Rešerše: AI/BI/chatbot (3Q 2019)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


AI přináší revoluční změny do finančních služeb

COMPUTERWORLD  07-8/2019, Maria Korolov, str. 8-10

Finanční společnosti patří mezi instituce, které vynakládají v současné době největší prostředky na umělou inteligenci. Oblasti ve kterých AI využívají jsou služby zákazníkům, obchodní proces a analýza rizik. Ve službách zákazníkům je uveden příklad společnosti Synchrony, která spravuje kreditní karty pro více než 80 milionů klientů. Firma nechala vytvořit chatbot – virtuálního agenta Sydneyho – který je schopný zodpovědět základní dotazy klientů. Sydney zvládá půl milionu konverzací měsíčně a díky tomu byl omezen objem živých konverzací o více než polovinu. Co se týče obchodního procesu americká banka NBKC Bank využívá AI v rámci procesu přidělování hypoték jednotlivým hypotéčním bankéřům. Díky tomu se bance zvedl podíl úspěšně uzavřených obchodních případů a zlepšila se samotná výkonnost bankéřů. AI je také využívána pro analýzu rizik jako je kreditní riziko u půjčky, riziko u půjček, v pojišťovnictví nebo ke zjištění podvodů. Problém, který může u umělé inteligence nastat, je její vysvětlitelnost a transparentnost, tedy proč a jak došla k závěru, ke kterému došla.


Život s robotem

COMPUTERWORLD  07-08/2019, David Slouka, str. 11

Sociální a asistivní roboti jsou možností do budoucna jak pečovat o pacienty nebo o stárnoucí populaci. Nemusí se jednat pouze o fyzického robota, ale také o pokročilou konverzační inteligenci – chatbot. Tito botové mohou například neustále sledovat pacienta, a nahradit tak přítomnost sestry, připomínat mu co má udělat či jaké si vzít léky. Pro země kde je mnoho seniorů, o které se nestará rodina či příbuzní by mohlo být částečným řešením použití sociálních robotů, kteří mohou seniorům dělat společnost nebo pomáhat s rutinnými činnostmi. V implementaci těchto botů zatím brání vývoj robotů, ve kterém bude zapotřebí ještě čas na to aby byli schopni každodenního užívání. Také přijetí robotů a jejich vyzkoušení v sociální oblasti je zatím v počátcích. Posledním věcí, která brání nasazení robotů je jejich vysoká pořizovací cena.


AI zlepšuje plánování kapacity sítě

COMPUTERWORLD  07-08/2019, John Edwards, str. 29-31

Plánování kapacity sítě se snaží zajistit dostatečnou šířku pásma, což umožňuje spolehlivé dosahování kvalitních cílů jako jsou garantované hodnoty zpoždění, jitteru, dostupnosti, spolehlivosti a ztráty. V dnešní době dochází k evoluci tohoto procesu pomocí umělé inteligence a strojového učení, které přináší nové a prozíravější prediktivní pochopení sítě. AI také umožňuje modelování různých scénářů výkonu a spojuje výkon sítě s výkonem aplikací proto, aby zjistila jak to aplikace ovlivní při různých scénářích výkonu. Protože je tento systém v počátcích, není dobré stoprocentně důvěřovat doporučením AI, ale její návrhy kontrolovat. Také je dobré myslet na to, že systém pro plánování sítě by měl být založen na otevřené platformě, která umožňuje šíření do dalších částí organizace.


Ještě nevyužíváte umělou inteligenci?

IT systems 7-8/2019,  Milan Tesař, str. 18-19

Na příkladu zavedení chatbota do provozu zákaznického centra je nastíněn postup jak a zda zavést umělou inteligenci do chodu firmy. Jaké otázky je důležité si položit než je AI zavedena? Jsou to otázky jako proč AI a jak na ni bude reagovat zákazník,  co vše je třeba připravit a jak dlouho to bude trvat a nebo jak bude implementace AI ovlivňovat stávající procesy a operace. Je dobré se také zamyslet zda má firma data pro učení AI a co se starou infrastrukturou. Po zodpovězení těchto dotazů je nutno také zvážit pohled vedení a zaměstnanců (například jak by chatbot fungoval v zákaznické praxi ve spolupráci se zaměstnanci). Poté nastává fáze výběru dodavatele. U chatbotů se lze dostat k řešením, která mají omezenou schopnost jednoduché konverzace a nejsou schopna se dále učit, až po varianty, které pracují s přirozeným jazykem a postupně se samy z komunikace se zákazníky učí a zlepšují. Liší se i cenově, dobou potřebnou pro vývoj řešení i potřebnými zdroji. Firma se tak musí rozhodnout mezi rychlou pomocí, která se už ale nebude příliš vyvíjet, a dlouhodobým strategickým řešením, do kterého bude třeba investovat čas a peníze. Podniky, které o implementaci AI řešení uvažují, musí zvážit také to, jaký typ vývojářského a implementačního modelu je pro ně nejvhodnější, jestli na to bude stačit interní tým, nebo upřednostní raději třetí stranu, která má s implementací větší zkušenosti.


