Fakturing

Lepší informační systémy znamenají lepší fungování firmy. Jak praví obecná definice, informační systém je celek zahrnující lidi, procesy, SW a HW. Proto je z hlediska úspěšného fungování soukromé společnosti či státní organizace klíčové sladění všech čtyř složek informačního systému.

Asociace za lepší ICT řešení pomáhá při výběru těch lepších řešení; podporujeme sdílení osvědčených konceptů, jejich ladění i následné inovace. K dispozici jsou výborně provázané a vzájemně se doplňující informační systémy s vyšší mírou automatizace.

Níže naleznete přehledy řešení nabízených na českém trhu, vhodných oblastí jejich nasazení a u těch používanějších systémů i zkušenosti uživatelů.

Zaměřujeme se především na systémy pro plánovaní podnikových zdrojů (ERP – Enterprise Resource Planning), řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management), správu dokumentů a obsahu (DMS – Document Management System, ECM – Enterprise Content Management) a využití informací (BI – Business intelligence).

PRŮVODCE VÝBĚREM

Usilujete o optimalizaci procesů, zvyšování produktivity, výkonnosti a vyšší míru automatizace činností? Využijte konzultační týmy zkušených architektů a správců informačních systémů z firem jako je ta vaše. Inovujte v duchu probíhající digitální transformace.

PŘEHLED PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Vzorový TOP systém

Podnikový informační systém řadíme do těchto kategorií: ERP velké firmy, ERP střední firmy, ERP systémy, CRM velké firmy, Informační systémy, Účetní program

Košík