ICT svět podle Gartnera

Užitečný pohled z výšky na náš obor přináší společnost Gartner pravidelně. Zajímavý příspěvek zazněl i na konferenci Symposium/ITxpo, z něhož vybíráme následující. Kompletní záznam 45min. přednášky najdete zde.

Co formuje svět technologií? Klíčové jsou inovace v těchto oblastech: prolínání skutečného a virtuálního světa, všeprostupující inteligence, nové koncepce IT:

Top trends

 

Jak se mění aplikace? Spolu s masivním přechodem na cloud se mění technologie přístupu k datům i aplikačním komponentám:

Cloud Apps

Další konference proběhne již v listopadu.

Konzultace
Košík