Konference Lepší datová centra 2016

Podívejte se na prezentace a vybrané přednášky z konference Lepší datová centra 2016, která proběhla 21.9. na ČVUT Praha, v Masarykově koleji.

Připravili jsme představení zajímavých technologií a hlavně praktické zkušenosti z těch lepších datových center v ČR. Věnujeme se klíčovým částem infrastruktury a nástrojům správy HW i SW, IT i OT. Nechte se inspirovat od skutečných odborníků.

Partneři

web-t-m logo-TTC
logo-seznam logo-DHL
logo-it4i logo-aha logo-huawei

 

Podporují

web-ccz web-air web-conteg

 

Mediální partneři

logo-google logo-itpoint logo-tzb
logo-businessIT logo-linked logo-audiopro
 • Lepší datová centra 2016 ČVUT Praha, Masarykově kolej
 • 21.9.2016
 • Oblasti
  HW i SW, IT i OT
 • Formát
  přednášky, převedení, diskuze
 • Lektoři
  Václav Kareš, Antonín Zajíc, Milan Egart, Jaroslav Zapletal, Pavel Berounský, Jan Pinkas, Radek Majer, Petr Synek, Zbyněk Schmejkal, Vladimír Houška, Jan Przezwiecki, Marek Dědič
 • Místo
  ČVUT Praha, Masarykově kolej

Program konference

pdf Administrace rozsáhlého fyzického a virtuálního prostředí, Václav Kareš, DHL IT services
Datové centrum DHL se řadí mezi nejpropracovanější nestátní instalace v ČR. Podíváme se na jeho hlavní segmenty a parametry s důrazem na systém správy. Dále se zaměříme na interní administraci virtuálního prostředí, včetně rozhodovacích kritérií, kdy je vhodnější požití virtuálních serverů a kdy privátního cloudu.
 pdf Jak ovládnout cloudovou infrastrukturu,
Antonín Zajíc, T-Mobile Czech Republic
T-Mobile aktuálně nasazuje nové řešení pro management cloudové infrastruktury, aplikací a dalších služeb prostřednictvím webového portálu. Toto řešení nabízí zákazníkům v uživatelsky přívětivém prostředí správu virtuálních datových center, jednotlivých virtuálních serverů, práci se síťovými službami, aplikacemi, doplňkovými službami a řadou dalších aktivit. Během přednášky provedeme též reálnou ukázku samotného portálu.
 pdf Filozofie výběru záložního napájení a související infrastruktury, Milan Egart, Pronix
Jak si udržet koncepční pohled na plánování a projekci infrastruktury datového centra ukáže matador české scény, Milan Egart ze společnosti Pronix. Podíváme se na aktuální trendy v oblasti záložního napájení a sovisející infrastruktury, na řešení pro větší i menší instalace.
 pdf SW kontejnery a datová centra
Jaroslav Zapletal, Asociace ICT
Jsou kontejnery buzzword nebo nevyhnutelná budoucnost virtualizovaného prostředí? Zvyšují nebo snižují nároky na datová centra? Příspěvek rozebírá historické pozadí vzniku současného řešení softwarových kontejnerů, jejich koncepce a výhody, které je předurčují k budoucímu výraznému rozšíření.
 pdf Praktické zkušenosti s přímým chlazením vzduchem, Pavel Berounský, Seznam.cz
Na základě roční zkušenosti a naměřených dat si ukážeme reálné přínosy přímého chlazení v prostředí ČR. Podíváme se na koncepční řešení infrastruktury moderního datového centra Kokura i na zkušenosti během výstavby, rozjezdu a navyšování výkonu spojeného s osazováním ICT technologií.
 pdf Pokročilé metody správy procesů a infrastruktury, Jan Pinkas, Ahasware
Rozebereme konkrétní příklad projektu a implementace řešení pro řízení infrastruktury IT i non-IT prostředí, včetně řízení a měření provozních i taktických procesů. Cílem je prezentovat šíři požadavků a oblastí, kterými je nutné se v takovém komplexním prostředí (jako jsou např. velká datová centra) zabývat a jakými prostředky lze integrované správy reálně dosáhnout.
 pdf Zkušenosti s návrhem, výstavbou a realitou nového DC, Radek Majer, TTC Teleport
Rozebereme konkrétní příklad projektu a implementace řešení pro řízení infrastruktury IT i non-IT prostředí, včetně řízení a měření provozních i taktických procesů. Cílem je prezentovat šíři požadavků a oblastí, kterými je nutné se v takovém komplexním prostředí (jako jsou např. velká datová centra) zabývat a jakými prostředky lze integrované správy reálně dosáhnout.
 pdf Ekonomické možnosti snížení provozních nákladů DC, Petr Synek, konzultant, dříve IBM ČR
V rámci budování a inovací datových center se otevírá celá řada příležitostí, jak zvýšit jeho efektivitu a snížit provozní náklady. Nové technologie otevírají investičně velmi dostupné možnosti ladění provozních parametrů. Důležité je klást správné otázky a mít přehled o klíčových provozních parametrech.
 pdf Infrastruktura pro superpočítače Národního centra, Zbyněk Schmejkal, IT4Innovations
Podíváme se na energetické zabezpečení provozu superpočítačů Anselm a Salomon v IT4Innovations, části Národního superpočítačového centra ve VŠB – TU. V rámci přednášky bude představena technologie zálohovaného napájení, chlazení a rekuperace tepla produkovaného IT technologiemi. Součástí přednášky je také informace o zařízení, zajišťujícím bezpečnost provozu.
 pdf Úspory v chlazení datových center: případové studie, Vladimír Houška, COMPLETE CZ
Na reálných instalacích si ukážeme, jakého snížení nákladů na provoz systému chlazení datového centra lze dosáhnout. Srovnáme si projektované parametry chystané inovace s daty naměřenými po ročním provozu.
 pdf Jak funguje mobilní datové centrum pro superpočítač, Jan Przezwiecki, IT4Innovations
Prezentace bude popisovat dočasné řešení umístění superpočítače Anselm v mobilním datovém centru z pohledu lokace a také technických parametrů centra, včetně jeho podpůrné infrastruktury napájení, zálohy napájení, chlazení a zabezpečení.
 pdf Aktuální trendy a panelová diskuze, Marek Dědič, Asociace ICT
Aktuální trendy v odborném tisku a studiích – a jejich vliv na skutečný provoz a inovace v českých datových centrech.

* Změna programu vyhrazena.

Akce, Akce realizované, Novinky
Košík