Rešerše: AI/BI/chatbot (4Q 2019)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Žhavé a pohasínající transformační trendy

CIO Business World  6/2019, Esther Shein, str. 8-10

Přechod ve firmách do digitálního prostředí se stává nedílnou součástí firemních procesů. Za uplynulý rok 2019 se ukázalo, které trendy v digitalizaci nabírají na síle a které utichají. K sílícím trendům patří například analýza dat a umělá inteligence jako zdroj poznatků o zákaznících. Umělá inteligence a strojové učení jsou používány jako nástroje business intelligence a díky nim již dnes reálně firmy těží relevantní data, která jim přinášejí konkurenční výhodu. K dalším žhavým trendům patří partnerství mezi IT a byznysem nebo designové myšlení, které je posílené aktivizací a rekvalifikací zaměstnanců. K utichajícím trendům naopak patří privátní cloud, aktuálně je spíše využíván veřejný cloud. Také klesá zájem o blockchain, protože stále není zřejmé jeho využití v obchodních a partnerských modelech. V neposlední řadě se také snižuje zájem o rozšířenou a virtuální realitu, kterou nelze využít ve všech podnikových odvětvích. To, který trend je pro konkrétní firmu sílící nebo utichající, záleží na vyspělosti podniku a fázi digitální transformace, ve které se podnik nachází.


Osm technologií pro rok 2020

CIO Business World  6/2019, Paul Heltzel, str. 44-46

Podle odborníků ze světa technologií se v podnicích v roce 2020 vedoucí pracovníci zaměří na RPA (robotickou automatizaci procesů) a AI (umělou inteligenci). Předání rutinních úkonů do ruky softwarovým robotům bude výrazným ulehčením pro firmy. Také AI pomůže vyřešit problémy, na které pracovníci nestačí nebo by jim zabraly zbytečně moc času. V oblasti správy dat se bude přecházet na metodu DataOps, umělá inteligence a strojové učení napomohou získání konkurenční výhody. Velká data pak pomohou smysluplně rozklíčovat IoT strategie a edge computing. Kontejnery a mikroslužby také začínají podniky více využívat. Vznikají tím nové škálovatelné architektury, nejpopulárnější jsou Kubernetes, které nakládají s kontejnerizovanými aplikacemi a službami v lokálních i cloudových prostředích. Co se týče zaměstnanců a jejich zkušeností, bude se prosazovat video jako prostředek zlepšení komunikace a produktivity. Podniky budou také plánovat využití technologie 5G a rozšířenou, virtuální a smíšenou realitu.


Pět klíčových technologických trendů

COMPUTERWORLD  10/2019, Radan Dolejš, str. 10-11

Hype křivka rodících se technologií, kterou sestavuje společnost Gartner, poukazuje na pět klíčových trendů pro další roky. Prvním trendem jsou senzory a mobilita. K všudypřítomným mobilním technologiím patří i nejrůznější senzory umožňující snadný sběr dat a jejich následné zpracování. Díky nim lze získat nové souvislosti pro tvorbu obchodních modelů. Druhým trendem je zlepšování lidských schopností. Digitální technologie člověku pomáhají nejen v soukromém životě (např. chytré náramky) ale i ve zdravotnictví, například v oblasti protetiky. Třetím trendem je postklasická výpočetní a telekomunikační struktura. Setkáváme se s novými výpočetními a komunikačními technologiemi, které vyžadují nový přístup. Patří sem například satelitní systémy na nízké orbitě, které poskytnou rychlé a dostupné internetové připojení. Čtvrtým trendem jsou digitální ekosystémy. Tyto ekosystémy využívají efektivní provázání tří skupin – podniků, lidí a věcí k dosáhnutí toho nejlepšího výsledku a překonávají přitom zeměpisné, tržní a odvětvové bariéry. Pátým trendem je pokročilá AI a analytika. Pokročilá AI analytika přináší nová zjištění, přesnější předpovědi a doporučení pro rozhodovací procesy ve firmách. Významnou novinkou v této analytice je edge AI.


