Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer

Info

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer


Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer působí v České republice již více než patnáct let. Rozsah činnosti advokátní kanceláře zahrnuje široké spektrum vzájemně propojených specializovaných oblastí, což jí umožňuje poskytovat klientům úplné a koordinované právní poradenství po celém území České republiky.

Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer poskytuje komplexní právní služby ve všech oblastech práva, zejména v oblasti práva občanského, trestního, obchodního, autorského práva, pracovního práva, ochrany osobních údajů (GDPR) a trestní odpovědnosti právnických osob (Compliance). Významnou částí agendy advokátní kanceláře je také správa pohledávek. Advokátní kancelář poskytuje svým mezinárodním a domácím klientům právní služby nejvyšší kvality včetně důkladné znalosti neustále se rozvíjejícího právního řádu České republiky a nejnovější právní praxe. V současné době je JUDr. Petr Pečený taktéž usazeným evropským advokátem ve Slovenské republice. S ohledem na zaměření kanceláře a skladbu naší klientely poskytuje tyto právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.


Zaměření: GDPR, právní služby (občanské, trestní, obchodní, autorské, pracovní, trestní odpovědnost, správa pohledávek)


Web: www.pfl.cz

Telefon: +420 224 248 607

Fax: +420 222 221 351

Email: info@akpeceny.cz

 

Advokáti:
JUDr. Petr Pečený
Mgr. Petr Fučík
MUDr. Mgr. Ivan Langer

 

Sídlo: Purkyňova 2, 110 00 Praha 1

Pobočka: Ostružnická 8, 779 00 Olomouc


HODNOCENÍ
  • Zkušenosti uživatelů
  • Dostupnost referencí
  • Kompetence a stabilita
4.3

Celkové hodnocení

Společnost Advokátní kancelář Pečený, Fučík, Langer má dostatek referencí ověřených členy či přispěvateli Asociace. Pokud chcete vložit svou osobní zkušenost, můžete tak učinit zde.

Reference
Košík