybudovat datové centrum tak, aby odolalo všemu – přírodním katastrofám, útokům teroristů, úmyslným i neúmyslných chybám personálu, výpadkům energií.


Nové evropské datacentrum Facebooku poběží na 100% obnovitelných zdrojích

Karel Javůrek, www.connect.cz, 25.1.2016

Facebook staví v Irsku nové obří datacentrum. Bude se jednat už o jeho šesté datacentrum, které bude ale něčím výjimečné. Základem je využití 100% obnovitelných zdrojů pro napájení, ale u tohoto datacentra Facebook také poprvé použije technologie a architekturu projektu Open Compute. Architektura je založena na otevřených standardech, což Facebooku umožní ušetřit až dvě miliardy USD v operačních nákladech. Projekt Open Compute mění přístup k tomu, jak jsou datacentra navrhovaná především v oblasti efektivity designu, který je postaven na moderních procesorech od Intelu, AMD i ARMu.


Veeam: v nepřetržité dostupnosti serverů mají české firmy co dohánět

Karel Javůrek, www.connect.cz, 26.2.2016

Jsme svědky masivního přechodu na cloud – data jsou obvykle stahována či streamována přímo ze vzdálených serverů na internetu. A s tím souvisí i větší závislost na dostupnosti těchto serverů a datacenter. Nečekané je, že délka nedostupnosti serverů se meziročně zvyšuje. Zatímco v roce 2014 se u kritických aplikací jednalo v průměru o 1,4 hodiny, v roce 2015 už to bylo 1,9 hodiny, u nekritických aplikací dokonce 5,8 hodiny. Jedním z důvodů problémů dlouhých výpadků jsou zastaralé koncepty systémů pro rychlou obnovu. Velké nebezpečí je i v ověřování záloh, které nemusí být správně a v dostatečném počtu kontrolované a v některých případech tak nejsou funkční. Autor představuje řešení Veeam, které se zabývá zálohou a hlavně rychlou obnovou virtualizovaných serverů bez ohledu na konkrétní parametry nebo data. Vysokorychlostní obnova je v tomto případě kratší než 15 minut.


Optimalizujte svá úložiště ve virtualizovaných prostředích

Sheldon D´Paiva, Computer World 2/2016, str. 24-25

Jak docílit úplné virtualizace IT? Jedná se o obtížný krok, který klade vysoké nároky na infrastrukturu a zejména úložiště. Současné organizace již bývají vysoce virtualizované, ovšem stále se jedná o cca 80% prostředí. Přechod na plně virtualizované datové centrum znamená, že platforma sdíleného úložiště musí zvládnout celou řadu aplikací s různými charakteristikami vstupně-výstupních (I/O) požadavků. Je třeba, aby efektivně používala jak SSD, tak i rotační HDD, aby dokázala pružně a nezávisle škálovat množství flashí a rotačních disků v datovém centru při změnách a nárůstu směsi virtualizovaných aplikací.


Servery na cestě ke komodizaci

Vít Petrjanoš, Computer World 3/2016, str. 12-16

Jak vyždímat se serverů nejvyšší výkon a ještě ušetřit? Autor se věnuje nejnovějším trendům na poli vývoje serverových architektur, který v posledních letech stagnoval. Radikální změny jsou však na dohled – článek uvádí, že SSD a flash paměti dostávají pod tlak klasické komponenty, jejichž propustnost přestává stačit. Serverové architektury slučují DRAM a CPU do jednoho modulu. Kombinace většího počtu CPU a nasazení dockerových kontejnerů může přinést až desetinásobné zvýšení výkonu jednotlivých instancí na server, dochází k diverzifikaci procesorů s možností nasadit nejvhodnější typy pro různé úlohy.


Zálohování pomocí hybridních cloudů

Robert Gibbons, Computer World 3/2016 – příloha – Zálohování a obnova po havárii, str. VI-VII

Ochrana dat a jejich obnova během několika minut je stále častějším požadavkem. Autor popisuje výhody zálohování do hybridního cloudu, který vytváří místní zálohu a replikuje jí do jiné lokality. Mezi zásadní výhodu řadí možnost plynule přecházet mezi prací na lokálních zařízeních a prací v cloudu.

 

Sekce Datacentra
Košík