Projekty AI: Jak zabránit neúspěchu

COMPUTERWORLD  10/2019, Maria Korolov, str. 20-22

Zavedení projektu AI se nemusí zdařit, ať už díky nerealistickým očekáváním, nedostatkem personálu nebo díky nedostatku potřebných dat. Právě problém s daty řeší většina společností. Může se stát, že data nejsou rozdělena do správných kategorií nebo nejsou k dispozici vhodná data. Opačným pólem může být velké množství dat na příliš mnoha místech. Díky tomu, že kanály na kterých se data nacházejí nejsou integrované, se ztrácí komplexní všestranný pohled na firemní projekt. Dalším problémem projektů AI je spoléhání se pouze na historická data ve školicích sadách namísto aktivních transakčních dat. Řešením je neoddělovat datové vědce od produkční technologie, zvláště pokud jsou firemní modely postaveny na používání živých dat. Nedotčená nestrukturovaná data jako jsou obrázky produktů, zákaznické zvukové soubory nebo komentáře na sociálních sítích většinou nejsou využívány. Je dobré tedy pamatovat i na ně. Doporučení je projekt po prvních neúspěších nevzdávat, jinak hrozí zaostání za konkurencí.


Umělá inteligence jako třetí generace vývoje softwaru

IT Systems 10/2019, Lukáš Neumann, str. 27

Umělá inteligence je označena jako třetí generace vývoje. Je to proto, že programátorovi stačí připravit jen kostru požadovaného řešení a zapojené AI technologie už se pak učí přímo od uživatele. Původní autor programu už tak ve finální fázi vývoje ani není potřeba. Umělá inteligence se hodí nejvíce v oblastech kde se periodicky opakuje nějaká stereotypní činnost. Je to třeba vkládání dat do systému nebo plánování firemních schůzek. Segment rutinních činností je nejvhodnější právě pro AI. Pokud ale v systému nastane situace kdy je potřeba složitější rozhodování je stále nutný lidský zásah. Nasazení AI řešení by vždy měl schvalovat odpovědný pracovník. V první fázi se se AI učí sama všechno podstatné. V druhé fázi by měla projít kontrolou pracovníků. Taková kontrola je zároveň dobrý prostředek pro její lepší přijmutí zaměstnanci.Ve třetí fázi už AI funguje sama bez lidského dohledu. Pokud je každý krok AI schvalován, nemělo by v ní dojít k chybám.


Využití umělé inteligence plánuje více než 60% českých firem

IT Systems 10/2019,  str. 28-29

Aktuální studie Hospodářské komory České republiky a poradenské společnosti EY ukazuje, že AI už není vnímána v českých firmách jako něco neznámého. Studie probíhala mezi 157 významnými českými firmami napříč různými odvětvími. Šedesát procent firem se chystá implementovat nástroje umělé inteligence. Pod pojmem umělá inteligence si respondenti nejčastěji představí nástroj simulující lidské chování a rozhodování. Útvary ve firmách které AI nejvíce využívají jsou supply chain včetně nákupu, výzkum a vývoj, prodej a oddělení kontroly procesů. Firmy vidí hlavní přínos umělé inteligence a spolu s ní také analýzou interních a externích dat při interakci s koncovými zákazníky. Také AI jim přinesla zvýšení produktivity a snížení nákladů. Velké množství dat o zákaznickém chování mnoho firem zatím neumí využít a s tím jim právě umělá inteligence může pomoct. Cílem je nastavení co nejefektivnější strategie pro konkrétní zákazníky. Nasazení umělé inteligence brzdí většinou nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by s AI uměli zacházet. Z tohoto důvodu firmy v příštích pěti letech plánují obměnu zaměstnanců v souvislosti s vývojem kvalifikačních požadavků firmy.


