GDPR workshop: Kompletní dokumentace

 • Analýza dat a klasifikace osobních údajů a jejich zpracování dle pravidel GDPR ve 2018;
 • skupiny dat, oprávnění ke zpracování, záznamy o činnostech zpracování, skartační režim, pseudonymizace;
 • jakou GDPR dokumentaci potřebují střední a menší firmy, aby se vyhnuly pokutě.

V rámci tohoto workshopu pro 10 osob prakticky projdeme vyhodnocení a správné zatřídění dat obsahujících osobní údaje – podle GDPR vodítek roku 2018. Kvalitní datový audit je základem evidence (záznamy o zpracování), korektního vyhodnocení rizik (vliv na práva subjektů údajů) a navržení adekvátních kroků v oblasti ochrany osobních údajů i kybernetické bezpečnosti (minimálně takové, které obstojí před ÚOOÚ). Naučíte se realizovat datový audit dle GDPR v kontextu následného hodnocení citlivosti osobních údajů a titulů pro zákonné zpracování. Díky tomu snadněji realizujete požadavky na záznamy o zpracování, zavedení nezbytných opatření napříč celou firmou a připravíte „neprůstřelnou“ GDPR dokumentaci.

Lucie Šafránková, certifikovaný DPO, s vámi projde tvorbu GDPR dokumentace pro menší firmy
Marek Dědič, ředitel Asociace, vám představí různé přístupy a metodiky dosažení shody, včetně praktických zkušeností

Osnova workshopu:

 • Klasifikace osobních údajů dle GDPR a aktuálního výkladu českého regulátora
 • Odpovědnosti správce a zpracovatele
 • Právní tituly a povinnosti při zpracování osobních údajů
 • Osvědčená praxe realizace datového auditu
 • Záznamy o činnostech zpracování
 • Návaznost na analýzu vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)
 • Základní kroky při analýze (určování) rizik, ohodnocení aktiv, hrozeb a zranitelností
 • Kroky potřebné k dosažení shody s GDPR
 • Dokumentace, která obstojí při kontrole či soudním sporu (aktuální výklad a vodítka pro 2018)

Jako bonus získáte následnou soukromou 30 minutovou on-line konzultaci k tomuto tématu.

 • WORKSHOP
 • Oblasti
  datový audit, hodnocení rizik, dokumentace
 • Formát
  předvedení, šablony, diskuze
 • Místo
  Husinecká, Praha
 • Cena
  4.500 Kč/os, vč. občerstvení
 • 7.6. 2018, 9:30 - 16:00
Akce
Košík