Rešerše: datová centra (1Q 2011)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů

IT v praxi: Správa fyzické vrstvy datových center, Ivan Hábovčík, Computer World 3/2011, str. 19-20

Autor rozebírá otázku správy vrstvy podporující IT prostředí, pro kterou je potřebný komplexní produkt – DCPIM (Data center Physical Insfrastructure management). Popisuje jednotlivé funkce správy – monitoring, správu inventáře, predikaci a modelování.

IT v praxi: Efektivitu datových center zvyšují zelené paměti, Sylvie Kadivarová, Computer World 6/2011, str. 19-24

Článek popisuje snahu ušetřit na provozu datových center. Protože problematika úsporných procesorů a chlazení datových center je již dobře popsána, soustřeďuje se na úsporné paměti DRAM a SSD. Na exaktních příkladech uvádí výši energetické úspory při využití různých typů pamětí.

Nejvyšší flexibilita při zachování optimalizace a účinnosti, Computer World 6/2011, str. 21

Článek podává ucelenou představu o výhodách modulární koncepce datových center a zaměřuje se na unikátní vlastnosti mobilních datových center. Předkládá též výsledky srovnávací studie TCO (celkových nákladů na vlastnictví) pro 3 různé koncepce provozu datového entra – mobilního / pevného včetně budovy / hostingového bez budovy.

Jak se dělají servery v Thomas-Krenn.AG, Connect! 1/2011, str. 72-73

Článek uvádí zajímavé podrobnosti ze zákulisí výroby výrobu serverů Thomas-Krenn. Např. všechny servery a komponenty jsou testovány na kompatibilitu a výkon až na 35 různých operačních systémech, více než 95 % serverů je vyrobeno a expedováno do 24 hodin od objednávky.

Test: Šlape ještě lépe, Dušan Kos – redaktor časopisu Computer, Connect! 1/2011, str. 82

Síťový server a úložiště QNAP TS-459 Pro+ TurboNAS

Test: Těžký kalibr, Antonín Trčálek – vedoucí testovacího centra v Computeru, Connect! 1/2011, str. 74-75

Záložní zdroj CyberPower Professional

Test: Výpadky pod kontrolou, Antonín Trčálek – vedoucí testovacího centra v Computeru, Connect! 3/2011, str. 80

Záložní zdroj APC Smart-UPS X 1500VA

Kulatý stůl: Jak vypadá trh se servery? Reseller 2/2011, str. 24-32

Kulatý stůl za účasti 7 výrobců a prodejců přináší přehled trhu a trendů na něm a pohled do blízké budoucnosti.

Mobilní datové centrum, Reseller 3/2011, str. 46

Článek popisuje PMDC (Portable Modular Data Center), tedy produkt představující specifický typ datového centra, který může být rychle nasazen kvůli požadované kapacitě kdekoli na světě, aniž by uživatel rezignoval na kteroukoli z klíčových vlastností datového centra. Autor se věnuje též otázkám instalace, servisu a chlazení.

Sekce Datacentra
Košík