Víc než boti aneb vzájemné prolínání AI a her

Reseller Magazine 11/2019, Michala Benešovská, str. 28-29

Umělá inteligence je již několik let nedílnou součástí počítačových her. Hry obsahují různé prvky, které umělá inteligence ovládá. Je využívána například pro nepřátelské boty, tak NPC (postavy neovládané hráčem). AI se používá i k oživování her, hry samotné jsou díky ní schopné studovat své vlastní vzorce a upravovat je. V oblasti herní zkušenosti algoritmy umělé inteligence zpracovávají velké množství informací, aby měly správné reakce na specifické podněty. Růst počtu hráčů, velké množství dat a hluboké učení přispívají k realističtějšímu a přirozenějšímu hernímu prostředí a herním postavám. Spojení AI s hrami zlepšuje i AI, hry totiž nabízejí flexibilní prostředí schopné reagovat na rychlé změny a přizpůsobit se. Například videohry se používají k trénování softwaru AI. Je to vidět třeba na projektu Malmö, který je open sourcovou platformou a umožňuje experimenty s AI ve světě Minecraftu. Vědci tak mohou lépe porozumět stavebním kamenům inteligence a způsobu jakým AI interaguje se svým světem. Výzkumníci z Princetonu zase například používají upravenou hru Grand Theft Auto k naučení AI variacím dopravní značky stopky. Budoucností AI v herním prostředí je nahrazení herních vývojářů algoritmy umělé inteligence a ještě reálnější a propracované herní prostředí a postavy.


Deset předpovědí pro IT organizace a uživatele v roce 2020

Reseller Magazine 12/2019, str. 56-57

Technologie nás provází každý den. Co přinesou v příštích letech nastiňuje představa firmy Gartner. V oblasti zdraví a zdravotnictví se díky AI zvýší pracovní uplatnitelnost lidí s postižením. Na opačném pólu se očekává, že WHO zařadí online nakupování jako návykovou poruchu. V oblasti reklamy bude AI detekovat emoce a bude tak reklamu ovlivňovat. K dalším předpovědím patří platba kryptoměnami z chytrých telefonů. Ve firemní oblasti budou moci profesionálové jednoduše sestavovat svoje byznys aplikace pro plnění pracovních úkolů na míru. Zaměstnanci si budou moci díky BYOE (Bring Your Own Enhancement) rozšiřovat schopnosti na pracovišti. Zpomalí a prodraží se iniciativy a aktivity v oblasti digitální transformace firem. Bude také vytvořen dohled nad AI a strojovým učením za účelem, který má ochránit před následky chyb algoritmů AI. Také začnou být sledovány individuální aktivity s cílem ovlivnit výhody a dostupnost služeb pro 40% světové populace. U zpráv a videoobsahu se bude autentičnost ověřovat pomocí blockchainových řešení, která přinesou ochranu proti fake news.


(Ne) bezpečné projekty umělé inteligence

Security World 4/2019, Maria Korolov, str. 20-23

Pokud podniky zavádějí nové technologie, prioritou jsou většinou rychlost dodání a spuštění a nejnižší náklady, zabezpečení se tak úplně nezohledňuje. AI a ML systémy vyžadují tři sady dat – tréninková, testovací a živá pro uvedení systému do chodu. Datoví vědci obvykle nemají znalosti ohledně zabezpečení, stejně tak tréninková a testovací data mohou být nezabezpečena i přesto, že obsahují citlivé údaje, což vytváří bezpečnostní riziko. Jen čtvrtina současných podniků integruje zabezpečení již od začátku vytváření systému, do algoritmů. Některé algoritmy mohou vycházet z open source a mohou v nich být škodlivé prvky. Je tedy dobré už na počátku algoritmy zkontrolovat třeba ML modely k detekování hrozeb. Celý AI systém interaguje s uživateli a nosnými platformami, takže je nutné kontrolovat všechny jeho součásti. V neposlední řadě si algoritmus AI systému může vytvořit předpojatost, která by mohla vést například k nedodržení předpisů. Pokud firma používá AI od externího dodavatele je vždy dobré překontrolovat celý systém. Podniková kontrola AI je ale v současné době u většiny firem nedostatečná.


