Rešerše: datová centra (1Q 2014)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

Datová centra: Miliony za vysokým plotem, Radan Dolejš, Computer World 3/2014, str. 14

Microsoft buduje první datové centrum v Evropě v irském Dublinu. Kupodivu se skládá s běžně dostupných HW sestav, nikoli speciálních severů. Přestože má rozlohu sedmi fotbalových hřišť, obsluhuje jej pouhých 60 osob. Zajímavostí je, že v objektech nebude prakticky třeba klimatizace, hodnota PUE dosahuje 1,12 až 1,2 a 99% veškerého odpadu se recykluje.

IT v praxi: Zelené IT pomáhá byznysu, Robert L. Mitchell, Computer World 4/2014, str. 23-26

Článek popisuje postupy v oblasti energetické účinnosti vedoucí nejen k ochraně životního prostředí, ale též k překvapivým závěrům v oblasti využití alternativních zdrojů energie (palivové články, solární energie) či životního cyklu hardwaru. Z příkladů firem FedEx, Raytheon a dalších je patrné, že dosud platné zvyklosti v oblasti udržované teploty, vlhkosti apod. lze úspěšně a bez potíží změnit.

Efektivní ukládání a zálohování dat, Ondřej Filípek, Computer World 4/2014, str. 25

Autor popisuje moderní řešení zálohování dat metodami automatického tieringu, akcelerace diskových SSD polí a virtualizace datových úložišť.

Virtualizované zabezpečení, Yogesh Gupta, Security World 1/2014, str. 20-21

Do konceptu virtuálního světa začíná směřovat i samotné zabezpečení, jak ukazuje zrychlující se prodej virtuálních serverů. Autor cituje ze studie Gartneru, která uvádí, že do roku 2015 bude na trhu VPN a firewallů tvořit asi 20% nasazení virtuální přepínače na hypervizoru namísto fyzického zařízení. Fyzická bezpečnostní zařízení jsou však při provozu virtuálních systémů překážkou. Článek zmiňuje aktuální produkty a vize virtuálního zabezpečení firem WatchGuard, Juniper Networks, Cyberoam.

Zálohy virtuálních strojů, Robert Houser, technický ředitel PB Com, Security World 1/2014, str. 30

Klasické rozdílové zálohování, které zálohovalo pouze soubory změněné konkrétní den, je v prostředí virtuálních strojů problémové. Ač je zálohování jednoduchou operací, problémem je, že zálohu tvoří pouze jeden soubor, u něhož dochází k přírůstku dat vždy, tedy každodenní záloha znamená zálohovat kompletně všechna data. Článek se věnuje nástrojům a postupům, které dokáží uvedený problém řešit.

T-Mobile a Deutsche Telekom v Česku rozšíří datová centra, Jan Sedlák, www.connect.cz, 3.3.2014

Kolem 70 procent středoevropského provozu Deutsche Telekom proudi přes datové centrum na Vyšehradě. T-Mobile plánuje datové komplexy rozšiřovat a uvádí postupně do chodu několik důležitých projektů. Jde například o fyzickou ochranu před DDoS útoky, chystá se ale také virtuální storage pro ukládání dat. Vedení už začalo diskutovat o vybudování virtuální sítě (SDN).

Radiokomunikace staví druhý cloud, poběží na otevřeném OpenStacku, Jan Sedlák, www.connect.cz, 18.3.2014

České Radiokomunikace chtějí v rámci své expanze do ICT, datových center a cloudu spustit druhý cloud, který bude kompletně postaven na otevřené technologii OpenStack. Prioritním cloudem zůstane současný Smart Cloud, který firma posílila na 2 PB úložného místa a 1 THz výkonu a který běží na Ciscu a VMware. OpenStack staví na myšlence open source a kompletní otevřenosti a přibližuje se tomu, jak datová centra a cloudy budují velké firmy typu Google, Facebook.

Sekce Datacentra
Košík