Jak může Business Intelligence změnit podobu podnikání

Reseller Magazine 07-08/2019, Jan Hanáček, str. 13

Pod pojmem Business Intelligence se skrývá komplexní disciplína, která zahrnuje uchovávní dat, data mining, OLAP (Online Analytical Processing) a reporting. Každá moderní firma má k dispozici mnoho dat ať už z výrobního procesu nebo prodeje a kontaktu se zákazníkem. Tato data často bývají nevyužita a BI je nástroj, který z nich může vytěžit zajímavé informace. Hlavním cílem je snaha přinést podporu pro rychlá a poučná rozhodování. Data prezentovaná přes BI jsou vždy zpracována pro účel řešení specifického problému, například formougrafů a statistik. BI tedy přináší přínos v tom, že dovoluje identifikovat a lépe pochopit nové příležitosti a slabosti ve struktuře daného podniku a také zeefektivnit stávající procesy. Validní informace jsou přístupné okamžitě, bez nutnosti čekat na reporty v rámci firmy. Překážkou pro zavedení BI je většinou nedostatek investic do nových technologií ve firmách, a na takových technologiích je BI závislá. Druhou překážkou může být nedůvěra firem v toto řešení.


Jak může AI zefektivnit fungování firmy

Reseller Magazine 07-08/2019, Petra Pruden, str. 14

Které obory budou pro využití AI v budoucnu klíčové? Jedná se například o zákaznický servis. Kvalita zákaznického servisu je jeden z rozhodujících faktorů pro vzkvétání podniku. Rychlá odezva je žádaná a s tou mohou pomoci například chatboti, kteří mohou být k dispozici 24 hodin denně. AI také dokáže zjednodušit mechanické úkoly a zabránit chybovosti při jejich plnění. To se dá využít například u mechanických prací v továrně nebo u inventur. Dalším oborem vhodným pro AI je marketing. Díky bezchybnému zpracování dat a tvorbě statistik pro konkrétní problém lze využít takto vytvořené přesné podklady a díky nim navrhnout správné řešení. Dalším oborem vhodným pro AI je HR, kde umělá inteligence může zrychlit administrativní procesy nebo plnit za personalisty standardní rutinní úkoly. A v neposlední řadě je tu detekování IT hrozeb, AI může efektivně identifikovat potencionální hrozby a zlepšit stávající bezpečnostní opatření. Jací chatboti umí česky zde.


Vzestup virtuálních asistentek v kancelářích

computerworld.cz, 26.07.2019, Ryan Faas

Hlasové rozhraní asistentek jako je Alexa, Google Assistant nebo Siri se již v podnicích využívá a zlepšuje produktivitu i spolupráci. I po více než polovině dekády na trhu však stále zůstává v plenkách. Revoluce, kterou nabízí, přichází pomalu. Potřebná souhra hardwaru, platforem, aplikací a pracovních toků stále ještě chybí, takže zatím nelze využít plný potenciál virtuální asistentky. Mnozí uživatelé spoléhají na virtuální asistentky při rychlých úlohách, jako jsou navigace, plánování schůzek a odpovídání na zprávy. Výzvou pro hlasem aktivované asistentky v podniku je nastavit prostředí, které průběžně vytvoří sady příkazů pro poskytování komplexních akcí pomocí jednoduchých spouštěčů pro různá zařízení, aplikace a služby. Velkou výzvou pro IT oddělení bude navrhnout strategii, která dokáže využít více platforem a bude přesahovat více hranic, které například tvoří typ zařízení, OS, cloud, poskytovatele aplikací, jednotlivá řešení a různé pracovní styly. Už nyní je vhodný čas pro oddělení IT a vývojáře podnikových aplikací, aby si toho jevu všimli a dostatečně se něj připravili už teď.


Umělá inteligence do každé kanceláře

computerworld.cz, 16.09.2019

Kancelářské činnosti v příštích pár letech významně obohatí umělá inteligence. Tvrdí to aktuální analýza společnosti Gartner. Trend dle ní nastartuje využívání virtuálních asistentů, kteří se už osvědčili v domácnostech, a v roce 2025 má být tato technologie běžnou, ačkoliv dosud jejímu většímu rozšíření brání obavy spjaté s bezpečností a soukromím. Umělá inteligence by přitom neměla pomáhat jen s doplňkovými činnostmi, ale dle Gartneru rovněž pomůže manažerům v jejich rozhodování. Manažerská práce spočívá v plánování, přidělování práce, chystání výkazů, vedení podřízených, schvalování, třídění informací a dohlížení na výkon. Spoustu z těchto rutinních úkolů může dělat umělá inteligence. Analýza také uvádí průzkum mezi zaměstnanci. Ti očekávají, že AI za ně bude vykonávat jednodušší a rutinní úkoly typu nacházení nebo třídění konkrétních informací z firemního systému.