Peníze do IT: Vzestupy a pády

businessworld.cz, 21.10.2019, John Edwards

Investice podniků v roce 2019 ukazují na trendy a upadající zájmy ze strany podnikatelů. Na vzestupu se ukazují BI a analýza dat. Vyspělí uživatelé BI nyní přecházejí na prediktivní analýzu a širší využití realtimových dat pro činnosti s vysokou návratností, např. individuálně cílená produktová doporučení v reálném čase nebo vyhodnocování individuální výkonnosti v reálném čase. Dále se prosazuje kybernetická bezpečnost. Současné bezpečnostní technologie se dostávají na vrchol svého životního cyklu a zavádění nových technologií, zejména internetu věcí (IoT), bude představovat vážný bezpečnostní problém. Proto jsou nová řešení potřeba. Dalším trendem jsou cloudové služby, protože stoupá počet podniků, které do cloudu přesouvají část svých dat a analytické infrastruktury. Firmy, které již mají zkušenosti s cloudem, využívají nově bezserverové architektury. Umělá inteligence/strojové učení jsou také na vzestupu. Tlak na snižování nákladů, zlepšování akceschopnosti podnikového IT a urychlování inovací vede k zavádění datové analýzy a umělé inteligence do IT provozu, nástrojů a procesů. K dalším trendům patří zlepšování a transformace hlavních systémů, digitální obchodní iniciativy a zákaznická/uživatelská zkušenost. Naproti tomu na ústupu je plánování podnikových zdrojů (ERP). Neznamená to že by o ně nebyl zájem, ale jako do vyspělé technologie do ní nové investice klesají. Uživatelé budou v systémech ERP komunikovat jinými způsoby – zejména prostřednictvím hlasových rozhraní a rozšířené reality. Stejný ústup zájmu platí i pro CRM. Posledním trendem na ústupu je IoT.


Top 12 BI nástrojů roku 2019

businessworld.cz, 17.12.2019, Peter Sayer

Článek přináší přehled dvanácti oblíbených a uznávaných BI nástrojů, které firmám pomáhají zjistit, co vypovídají dostupná data o jejich podniku. Nástroje BI usnadňují výběr správných dat a vizualizují je způsobem, který umožňuje pochopit jejich smysl. Těmito nástroji jsou: BOARD, který nabízí tři nástroje v jednom: BI, prediktivní analýzu a řízení výkonnosti. DOMO, cloudová platforma, která nabízí nástroje BI přizpůsobené různým odvětvím. DUNDAS BI, který se nejčastěji užívá ke generování přehledových panelů a souhrnů. GOOGLE DATA STUDIO umí pracovat s daty z HR, marketingu a prodeje prostřednictvím konektorů do systémů Criteo, LinkedIn, MailChimp, PayPal, Salesforce, Stripe, Twitter a jakýchkoli dalších zdrojů v podobě tabulek nebo databází SQL. LOOKER umožňuje uživatelům zkoumat data podle svého, ale zároveň ve spolupráci se specialisty pomáhá těm, kdo nevědí přesně, co hledat. MICROSOFT POWER BI pomáhá uživatelům analyzovat a vizualizovat data z místních nebo cloudových zdrojů a publikovat reporty do platformy Power BI. Systém QLIK je schopný poskytnout komukoli přístup k veškerým podnikovým datům v závislosti na podnikové politice. SALESFORCE je způsob jak vylepšit BI pomocí AI. Cílem je rozšířit samoobslužný přístup k datům na uživatele v celém podniku. SAS VISUAL ANALYTICS automaticky zvýrazňuje klíčové vztahy mezi daty. SISENSE pokrývá vše od databáze přes ETL a analýzu po vizualizaci. TABLEAU má k dispozici více než tucet verzí pro různá odvětví.


