Autodesk Vault

Lepší informační systémy znamenají lepší fungování firmy. Jak praví obecná definice, informační systém je celek zahrnující lidi, procesy, SW a HW. Proto je z hlediska úspěšného fungování soukromé společnosti či státní organizace klíčové sladění všech čtyř složek informačního systému.

Asociace za lepší ICT řešení pomáhá při výběru těch lepších řešení; podporujeme sdílení osvědčených konceptů, jejich ladění i následné inovace. K dispozici jsou výborně provázané a vzájemně se doplňující informační systémy s vyšší mírou automatizace.

Níže naleznete přehledy řešení nabízených na českém trhu, vhodných oblastí jejich nasazení a u těch používanějších systémů i zkušenosti uživatelů.

Zaměřujeme se především na systémy pro plánovaní podnikových zdrojů (ERP – Enterprise Resource Planning), řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management), správu dokumentů a obsahu (DMS – Document Management System, ECM – Enterprise Content Management) a využití informací (BI – Business intelligence).

PRŮVODCE VÝBĚREM

Usilujete o optimalizaci procesů, zvyšování produktivity, výkonnosti a vyšší míru automatizace činností? Využijte konzultační týmy zkušených architektů a správců informačních systémů z firem jako je ta vaše. Inovujte v duchu probíhající digitální transformace.

PŘEHLED PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Autodesk Vault

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy

ELO Digital Office

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Konica Minolta dokoniCASE

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy

M-Files

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

DOCU-X DMS

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy

Microsoft SharePoint

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Onlio eDoCat

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

OpenText ECM Suite

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Oracle WebCenter Content

Podnikový systém pro správu dokumentů a obsahu řadíme do kategorií: DMS systémy, ECM systémy

Stormware POHODA

Podnikový informační systém řadíme do těchto kategorií: CRM malé firmy, ERP malé firmy, Informační systémy, Účetní program

HELIOS Orange

Podnikový informační systém řadíme do těchto kategorií: CRM střední firmy, CRM systémy, CRM velké firmy, ERP střední firmy, ERP systémy, ERP velké firmy, Informační systémy, Účetní program

K2

Podnikový informační systém řadíme do těchto kategorií: CRM střední firmy, CRM systémy, CRM velké firmy, ERP střední firmy, ERP systémy, ERP velké firmy, Informační systémy, Účetní program

Košík