Jedno zařízení – více asistentů?

computerworld.cz, 28.09.2019

Nová iniciativa může zjednodušit způsob, jakým komunikujeme s virtuálními asistenty. Na jednom zařízení jich bude moct koexistovat víc. Celá škála virtuálních asistentů, včetně Alexy a Cortany jsou součástí nové iniciativy, která se snaží ustavit „více aktivačních slov pro jedno zařízení“. V zásadě jde o to, aby uživatelé mohli kterékoliv zařízení oslovovat s konkrétní prosbou přímo; třeba říct Spotify, aby zahrál konkrétní písničku. V současnosti totiž asistenti jako je Alexa slouží jako svého druhu domovní správce, který vyžaduje příkaz k zahrání skladby s použitím Spotify. Nová Voice Interoperability Initiative (VII) – Iniciativa pro hlasovou interoperabilitu nabídne ve Windows 10 19H2 možnost na jedné zamčené obrazovce aktivovat více druhů asistentů. Do VII se zapojila celá řada výrobců, včetně firem jako Amazon, Baidu, BMW, Bose, Logitech, Microsoft, Salesforce, Sony, Spotify anebo operátoři jako Orange, Verizon či Freed. Google a Apple se k iniciativě zatím nepřipojili.


Stát vytvořil mapu výskytu umělé inteligence v Česku

connect.zive.cz, 4.9.2019, David Polesný

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR nechalo zřídit mapu, která zaznamenává firmy a instituce zabývající se vývojem umělé inteligence v České republice. Jedná se jak o instituce, které působí v akademické sféře, tak o instituce působící v soukromém sektoru. Cílem této mapy je umožnit případnou spolupráci a koordinaci týmů, které pracují na podobných projektech, a tím zlepšit vývoj AI v České republice. Ministerstvo usiluje o to, aby v ČR vznikla aktivní podpora pro vývoj umělé inteligence jak ze strany státu, tak také aby se ČR mohlo stát středobodem tohoto oboru i pro celou Evropskou unii.


Česko hledá cestu, jak se vypořádat s umělou inteligencí

www.ihned.cz, 27.7.2019, Radim Polčák

Regulace autonomních technologií umělé inteligence nemusí být tak složitá, jak na první pohled vypadá. Autor se zamýšlí nad čtyřmi oblastmi AI, které by nějak být ošetřené měly – jistá odpovědnost, sektorová regulace, práva k datům a certifikace a shoda autonomních technologií umělé inteligence. U těchto oblastí by podle názoru autora šlo vytvořit konkrétní zadání vyžadující vysokou míru odbornosti a hodinářskou legislativní přesnost.Také se domnívá, že v ČR se může s tímto úkolem lépe vypořádat malý anonymní tým specializovaných ministerských referentů spíše než velká pracovní skupina. Problematika jednoznačného určení provozovatele autonomní technologie je řešitelná drobným legislativním experimentem, který nemusí být směřován do občanského zákoníku, ale například do správního práva. Podmínky pro experimentální a spotřebitelský provoz mohou být řešeny zákonným, nebo dokonce podzákonným právem (či dokonce jen technickou normalizací) v jednotlivých oblastech, kde se předpokládá vývoj nebo spotřebitelské nasazení autonomních technologií. Systematicky totožné, tedy sektorové a správní, pak může být i případné řešení implementace etických pravidel.


Čeští manažeři věří umělé inteligenci méně než světoví. Podle průzkumu Microsoftu jsou třetí nejskeptičtější

www.ihned.cz, 17.9.2019

Zatímco ve světě je o přínosu umělé inteligence přesvědčeno 60 procent ředitelů podniků, v Česku si to myslí 51 procent, což je třetí nejnižší výsledek. Podle názoru ředitele společnosti Microsoft pro ČR a SR je to dáno skladbou české ekonomiky, ve které převládají průmyslové podniky, ale také úrovní počítačové infrastruktury v ČR. Šedesát devět procent manažerů by ocenilo nějakou formu podpory a edukace v oblasti umělé inteligence, aby na ní byli do budoucna připraveni. Ale pouze 23 procent českých vedoucích pracovníků vnímá jako důležité zvyšovat kvalifikaci svých zaměstnanců. To je nejméně ze všech zemí, jež se průzkumu zúčastnily. Přitom pokud bude chtít mít firma v budoucnu náskok oproti konkurenci, bude muset umožnit vzdělávání v oblasti AI všem zaměstnancům, nejen vedení a managementu.

Novinky, Sekce AI/BI/chatbot
Košík