Lidé důvěřují spíše robotovi než svému šéfovi

computerworld.cz, 18.10.2019, Pavel Louda

Umělá inteligence podstatně mění vztahy na pracovišti, jak ukázal průzkum společností Oracle a Future Workplace. Navzdory obecným obavám, které panují kolem umělé inteligence, ji zaměstnanci přijímají s optimismem a nebojí se o svou práci. S nějakou formou AI pracuje v dnešní době již více než polovina zaměstnanců. Rostoucí role umělé inteligence se projevuje i ve způsobu, jak lidé komunikují se svými šéfy. Celých 64 % účastníků průzkumu robotům důvěřuje více než svým nadřízeným a v případě problémů se polovina z nich obrátí s žádostí o radu a pomoc spíš na robota než na svého manažera.Tradiční role HR týmů a manažerů se v souvislosti s tím bude měnit. Lidé uvádějí, že roboti jsou lepší při poskytování objektivních a nezkreslených informací, řízení pracovních harmonogramů a termínů, při řešení problémů i řízení rozpočtů. Na otázku, co mohou vedoucí pracovníci dělat lépe než roboti, zaměstnanci nejčastěji zmiňovali porozumění pocitům lidí, koučování a vytváření firemní kultury. Zaměstnanci by nejvíce uvítali jednodušší uživatelskou zkušenost při práci s AI, konkrétně vylepšené uživatelské rozhraní, školení osvědčených postupů (best practices) a personalizované fungování systémů AI přizpůsobené jejich vlastnímu chování.


Mohou roboti zneužít naší důvěřivost?

computerworld.cz, 21.10.2019, Pavel Louda

Svět se rychle blíží k době, kdy bude velká část domácností a průmyslových odvětví spoléhat na automatizaci a používání robotických systémů. Vyvstává však otázka sociálního vlivu, který mohou mít roboti na lidské chování a s ním spojená potenciální rizika. Společnosti Kaspersky a belgická univerzita v Gentu provedly výzkum, který se zaměřil na vliv speciálních sociálních robotů, tedy robotů, kteří byli navrženi a naprogramováni k přímé interakci s člověkem, k čemuž používají „lidské“ kanály jako je řeč nebo nonverbální komunikace. Z výzkumu vyplynulo, že roboti mohou aktivně ovlivňovat své uživatele, aby provedli následující kroky jako získání přístupu do jakýchkoliv prostor. Výzkumníci umístili experimentálního robota k zabezpečeným dveřím jedné z multifunkčních budov v centru belgického Gentu. Robot se ptal personálu, zda by je mohl následovat při vstupu do budovy. Do ní se ale smí dostat pouze zaměstnanci, kteří pro vstup musí použít speciální čipovou kartu. I když v průběhu experimentu ne všichni zaměstnanci robotovi vyhověli, celých 40 % z nich nechalo dveře otevřené, aby se robot mohl dostat dovnitř. Ve druhé situaci, kdy byl robot přestrojen za poslíčka s pizzou a držel krabici s logem světoznámé značky rychlého občerstvení, byl pohotově většinou zaměstnanců přijat. Neprojevovali snahu mu nevyhovět a nezpochybňovali jeho nárok na vstup do zabezpečené oblasti. Ve druhé části experimentu se výzkumníci zaměřili na získání citlivých informací, které by jim mohli být užitečné při resetování hesel (datum narození, značka prvního automobilu, nejoblíbenější barva apod.). Sociální robot měl v tomto případě za úkol vést s účastníky přátelský rozhovor. Výzkumníkům se podařilo získat potřebné informace od všech účastníků až na jednoho. V průměru účastníci prozradili jednu informaci za minutu. Z toho vyplývá že bychom neměli podceňovat vliv robotů na společnost a možná bezpečnostní rizika.


5G sítě urychlí automatizaci a využití AI ve firemní sféře

computerworld.cz, 25.12.2019, Radan Dolejš

Zkvalitňování zákaznické podpory je hlavní důvod začleňování automatizačních procesů do firem. Vyplývá to z průzkumu společnosti EY o vývoji v odvětví telekomunikací v roce 2019. Za nejdůležitější moderní technologie, které budou pohánět digitální transformaci kupředu v nadcházejících pěti letech, považuje 69 % respondentů sítě 5G a internet věcí (IoT), následují automatizace a AI. Při nasazování digitálních technologií se telekomunikační podniky ale stále orientují především na zákazníka a samotné sítě zůstávají poněkud stranou. Přechod k sítím páté generace a nástup internetu věcí jsou dokladem toho, že tempo vývoje v rámci telekomunikačního sektoru se rapidně zrychluje. Chtějí-li si operátoři své zákazníky z řad jednotlivců i podniků udržet a nadále přitom růst, nemají jinou volbu, než kromě nutných investic do infrastruktury také přemýšlet o nové definici služeb koncovým zákazníkům. Téměř všichni účastníci studie (92 %) připouštějí, že transformační potenciál nevyužívají zdaleka naplno a 81 % si uvědomuje, že mají-li vytěžit z rozvíjejících se analytických a automatizačních procesů maximum, musí si osvojit jiný způsob uvažování a více experimentovat.


