Rešerše: AI/BI/chatbot (2Q 2019)

Přinášíme vám pravidelné shrnutí zajímavých článků z odborného tisku a specializovaných webů. Pro členy Asociace máme k dispozici podrobnější rozbor obsahu. Přihlášení zde.


Top 12 BI nástrojů

CIO Business World 04/2019, Peter Sayer, str. 32-33

Který business intelligence nástroj je nejvhodnější pro zpracování firemních dat, tak aby vám pomohl zjistit co vypovídají vaše dostupná data o vašem podniku? Článek představuje dvanáct nejznámějších kandidátů, mezi nimi například Google Data Studio, Microsoft Power BI nebo Salesforce. Nástroje jsou hodnoceny analytickou společností Gartner PeerInsights a také je u nich uvedeno na koho jsou cílené, jejich význačné vlastnosti a cena.


Symbióza velkých dat a umělé inteligence

CIO Business World 04/2019, Lukáš Kříž, str. 42-43

Z výzkumu společnosti New Vantage Partners, která se zaměřila na šedesát významných firem ze žebříčku Fortune 1000 vyplývá, že do projektů velkých dat a umělé inteligence investuje téměř 100% společností. Je to z důvodu nutnosti lépe zpracovat velké objemy dat, ale také obavy o lepší zpracování a sbírání dat z řad konkurenčních společností. Cílem zkoumaných společností je díky spojení big dat a umělé inteligence být více efektivní v rozhodování, zlepšit služby zákazníkům a v neposlední řadě také redukovat náklady.


Data jsou pilířem business intelligence

CIO Business World 04/2019, Lukáš Kříž, str. 44-45

Jaká jsou nejvýznamnější aktuální témata v oblasti business intelligence? Průzkum společnosti BI Trend Monitor ukázal, že takovými trendy jsou kvalita dat a MDM – Master Data Management. Z pohledu firem mají významné dopady na praxi a přímo určují výstupy všech navazujících procesů. V dnešní době se už nelze v podnikání obejít bez jednoduše a rychle dostupných dat. K méně významným trendům patří problematika Data Discovery, která zahrnuje vizualizaci a analýzy získaných dat a samoobslužné BI (uživatel pomocí jednoduchého rozhraní své informační potřeby dokáže pokrýt včas a sám, aniž by potřeboval IT oddělení).


Umělá inteligence přispívá k vyšší humanizaci práce

CIO Business World 05/2019, Lukáš Kříž, str. 22-24

Na co by se měli společnosti připravit, aby dokázali v budoucnu plně využít potenciál umělé inteligence a automatizace procesů? Díky automatizaci lze zadat jednodušší úlohy a procesy strojům. Lidé díky tomu mají více času a sil na rozvoj vlastních dovedností a učení se novým věcem a na kontakt se zákazníky. Při implementaci RPA nebo AI je tedy potřeba soustředit se nejen na technologickou stránku, ale zvolit komplexní postup, který zahrnuje i zapojení zaměstnanců, kteří budou řešit strategie, vzdělávání, etiku a rozvoj myšlení podniku. Zaměstnanci se většinou chtějí o AI dozvědět více a lépe s ní pracovat, na zaměstnavateli pak leží ochrana zaměstnance např. průběžným vzděláváním.


11 nejvýznamějších nástrojů pro robotickou automatizaci procesů

CIO Business World 05/2019, Peter Wayner, str. 30-32

Robotická automatizace procesů (RPA) slouží k usnadnění práce se starým softwarem, kdy přebírá repetitivní manuální činnosti a zavádí novou automatizaci, ke které není potřeba lidský prvek. Největší pokrok RPA dnes vidíme na způsobu jak se tyto nástroje učí. U některých činností není nutné zadat přesné instrukce, robot se učí sledováním pracovního postupu a následně aplikuje stejný postup. Pokud byste chtěli robotizovat svoje pracovní postupy, článek přibližuje jedenáct nejoblíbenějších RPA nástrojů, ke kterým patří IBM, Blue Prism, Kofax nebo Workfusion.


Byznys analytika míří do mobilů i do cloudu

COMPUTERWORLD  06/2019, Vít Petrjanoš, str. 14-18

Pokud si vybereme vhodný BI nástroj, může se nám tím otevřít možnost nových příjmů, zvýšit produktivita zaměstnanců i zlepšit vztahy se zákazníky. V dnešní době již nemusí BI spravovat pouze IT oddělení. Tzv. samoobslužná business intelligence dnes přináší podnikovým uživatelům všech úrovní snadný přístup k informacím získaným z velkého objemu dat. Autor zmiňuje sedm klíčových oblastí, na které je dobré se při výběru samoobslužné BI zaměřit. Nakonec přibližuje používání BI v mobilu a cloudu.