Umělá inteligence ve službách personalistiky. Budou roboty najímat roboti?

ihned.cz, 2.10.2019

Personalistika je jednou z oblastí do které dnes začíná pronikat umělá inteligence. V současné praxi se využívá hlavně pro první selekci uchazečů o místo, uplatnění nacházejí i chatboti vyřizující komunikaci. K tomu jak bude vypadat vývoj AI se nabízí dva scénáře: buď HR oddělení získá obrovskou moc, a bude rozhodovat o tom, koho roboti nahradí, aby firmy fungovaly co nejefektivněji a nebo to budou HR specialisté, kdo budou roboty nahrazeni jako první. Již dnes se automatizace a digitalizace zapojuje do procesu komunikace s potenciálními kandidáty. Předvýběr provádí umělá inteligence podle zadaných parametrů s cílem určit ty, které jsou na základě empirických dat těmi nejvhodnějšími kandidáty. Roboti někdy dokonce řeší i přímou komunikaci a dotazy prostřednictvím chatboxu. Chytrá automatizace v HR tedy umí převzít převážnou část rutinní práce. Jak to tedy popadne s člověkem? V oblasti lidských zdrojů je lidský přístup nenahraditelný. To ukázal i pokus firmy Google se samoučícím se botem, který vyhodnocoval životopisy uchazečů. Ten brzy přestal do dalších kol výběrového řízení pouštět ženy, protože měly statisticky kratší délku pracovní praxe, většinou kvůli rodičovské dovolené. Jako ideální se tedy pro HR jeví spojení silných stránek obou přístupů, rychlost, transparentnost a bezchybnost robota, spolu s city, empatií, zájmem a individuálním přístupem člověka.


Do umělé inteligence investuje hlavně maloobchod a banky

ihned.cz, 8.10.2019, David Zajíc

V roce 2020 budou do umělé inteligence budou nejvíce investovat firmy ze sektoru maloobchodu a bankovnictví, v obou případech přes 5 miliard dolarů. Maloobchod má zájem především o využití AI pro doporučování dalších nákupů a automatizované agenty zákaznických služeb. Naproti tomu bankovní instituce budou umělou inteligenci využívat především defenzivně/interně − pro detekci kybernetické kriminality a k odhalování podvodů. Významné budou i investice do AI od výrobních firem, ze zdravotnictví a sektoru profesionálních služeb (nemovitosti, právo, účetnictví). V příštích letech poroste nejrychleji poptávka od vládních institucí a také z mediálního sektoru. Umělá inteligence se již posunula z fáze pilotních projektů, řada podniků aktuálně těží z dřívějších investic a získala díky nim konkurenční výhodu na trhu. Co se týče struktury výdajů na AI, firmy v roce 2019 utrácely především za služby, a to hlavně za IT služby, protože pro realizaci (i návrhy) svých projektů potřebovali externí specialisty s příslušnými znalostmi.


Virtuální pomocníci jménem chatboti: Víte, jak je efektivně využít ve svém podnikání?

www.procomputing.cz, 19.11.2019, Jan Hanáček

Otázka, jak si ušetřit práci a zrychlit pracovní proces, je dnes aktuální více než kdy jindy. Firmy neustále pracují na inovacích a implementaci nástrojů, které jim pomohou udržet tempo a navýšit zisky a proto velice často sahají po inteligentnějších a sofistikovanějších řešeních, jež mnohdy obsahují prvky umělé inteligence. Firmám mohou pomoci chatboti, počítačové programy, které dokážou obstojně vést komunikaci a věrohodně simulovat lidské chování. Chatboti se v posledních letech staly mimořádně populární zejména díky dramatickému pokroku ve strojovém učení, které jim umožňuje rostoucí rozvoj. Dnešní virtuální asistentka jsou tak chytřejší, pohotovější a užitečnější, než kdykoliv dřív a tyto nástroje využívá v dnešních době již více než 80 % firem.Výhoda, která chatboty dostává do popředí, je jejich neustálá dostupnost. Zákazníci mají rádi vřelý a rychlý zákaznický servis, což je pro chatboty naprostou samozřejmostí. Chatboti jsou dostupní 24 hodin denně, mohou mluvit s více lidmi najednou, nepotřebují si dělat žádné přestávky a pokaždé odvedou excelentní výkon. Chatboti se dají aplikovat v e-shopu, poradí si jak s běžnými dotazy, tak také mohou zákazníkovi pomoci s výběrem správného produktu, řešením reklamací či zpracováváním stížností. Zákazníci ocení rychlost i ochotu e-shopu, což zlepšuje image e-shopu a zároveň i zákaznickou zkušenost. Chatboti se můžou aplikovat i v oblasti lidských zdrojů. Zvládnou třeba proces náboru, dokážou komunikovat s tisíci zájemci najednou, a to pomocí všech možných platforem a aplikací. O výsledcích či obtížnějších otázkách pak následně informují personalisty, ke kterým se dostanou přímo zpracovaná data. Chatboti se uplatní i v cestovním ruchu. Zastanou roli cestovního poradce a zařídí veškerou komunikaci. Stejná situace se týká i zprostředkovatelů zájezdů a ubytování včetně Booking.com nebo Airbnb, které pomocí chatbotů mohou efektivně řešit všechny zákaznické dotazy. Tato odvětví a možnosti aplikace jsou jen zlomkem toho, jak obrovský a dalekosáhlý dopad mohou tito virtuální asistenti ve skutečnosti mít. Chatboti se proto pouští i do dalších průmyslových odvětví, kde pomáhají se zvýšením zákaznické spokojenosti a ročních obratů.


Bez pochopení a nasazení AI může skončit až 75 % firem mimo hru

www.rmol.cz, 9.12.2019, František Doupal

Zpráva AI: Built to Scale (AI a nutnost její širší aplikace), projekt divizí Accenture Strategy a Accenture Applied Intelligence, která je založena na globálním průzkumu mezi 1 500 vrcholovými manažery napříč 16 odvětvími ukazuje, že AI není jen módním pojmem, ale stává se novou hodnotou byznysu a konkurenční výhodou. Cílem této zprávy bylo pochopit, jak firmy implementují AI. Výzkum zjistil, že 84 % vrcholových manažerů si myslí, že nezvládnou plnit cíle obchodních strategií bez rozšiřování AI. Zatím ale jen 16 % udělalo posun od pouhého experimentování k budování organizace založené na schopnostech AI. Výsledkem je, že pouze malá skupina firem dosahuje téměř trojnásobné návratnosti investic do AI, zatímco společnosti s méně úspěšnými pokusy se zaváděním AI zůstávají výrazně pozadu. Podle zprávy se také téměř všechny společnosti (95 %) shodují na klíčové roli dat jako základu pro škálování AI. Lídři v aplikování AI se zaměřují na zajištění toho, aby měli k dispozici relevantní data ve správnou chvíli. Jsou více zběhlí ve strukturování a správě dat a více než dvě třetiny z nich (67 %) pak umí efektivně integrovat interní i externí datové sady. Většina špičkových hráčů (71 %) má již od samého počátku jasně definovanou strategii AI a provozní model. Dále více než dvě třetiny (67 %) mají zavedeny flexibilní obchodní procesy a integrují aplikace AI do širšího ekosystému, což poskytuje potřebnou rychlost a flexibilitu potřebnou k dosažení trvalého růstu. K úspěchu firem také přispívá nespoléhání se na jen jednoho uzkoprofilového AI experta, v 92 % mají lídři ve svých organizacích strategicky začleněny multioborové týmy.

Novinky, Sekce AI/BI/chatbot
Košík