České firmy nejvíce využívají umělou inteligenci

Reseller Magazine 06/2019, Jakub Špaček, str. 21

Svaz průmyslu a dopravy ČR provedl letos na jaře průzkum mezi českými firmami u kterých zjišťoval, ve kterých oblastech umělou inteligenci firmy vyvíjejí a kde ji nejčastěji nasazují. Z průzkumu vyplynulo, že nejčastěji v ČR firmy využívají umělou inteligenci v podnikových procesech, pojišťovnictví, peněžnictví a marketingu. Nejvíce se využívají metody strojového učení, analýza dat, zpracování obrazu a přirozeného jazyka. Největší potenciál je viděn ve strojovém učení, firmy ale musí umět pracovat s daty a ukládat je tak aby s nimi mohla umělá inteligence pracovat. K tomu může přispět i tvorba datových skladů, za kterých může umělá inteligence těžit.


Finanční sektor pod vlivem umělé inteligence

www.ihned.cz, 11.06.2019, Petr Zavoral

Umělou inteligenci můžeme rozlišit na slabou a silnou. Silná umí opravdově myslet, slabá znaky inteligence pouze předstírá. Slabá umělá inteligence je úzce zaměřená na plnění konkrétních úkolů a je využitelná i ve finančním sektoru. Autor nás seznamuje se sedmi oblastmi v tomto sektoru, kde se již tato umělá inteligence využívá, patří sem například oblast RPA, správa pohledávek nebo automatická podpora zákazníků prostřednictvím chatbotů. Zde upozorňuje na odhad firmy Gartner, že v roce 2020 se 85% veškeré zákaznické komunikace ze strany firem obejde bez lidské obsluhy a nahradí ji chatbot.


Chatboty do dvou let budou běžně komunikovat se zákazníky i zaměstnanci

www.itbiz.cz, 10.06.2019

Česká centra podnikových služeb úspěšně nasazují chatboty vybavené technologiemi pro strojovou komunikaci v přirozeném jazyce. Využívají je pro kontakt se zákazníky, při náboru zaměstnanců i v dalších HR procesech. V loňském roce chatbot využívalo 30 procent poskytovatelů podnikových služeb a podle asociace ABSL, která v ČR sdružuje poskytovatele podnikových služeb, doplní do dvou let lidské kolegy ve všech českých centrech služeb. Podle mezinárodních analýz chatbot přináší úsporu peněz, zatraktivňuje značku díky použití moderních technologií a také má pozitivní roli při kontaktu se zaměstnanci.


Závod o využití umělé inteligence začal i v Česku

www.procomputing.cz, 03.05.2019, Jakub Špaček

České firmy jsou s praktickou aplikací AI v porovnání se zahraniční konkurencí pozadu, ovšem velké procento firem u nás s umělou inteligencí alespoň experimentuje. Tento poznatek vyplývá z průzkumu společnosti Microsoft v České republice. České firmy se zatím spíše soustředí na zlepšení stávajících firemních procesů, kde s umělou inteligencí v příštích 12 měsících počítá 22 % dvouciferně rostoucích firem a 33 % ostatních firem. Do tří let pak chce AI pro tyto účely zavést dokonce 87 % ostatních firem a 78 % dvouciferně rostoucích firem. Česká republika tedy zatím nepatří mezi země Evropy, které by byly průkopníky v AI.


Geoanalýza a BI

www.systemonline.cz, 10.06.2019

Geoanalýza se používá hlavně v oblasti geoinformačních systémů (GIS). Zahrnuje různé operace, které se využívají pro analýzu prostorových dat. Aplikace BI v kombinaci s GIS představují jednoduchý nástroj, díky kterému lze snadno prezentovat složitější vztahy a souvislosti mezi daty. Data se dají také zobrazit na mapě. BI aplikace umožňují kombinaci více datových zdrojů, takže lze všechna vstupní data využít pro provádění geoanalýz. Za geoanalýzu je také možné považovat i způsob, jakým jsou data vizualizována nebo vzájemné provázání výstupu v mapě s vytvořením grafu a souhrnné tabulky. Geoanalýzou lze tedy jednoduchým způsobem analyzovat prostorová, ale i neprostorová data a prostřednictvím kombinace mapy, grafu a souhrnné tabulky docílit přehledné prezentace požadovaného jevu.

Novinky, Sekce AI/BI/chatbot
Košík